Innenriks

Sivilombudet: Høy grad av isolasjon og rutinesvikt i Halden fengsel

Sivilombudet ser alvorlig på rutinesvikt i Halden fengsel etter besøk i oktober 2023.

Flere innsatte har vært innelåst i cellen i mer enn 19 timer i døgnet, selv om de ikke har hatt vedtak om utelukkelse eller vært ilagt isolasjon av retten.

Det kommer fram i rapporten fra Halden fengsel etter Sivilombudet var på besøk 17.–19. oktober 2023.

– Vår gjennomgang tyder på at redusert bemanning bidro til at mange innsatte opplevde omfattende innlåsing, mindre aktivitet og redusert menneskelig kontakt, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Videre sier Sivilombudet at de ser alvorlig på funnene.

– Fengselet kan ikke flytte innsatte slik at den enkelte helt eller delvis utelukkes fra fellesskapet uten vedtak som viser at vilkårene for utelukkelse er til stede. Begrunnelsen for og formålet med inngrepene må dokumenteres, sier Harlem.

Sivilombudet har gitt fengselet en rekke anbefalinger etter besøket, som de må gi en tilbakemelding på innen 30. august i år.

Les også: Dette er Norges verste fengsel å være innsatt i

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen