Innenriks

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av 13 av Fosen-demonstrantene

Påtalemyndigheten har delvis anket frifinnelsen av Fosen-aksjonistene fra Oslo tingrett.

– Vi er av den oppfatning av statens samlede inngrep – pålegget, innbringelsen og straff i form av bot – ikke er uforholdsmessig ut fra føringene som framgår av høyesterettspraksis, sier konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen i Oslo statsadvokatembeter til NTB.

Oslo tingrett frifant tidligere denne måneden samtlige av de tiltalte etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo sentrum.

Påtalemyndigheten er uenig i resultatet og begrunnelsen fra tingretten, og har dermed besluttet å delvis anke dommen.

Anken gjelder de 13 som demonstrerte ved Olje- og energidepartementet, opplyser advokatfirmaet Elden i en pressemelding.

Frafalt tiltale for fem aksjonister

Frifinnelsen av de fem tiltalte som aksjonerte utenfor Finansdepartementet, er endelig.

Påtalemyndigheten har samtidig innstilt på å oppheve forelegget for sju av aksjonistene som også deltok i aksjonen utenfor Finansdepartementet.

– De fem som sto tiltalt etter demonstrasjonen foran Finansdepartementet, ble frifunnet som en direkte følge av at påtalemyndigheten frafalt tiltalen for dette forholdet, sier statsadvokat Hermansen og legger til:

– Vi har derfor ikke vurdert å anke denne delen av dommen.

– Prinsipiell, riktig og god dom

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, som forsvarte aksjonistene i tingretten, mener påtalemyndigheten ved å anke dommen har lagt for lite vekt på at saken skiller seg fra andre typer saker som gjelder sivil ulydighet.

– Ytrings- og forsamlingsfriheten er særlig viktig for å holde regjeringen ansvarlig for menneskerettighetsbrudd som begås mot urfolk. Vi mener tingrettens dom er prinsipiell, riktig og god når den kom til at det norske demokratiet må ha rom for demonstrasjoner som dette, sier Rønning.

Han mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten.

I strid med menneskerettighetene

Demonstrasjonene i Oslo rettet seg mot regjeringens manglende oppfølgning av Fosen-saken etter Høyesterett sin dom i saken.

Høyesterett fastslo at etableringen av vindkraftanlegg på Fosen var i strid med menneskerettighetene fordi de krenket samenes rett til å utøve sin kultur.

Det blir nå opp til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett å avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles, eller om tingrettens dom blir stående.

Les også: Kostbar løsning på Fosen

Les også: Ella Marie Hætta Isaksen hyller lillesøsteren: – Hun er min superkraft, og min akilleshæl

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen