Innenriks

Støre om lønnsoppgjøret: Forstår at folk venter økt kjøpekraft

– Jeg har forståelse for at arbeidstakere ønsker et oppgjør som sikrer økt kjøpekraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig maner han til ansvarlighet.

Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte mandag partene i arbeidslivet i anledning av at lønnsoppgjøret står på trappene.

– Vi snakket om hvordan de økonomiske utsiktene er, at det er håp om at vi skal se priser og renter som er på vei ned, at det er håp om at vi kan få økt kjøpekraft hos folk, sier Støre.

Samtidig legger han vekt på at partene har et stort ansvar. På spørsmål om han ser en risiko for at vi går inn i en lønns- og prisspiral, svarer han:

– Det er i ingens interesse. Jeg tror partene i arbeidslivet er seg sitt ansvar bevisst, og frontfagsmodellen har innebygde kvaliteter som kan sikre oss mot det.

Vedum: Pristoppen er bak oss

Vedum tror heller ikke at det er fare for at vi er inne i en spiral der lønninger og priser bidrar til gjensidig trekke hverandre opp.

– Vi er på et bedre sted når enn vi var i fjor, sier Vedum.

Han viser til at både SSB og Norges Bank mener at prisveksten er på vei ned.

– Det er også Finansdepartementets faglige vurdering at prisveksten er på vei ned og at vi har den høyeste pristoppen bak oss, sier han.

Også NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid erkjenner at mange har forventninger til årets oppgjør. Men han vil gjerne framheve at ikke alle deler av norsk næringsliv går like godt.

– Jeg tror det er viktig at det bygger opp en balanse mellom forventninger man har på begge sider. Vi er opptatt av å vise at det også er bedrifter som sliter, for eksempel i bygg og anlegg. De må også tas hensyn til, sier han.

LO har tro på reallønnsvekst

Fredag kommer en viktig brikke i lønnsoppgjøret på plass når tallene fra Teknisk beregningsutvalg legges fram. Det gir partene svar på hvordan det egentlig gikk med pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i de forskjellige bransjene i fjor.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er gode muligheter for at arbeidstakere kan få reallønnsvekst i år.

– Når det er sagt, gjorde man et godt oppgjør i fjor, og så viste det seg at prisveksten tok oss igjen. Vi skal sørge for at arbeidstakerne får sin del av verdiskapningen, sier hun.

YS: Rom for å utfordre rammen

Det vakte oppmerksomhet at YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i E24 i helga argumenterte for at offentlig ansattes oppgjør kan gå utover rammen fra frontfaget i år. Skjæggerud mener modellen, der eksportindustrien forhandler lønn først, har bommet de siste årene.

Utspillet ble tema i kontaktutvalget, bekrefter han. Der understreket han at frontfagsmodellen bør bestå, men at det er mulig med fleksible løsninger.

– Jeg mener det er rom for å gjøre dette løftet innenfor frontfagsmodellen. Når det er gode grunner til å løfte noen grupper utover rammen, er det mulighet til å gjøre det, sier YS-lederen til NTB.

Det som er viktig, er at man over tid ligger på det samme som frontfagsoppgjøret, ifølge YS-sjefen.

Les også: Støre om Trondheim Ap: – Nå må de få slutt på bråket

Les også: Ny trusselvurdering: – Norge og Europa må være forberedt på å ta større ansvar

Mer fra Dagsavisen