Innenriks

Tidligere NSM-sjef sier de la fram avtale for Justisdepartementet

Avgått NSM-sjef Sofie Nystrøm sier de allerede i mai 2022 informerte Justisdepartementet om at de ville inngå en avtale med såkalt «innebygd finansiering».

I en epost til VG skriver Sofie Nystrøm, som har gått av på grunn av lånesaken, at departementet ble orientert i mai 2022 om at NSM ville inngå en «leieavtale med innebygget finansiering».

– Bakgrunnen for at vi inngikk en leieavtale med innebygget finansiering, var for å finansiere kritiske sikkerhetsfasiliteter ved vårt nye kontor på Fornebu, samt finansiering av kritisk infrastruktur for å fortsatt kunne drifte og ha en tilfredsstillende sikkerhet rundt vår digitale håndtering av hemmelig informasjon, opplyser hun.

– En leieavtale med slik innebygget finansiering har vært forelagt Justisdepartementet og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, og vi mottok ikke merknader på dette, legger Nystrøm til.

Ikke oppfattet som lån

Justisdepartementet opplyser til NTB at de ikke ble orientert om låneavtalen før den ble inngått av NSM.

De bekrefter imidlertid at Justisdepartementet og Kommunaldepartementet ble forelagt et utkast til en leieavtale i mai 2022 av NSM.

Her går det fram at utleier skulle finansiere NSMs spesialtilpasninger med tanke på sikkerhet, med en øvre grense på 48 millioner kroner. Dette skulle tilbakebetales over leieperioden som en annuitet med et avkastningskrav på 5 prosent.

Departementet sier at de oppfattet dette som utgifter som skulle bakes inn i leien innenfor det budsjettet NSM allerede hadde, ikke som et eget lån NSM ville ta opp.

– Vi kan ikke se at det kom fram i leieavtaleutkastet at det var snakk om et privat lån som er ulovlig og vi ikke kjenner til har skjedd under noe departement før. Men vi vil gå gjennom departementets rutiner og se på vår rolle her, sier Mehl til VG.

Helt annen avtale

Den endelige leieavtalen NSM inngikk, hadde ifølge Justisdepartementet endrede vilkår og ordlyd sammenlignet med utkastet departementet ble forelagt.

Nå sto det ifølge departementet at det «utarbeides en egen låneavtale mellom partene». Den første låneavtalen har tittelen «låneavtale» og ble signert 8. juli 2023.

Lånebeløpet har blitt totalt 200 millioner kroner, noe som også er mye høyere enn det som ble forelagt departementet, og hvor NSM ikke er i stand til å betjene det innenfor sine rammer.

– Denne leieavtalen ble ikke forelagt departementet, og heller ikke låneavtalene, skriver justisdepartementet.

VG har kontaktet NSM for en kommentar til saken. De viser til sin pressemelding og ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Jussprofessor tror ikke Mehl kan fortsette etter NSM-saken

Les Dagsavisens leder: NSM i luksusfellen – helt spinnvilt

Mer fra Dagsavisen