Innenriks

Regjeringen enig med Høyre og Frp om å åpne for gruvedrift på havbunnen

Ap, Sp, Frp og Høyre er etter flere ukers forhandlinger enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

– Når vi går i gang med en ny næring på norsk sokkel, er det viktig at det er et bredt flertall som stiller seg bak og at man har fått på plass de rammene som kan sikre forutsigbarhet, sa Marianne Sivertsen Næss (Ap) under et pressetreff tirsdag formiddag.

Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter havbunnsmineraler.

Partiene har blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utviklingsprosjektene, på samme måte som det gjøres for enkelte utvinningsprosjekter i petroleumssektoren.

– Dette gir kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene som skal delta i den nye næringen. Krav til miljø og miljøkartlegging i letefasen og myndighetenes ansvars presiseres i enigheten, der myndighetene i forkant av en eventuell utvinning skal lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø, skriver Høyre i en pressemelding.

Omstridt

Gruvedrift på havbunnen er svært omstridt. I sitt ferske direktiv om kritiske råvarer slår EU fast at de ikke vil støtte slike prosjekter før alle miljøkonsekvenser er fullt ut kartlagt.

Norge har store forekomster av ulike mineraler på havbunnen, og regjeringen ønsker å legge til rette for at dette kan bli en ny næring. Flere av mineralene det er snakk om, er viktige for eksempel i utbyggingen av vindmøller og i konstruksjonen av batterier.

Regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen har vært avhengig av støtte fra høyresiden. Regjeringens samarbeidspartner SV er stor motstander av planene.

– Sterkt behov

Høyre mener at behovet for mineraler vil øke sterkt de neste tiårene for å klare energi- og klimaomstillingen, og at havbunnsmineraler er en spennende mulighet for Norge.

Det har samtidig vært viktig for partiet å stramme inn på rammeverket som regjeringen foreslo, ifølge Høyres saksordfører Bård Ludvig Thorheim.

– Vi stiller nå tydeligere krav til miljø og miljøkartlegging, og vi innfører et nytt trinn der de første planene for utvinning skal tilbake og godkjennes av Stortinget. Utvinning skal kun tillates dersom fremtidig kunnskap viser at det kan gjøres bærekraftig og forsvarlig, og etter at regjeringen har lagt fram et oppdatert kunnskapsgrunnlag om miljøet på dyphavene, sier han.

SV, Rødt, Venstre og MDG reagerer

Regjeringens støtteparti SV er et av flere partier som reagerer på beslutningen.

– Det er ubegripelig at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen. Miljøforskere har kommet med sterke advarsler. Vi aner ikke konsekvensene av slik virksomhet, og det kommer ingenting av miljøkrav til virksomheten, sier miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Rødts Sofie Marhaug omtaler avgjørelsen som en svart dag for norsk natur.

– Som et av veldig, veldig få land i verden skal Norge nå åpne for å leite etter mineraler i noe av den siste uberørte naturen vi har, sier hun.

MDGs Rasmus Hansson sier at avgjørelsen er et gigantisk sjansespill med natur, dyreliv og fiskebestander som er viktige for både Norge og nabolandene våre.

Venstres Sveinung Rotevatn sier at utvinning av havbunnsmineraler vil gi uante konsekvenser for miljøet.

– Miljødirektoratet har aldri vært så tydelige i sin fraråding av å gå videre med noe, noen gang, sier Rotevatn.

Mer fra Dagsavisen