Innenriks

Flere klager på at skolene gjør for lite i mobbesaker

Stadig flere elever og foreldre klager på at skolene gjør for lite for å stoppe mobbing. Hittil i år er det kommet inn 1425 klager, viser tall fra Udir.

Det er 539 flere klager enn i første halvår i fjor, opplyser avdelingsdirektør Gisle Berg for oppvekst og velferd hos statsforvalteren i Nordland til NRK.

– Det handler om at elevene ikke har det tilstrekkelig godt på skolen og gir tilbakemelding om det. Det er enten krenkelse eller mobbing eller andre grunner til at de ikke har det bra, sier han til kanalen.

Han sier at det betyr at skolen ikke har gjort nok i disse sakene.

Mer fra Dagsavisen