Innenriks

Kommer i 2024: Mer biodrivstoff, satsing på solenergi, elektrifisering med havvind

Regjeringspartiene og SV er enige om et oppdatert budsjett for 2023. Men avtalen binder også opp regjeringen i en masse ny politikk for neste år.

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 legge fram tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp, heter det i avtalen mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV som ble lagt fram tirsdag Stortinget.

Partiene er nettopp blitt enige om revidert nasjonalbudsjett for 2023, men avtalen inneholder også en lang smørbrødliste fra SV med politikk regjeringen må innfri neste år.

Her er noen eksempler:

  • Fra 1. januar skal omsetningskravet for biodrivstoff økes – både i veitrafikken, i luftfarten og for ikke-veigående maskiner. I tillegg skal forslag om å øke omsetningskravet for sjøfart sendes på høring til høsten, slår avtalen fast.
  • Regjeringen skal fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp, slår avtalen fast.
  • I statsbudsjettet for 2024, som kommer til høsten, må regjeringen også fremme forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge.

– Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act, heter det i avtalen.

Solenergi

  • Regjeringen må i løpet av 2023 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 1 MW på grå areal slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.
  • Regjeringen må også sette et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024.
  • I løpet av første halvår 2024 skal regjeringen også sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m² utenfor LNF-områder.

Hybridbiler og uføretrygd

  • Vektfradraget for ladbare hybrider skal også fjernes i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.
  • Avtalen innebærer også at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 må komme tilbake med en «vurdering av en omlegging av fribeløpet i uføretrygden, herunder en vurdering av en økning av fribeløpet inntil 1 G og andre endringer med mål om at uføre med restarbeidsevne i større grad enn ved dagens regelverk kan kombinere arbeidsinntekt med uføretrygd».
  • Regjeringen må også komme med flere tiltak for å sikre at pasienter med psykiske helseplager får stønad til tannbehandling.
  • I statsbudsjettet for 2024 skal det også komme endringer i bostøtteregelverket som gjør ordningen mer treffsikker for husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter på neste års budsjett.

Mer fra Dagsavisen