Innenriks

Politiet henlegger 96 prosent av anmeldte mobbesaker

De siste seks årene har politiet mottatt 154 mobbe-anmeldelser. Hele 96 prosent av anmeldelsene henlegges.

For de fleste av dem finner politiet at det er «ikke rimelig grunn til å undersøke», skriver Dagbladet.

Dette er saker der skole eller kommune anmeldes for ikke å ha grepet inn i mobbing mot elever. Mange saker blir ikke engang etterforsket, skriver avisen, som har kartlagt alle anmeldelser som er gjort etter opplæringslovens kapittel 9 A de siste seks årene.

Alle landets 12 politidistrikt har oppgitt sine tall, som altså totalt er 154 anmeldelser. I tolv av disse er sakene fremdeles under etterforskning eller ennå ikke avgjort.

Av de 142 avgjorte sakene er 136 henlagt. Altså henlegges 96 prosent av mobbeanmeldelsene. Fire saker har endt med forelegg, mens to saker har endt med en påtaleunnlatelse – som er en form for advarsel.

Ni av tolv politidistrikt har henlagt samtlige anmeldelser i mobbesaker.

– Det er åpenbart at dette ikke har vært prioritert hos politiet, sier advokat John Christian Elden til avisen.

Han er advokat for Monica og Bengt Frantzen, foreldrene til den 12 år gamle jenta Emily som tok livet sitt i januar i år etter langvarig og omfattende mobbing.

– Vår største frykt er at politiet henlegger anmeldelsen vår uten å undersøke saken grundig, sier Bengt Frantzen.

Statsadvokat Helene Bærug Hansen hos Riksadvokaten sier at de noterer seg at henleggelsesprosenten er høy.

– Men vi har ikke grunnlag for si at det er saker om brudd på opplæringsloven kapittel 9 A som ikke burde vært henlagt, men som likevel er blitt det, sier hun.

Mer fra Dagsavisen