Innenriks

LO-lederen til kamp mot bonuser – krever åpenhet fra regjeringen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ber regjeringen stoppe hemmeligholdet av bonuser i statsforetak som Statkraft. Hun vil også kjempe mot bonuser i lønnsoppgjøret.

– Det er jo sjokkerende, vil jeg si. Og det at vi attpåtil ikke får innsyn i det, er jo slett ikke akseptabelt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hun snakker om de voldsomme bonusutbetalingene i Statkraft, som er eid av det norske folket. Mens strømprisene i Sør-Norge nådde rekordhøye nivåer i fjor, betalte det statlige strømforetaket ut over 2 milliarder kroner i bonuser til sine ansatte.

Bonusene inngår i regnskapsposten «Andre ytelser», som var på 2,26 milliarder kroner i fjor. I tillegg til bonuser omfatter regnskapsposten også forsikringer, bilgodtgjørelse og andre ansattegoder.

Statkraft-ledelsen har gjentatte ganger sagt nei til å gå ut med informasjon om hvor mange ansatte som fikk bonusutbetalinger, og hvor store summene til hver enkelt var.

– Jeg håper jo at regjeringen vil bidra til at det systemet blir endret, sånn at offentligheten får innsikt i disse bonusene, sier Følsvik

Krever åpenhet fra regjeringen

Det er regjeringen gjennom Næringsdepartementet som eier Statkraft. Næringsministeren har allerede tatt grep for å få slutt på bonusfesten, og Statkraft har innrømmet at utbetalingene ble for store i 2022.

– Nå sier jo næringsministeren at de har endret på systemet. At styret i Statkraft tok grep underveis og endret på dette. Men det vet vi jo ikke når offentligheten ikke har fått sett det. Og det er svært uheldig, sier Følsvik.

I Debatten på NRK torsdag kveld forsvarte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hemmeligholdet.

LO ber regjeringen snu.

– Det har vi sagt. Det har representanter fra LO vært veldig tydelige på, sier LO-lederen.

– Så du håper det kan komme en endring på det?

– Ja, det håper jeg.

Generell bonusskepsis i LO

Det er ikke bare i de statlige foretakene LO-lederen vil kutte i bonusene. Hun er skeptisk til bonusveksten generelt i arbeidslivet.

– Vi kan ikke ha det sånn i lengden, at en større og større del av privat næringsliv går over til bonuser for å dele på verdiskapingen i bedriftene. Det vil rett og slett undergrave hele modellen vår, sier Følsvik.

Mandag overleverer LO sine krav for frontfaget til NHO. Beskjeden til arbeidsgiverne er tydelig.

– Man må slutte å bruke bonuser, og så må man dele på overskuddet gjennom lokale forhandlinger. Sånn som modellen år legger opp til, sier hun.

Følsvik peker på at bonusene ikke gir uttelling i pensjonsberegningen. De teller heller ikke som en del av grunnlønnen.

– Det hjelper lite å gå til banken og si at jeg skal ha et lån, og regner med å få så og så mye bonus. Det er ikke en fast inntekt som blir tatt hensyn til, sier hun.

Vestre oppfordrer til åpenhet

NTB har forelagt Statkraft kritikken fra LO-lederen. De ønsker ikke å kommentere saken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svarer på vegne av regjeringen. Han sier at det er styrene i de statlige selskapene som bestemmer godtgjørelsene og bonusordningene, men at regjeringen har gitt tydelig beskjed om at de ønsker moderasjon.

– Det er ingen hemmelighet at jeg mener at selskaper, både de som er eid av offentlige og private, bør vise moderasjon når det gjelder lederlønninger og bonuser, sier han til NTB.

Vestre vil imidlertid ikke bruke eiermakten til å kreve mer åpenhet i Statkraft, men kommer med en tydelig beskjed:

– Som eier er jeg opptatt av at selskapene utviser åpenhet, og jeg oppfordrer igjen Statkraft til å være mest mulig åpne. Så er det mange hensyn selskapet må ta, som hensynet til de ansatte, personvern og konkurransehensyn. Hvordan disse hensynene bør veies, og hvilken informasjon selskapet kan dele, er det styret som må vurdere, sier han.

Han påpeker at Stortinget nettopp har vedtatt eierskapsmeldingen der denne rolle- og ansvarsfordelingen mellom regjeringen og de statlige selskapene fikk bredt flertall.

– Departementet må forholde seg til den vedtatte eierpolitikken, sier Vestre.

Mer fra Dagsavisen