Innenriks

Senterpartiet vil innføre GSU – gårdssparing for unge

Senterpartiet vil reversere regjeringens kutt i Boligsparing for unge (BSU). I tillegg vil partiet innføre en ny ordning for unge som sparer til gård.

Senterpartiets landsmøte vedtok søndag å innføre en GSU-ordning (Gårdssparing for unge). Partiet vil ha en ordning hvor man kan spare inntil 30.000 kroner årlig, med et totalt maksbeløp på 400.000 kroner. Skattefritaket på sparingen foreslås til 20 prosent.

Partiet går også inn for å heve maksgrensen på vanlig BSU til 30.000 kroner og totalbeløpet til 400.000 kroner. I tillegg vil partiet heve skattefritaket på vanlig BSU til 20 prosent.

Det sistnevnte er en ren reversering av den politikken Senterpartiet har ført i regjering. Regjeringen strammet fra nyttår inn på ordningen og kuttet skattefradraget fra 20 til 10 prosent.

For øvrig får nå kun personer som ikke eier bolig skattefradrag for BSU-sparing.

I fjor falt nordmenns samlede innskudd på BSU-kontoer med 4,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 8,2 prosent fra året før.

I dag er det årlige maksbeløpet på 27.500 kroner, og totalt maksbeløp er på 300.000 kroner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: