Innenriks

Høyre vil ha simulering inn i sykepleierutdanningen

Høyre ber regjeringen om å ta initiativ til å endre EU-reglene slik at sykepleierstudenter kan få praksiserfaring gjennom simulering.

– Det er i dag en utfordring å sikre gode og relevante praksisplasser for alle sykepleierstudentene. Simulering vil kunne bidra til at alle studentene får viktige erfaringer med prosedyrer de senere må gjennomføre i arbeidslivet, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner til NTB.

Onsdag fremmet Høyre et forslag der de ber regjeringen ta initiativ til at det foretas endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv for å kunne ta i bruk simulering som del av praksisundervisningen i sykepleierutdanningen. Samtidig ber de regjeringen om å utforske hva som kan gjøres innenfor dagens regelverk.

EU-regler begrenser mulighetene

Simulering innebærer for eksempel å bruke dukker i praksisen i sykepleierutdanningen, slik at man kan simulere realistiske situasjoner uten å skade pasienter.

I sin rapport som ble levert i februar pekte Helsepersonellkommisjonen på at EU-reglene begrenser muligheten til å benytte simulering som læringsmetode i praksis.

– Kan bidra til kompetente og trygge sykepleiere

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen sier at det de siste årene har vært en stadig større problemstilling å sikre at sykepleierstudenter i praksis får nok erfaring med viktige sykepleiefaglige prosedyrer.

– Og selv i praksis er det ikke nødvendigvis slik at studentene får god nok trening, sier Trøen, og fortsetter:

– Bruk av simulering som en del av praksisperioden kan bidra til kompetente og trygge sykepleiere. Det gir også bedre pasientsikkerhet.

Mer fra Dagsavisen