Innenriks

Nye varslingstiltak i Forsvaret fra august

– Vi har hatt hendelser i Forsvaret som vi ikke ønsker å ha, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Fra 1. august skal nye tiltak være på plass.

Av Anders R. Christensen/NTB og Alexander Vestrum/NTB

Tirsdag hadde forsvarsministeren innkalt forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering.

– Dette skal ikke skje. Det skal være sånn at folk har det trygt og godt i Forsvaret og slipper å varsle, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK etter møtet.

Han introduserer tiltak for hvordan varsler skal håndteres, blant annet at det skal være en sentral varslingsenhet som alle kan varsle til. Denne skal ha oversikt over alle saker. Målet er også at de som varsler, skal holdes bedre orientert. Dette skal blant annet gjøres enklere ved hjelp av teknologiske løsninger.

Takket varslerne

Kristoffersen takker samtidig dem som har varslet om uønskede hendelser.

– Prosessen framover er at vi skal implementere alle tiltakene som går på varslingshåndtering, innen 1. august. Da skal det nye systemet være på plass. Inntil da skal vi bruke det systemet vi har, og så er det et kontinuerlig arbeid med å endre kultur og drive forebygging, og det kommer aldri til å ta slutt. Men vi gjør en rekke tiltak på kort og lang sikt, sier Kristoffersen.

– Godt og nyttig

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) betegner møtet som godt og nyttig

– Det ligger et alvor i det. Vi har hatt hendelser i Forsvaret som vi ikke ønsker å ha, sier han.

– Vi har diskutert ganske bredt i den situasjonen vi står i, men også tiltak for at vi skal komme lenger. Det er satt i gang mye bra arbeid som må få tid til å virke, men vi må hele tiden lete etter nye tiltak, sier forsvarsministeren.

– Det er hierarki i maskuline verdier som gjør at vi må være bevisst når vi arbeider med kulturen i en slik organisasjon, legger han til.

Ny sak i helgen

Bakteppet for møtet er NRKs avsløringer av utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. En nå 22 år gammel kvinne fortalte i helgen at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten.

Hun forteller at hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

Vilje til endring

Tillitsvalgt Sofie Malekas mener det er en ukultur i Forsvaret, men sier til VG at ledelsen viser vilje til å gjøre en endring – selv om det er en lang vei å gå.

– Holdningene viser en form for ukultur. Samtidig er vi enige med forsvarssjefen i at det ikke gjenspeiler hele Forsvaret, men at det at slike hendelser skjer, viser en form for ukultur, sier Malekas til VG etter møtet.

Hun har inntrykk av at forsvarsledelsen og hele sektoren tar situasjonen på alvor.

Nyeste fra Dagsavisen.no: