Innenriks

Høyeste befolkningsvekst på over ti år

I fjor ble vi 63.700 personer flere i Norge, som er den høyeste befolkningsveksten siden 2012. Samtidig er fødselstallet det laveste på 40 år.

Årsaken til den høye befolkningsveksten er økning i innvandring som følge av krigen i Ukraina, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

Det innvandret 32.600 ukrainske statsborgere i løpet av fjoråret, og ved utgangen av året bodde det til sammen 35.400 ukrainere i Norge.

Ved inngangen til 2023 var folketallet i Norge rundt 5,49 millioner, viser SSBs tall.

Få fødte i fjor

Samtidig som innvandringen øker, har fødselstallet gått kraftig ned etter en liten oppsving året før. I 2022 ble det født 51.500 barn i Norge, som er 4.500 færre enn i 2021. Det er også det laveste fødselstallet siden 1985.

– Økningen i fødsler i 2021 var nok et unntak. I fjor fortsatte trenden fra tidligere år, og fødselstallet er nå det laveste på 40 år, sier Sønstebø.

Han forteller at fødselsoverskuddet var negativt i fjerde kvartal i fjor. Da var det flere som døde enn som ble født.

– Det er første gang siden SSB begynte å publisere kvartalsvis befolkningsstaitiskk i 1997, legger Sønstebø til.

Høye dødstall

Dødeligheten her i landet var uventet lav fram til og med litt over ett år inn i koronapandemien. Høsten 2021 begynte dødstallene å øke og har siden holdt seg høye ut 2022.

I fjor døde det 45.800 personer, som er 3.800 flere enn året før.

– Nedgangen i fruktbarhet og økningen i dødeligheten ga en solid nedgang i fødselsoverskuddet, altså fødte minus døde, i 2022. Overskuddet på 5.700 var halvparten av året før, sier Sønstebø.

Mer fra Dagsavisen