Verden

Japan vil heve den seksuelle lavalderen fra 13 til 16 år

Et forslag fra Japans justisdepartement forventes snart å bli lagt fram for parlamentet, der også måten voldtektsforbrytelser straffeforfølges på, er under lupen.

Japan er i ferd med å heve den seksuelle lavalderen fra 13 til 16 år, etter kritikk om at lovverket ikke beskytter barn mot voldtekt og andre seksuelle overgrep, melder The Guardian.

Forslaget fra justisdepartementet kommer som en del av en rekke reformer av straffeloven som også vil gjøre voyeurisme, eller «kikking», straffbart, og klargjøre kravene til straffeforfølging av voldtekt.

I nåværende lovverk ligger det et krav til at det må føres bevis for at gjerningsmannen har brukt vold og trusler under voldtekten. I det nye forslaget er ikke dette fjernet, men det er lagt til at definisjonen også gjelder tilfeller der offeret er beruset, blitt neddopet eller er utsatt for psykologisk vold.

– Dette vil forhåpentligvis gjøre rettsavgjørelsene mer konsekvente, sier et departementsmedlem ifølge avisa.

Human Rights Now, en japansk menneskerettighetsorganisasjon, uttaler på sine hjemmesider at forslaget er et skritt i riktig retning, men mener det må gjøres mer.

– Det foreslås ikke bare en definisjon av voldtekt som ligger langt bak de samtykkebaserte modellene som for tiden brukes i andre lands rettssystemer, men det oppfyller heller ikke internasjonale standarder for voldtektslovgivning som Japan er forpliktet til gjennom FNs kvinnekonvensjon, skriver de.

Nyeste fra Dagsavisen.no: