Innenriks

Adam er en av snart 1 million leietakere i Norge: – Det skyldes i stor grad et stadig voksende og ekskluderende boligmarked

Adam Krogstad Boutimzine synes han har vært heldig med leiligheten på Bjølsen i Oslo. Mange andre jakter fortsatt på en god leiebolig.

– Vi fikk napp på den første leiligheten vi gikk på visning til, forteller 28-åringen som nå bor på Bjølsen i Oslo med samboeren sin.

Andre sliter langt mer med å finne en leiebolig.

– Annonsene på markedsplassen vår får rekordhøyt antall besøk, og det tyder på at etterspørselen etter leieboliger er stor, sier Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom.

– Akkurat nå ligger det rett i underkant av 9.000 leieboliger på markedsplassen Finn. Dette er 25 prosent færre enn på samme tid foregående år.

– Vi ser også en marginal nedgang i antall nyannonserte boliger til leie hittil i år, så leiemarkedet er fortsatt preget av lavt utbud. De samme tendensene ser vi i Oslo.

16.900 kroner i måneden

Mangelen på leieboliger gjenspeiles også i leieprisene, påpeker Hellestveit.

– En gjennomsnittsleilighet i Oslo ble i januar annonsert til 16.900 kroner i måneden. Dette er 14 prosent høyere enn januar 2022. Leieprisene for leiligheter har således økt med over det dobbelte av den generelle prisstigningen, påpeker han.

– Dette tror vi skyldes lavere tilbud enn tidligere år, høy etterspørsel og generell prisøkning. En teori er at boligeier også øker leieprisen for å dekke inn eventuelt boliglån når boligrentene stiger.

Adam Krogstad Boutimzine og samboeren slipper unna med mindre enn gjennomsnittet i Oslo.

– Vi betaler litt over 13.000 kroner i leie i måneden for 36 kvadratmeter, og det er ganske rimelig. I tillegg kommer strøm, internett og TV, samt leie for parkeringsplass til motorsykkelen min. Strømregningen har variert mellom 1.000 og 3.000 kroner i måneden, forteller Boutimzine.

I Bergen kostet en gjennomsnittsleilighet 12.800 kroner i januar, 10 prosent mer enn i januar i fjor, opplyser Jørgen Hellestveit i Finn Eiendom.

I Trondheim var prisen 12.900 koner, 11 prosent mer enn for ett år siden.

I Stavanger var prisen 12.300 kroner, 12 prosent mer enn i januar 2022.

– Leiemarkedet er fortsatt preget av lavt utbud, sier Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom.

Mål om å eie

På Bjølsen har Adam Krogstad Boutimzine og samboeren funnet seg godt til rette i sine 36 kvadratmeter. Riktignok hadde de tilgang til noen kvadratmeter mer i sin forrige leiebolig, men nå har de til gjengjeld kort vei til jobb begge to.

– Hvor lenge har du og samboeren din vært leietakere?

– Siden begynnelsen av 2018. Først på Levanger, så i Oslo, så i Ås og nå i Oslo igjen.

– Hvordan har det vært å være leietaker i disse årene?

– Vi har hatt et veldig greit forhold til utleierne og ikke opplevd noen problemer.

– Vil dere fortsette å leie bolig?

– Vi er veldig fornøyd med leiligheten vi bor i nå, men vi har begynt å se etter en leilighet vi kan kjøpe, og har vært på en del visninger og også med i to budrunder. Nå har vi råd til å kjøpe leilighet, og da er det jo en «no-brainer» å investere i seg selv, svarer Boutimzine.

– Antallet leietakere har økt jevnt og trutt de seneste årene, og i fjor var det over 976.000 som leide bolig, ifølge SSB. Hva tenker du om det?

– Det har sikkert sammenheng med at det blir stadig dyrere å kjøpe bolig.

Snittpris: Nær 4,4 mill.

Fra 2015 til og med 2022 økte antallet leietakere i Norge med over 100.000. Det tilsier en årlig økning i denne perioden på nærmere 13.000.

Det er flest leietakere i Viken, Oslo og Vestland. I 2022 holdt 51 prosent av de 976.000 som leier bolig, hus i disse fylkene, ifølge SSB.

– Med den jevne stigningen de seneste årene, er det ikke usannsynlig at vi passerer 1 million leieboere i løpet av de neste 2–3 årene, tror Ermal Veliqi, juridisk konsulent i Leieboerforeningen.

– Hvorfor øker antallet leietakere så mye?

– Det skyldes i stor grad et stadig voksende og ekskluderende boligmarked, særlig i de større byene. Mange som ellers hadde hatt mulighet til å kjøpe egen bolig, tvinges ut på leiemarkedet.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.367.609 kroner ved utgangen av januar, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene steg med 3 prosent i årets første måned. I løpet av de 12 seneste månedene har boligprisene gått ned, men bare med 0,3 prosent.

– Vår erfaring blant våre medlemmer, er at det nå er enda flere personer enn tidligere som ikke får kjøpt bolig på grunn av høye priser og boliglånsforskriften, fortsetter Ermal Veliqi i Leieboerforeningen.

Hver femte er student

– Hvem er det i hovedsak som leier bolig?

– Studenter utgjør om lag 20 prosent av alle leieboere, svarer Veliqi.

– Studentsamskipnadene rapporterer stadig om mangel på studentboliger, og det er sannsynlig at det fører til at flere havner i det private markedet.

– Andre store grupper er husholdninger med lave og midlere inntekter eller trygd, enslige og enslige forsørgere. I tillegg er arbeidsinnvandrere kommet tilbake etter pandemien, samt at det har vært et økende antall flyktninger fra Ukraina det siste året.

– Er det noe som tilsier at antallet leietakere kan begynne å gå ned igjen?

– Med unntak av en stagnering i antallet i 2020–2021 på grunn av pandemien, har vi sett en jevn og tydelig økning de seneste årene. Vi ser ingen tegn til at dette skal stoppe med det første.

– Er det positivt eller negativt at antallet leietakere fortsetter å øke?

– Det kommer an på hva som er det overordnede målet for boligmarkedet. Det viktigste for Leieboerforeningen er at antall tilgjengelige leieboliger svarer til behovet for dem, og at de holder den standarden man skal kunne forvente av dem. Mange forventer også at det vil bli flere som leier over lengre perioder i årene som kommer. Vi trenger å ruste opp leiesektoren for å møte denne situasjonen.

Ny husleielov

I juni i fjor varslet regjeringen at den hadde startet arbeidet med en boligmelding, som etter planen skal legges fram våren 2024. Meldingen vil ta for seg både eie- og leiemarkedet, og om det er for vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet for noen grupper og i deler av landet. Regjeringens ønske er at flere skal få mulighet til å eie egen bolig.

Samtidig er det igangsatt arbeid med en ny husleielov, og i løpet av kort tid vil det i den forbindelse bli nedsatt et eget lovutvalg.

5. januar møtte regjeringen representanter for Huseierne, Forbrukerrådet, KS, LO, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norsk Eiendom, Norsk studentorganisasjon og Leieboerforeningen for å få innspill om dette.

– Hva er det som tiler en ny husleielov, slik Leieboerforeningen ser det?

– Vi opplever at dagens husleielov er vanskelig å navigere og generelt lite tilgjengelig for både leieboere og utleiere. Det fører til stor usikkerhet rundt hvilke rettigheter den enkelte har og hva som faktisk kan avtales i leiekontrakten. Det er en lov for jurister, ikke for folk flest, svarer Veliqi.

– I de større byene fører mangelen på tilgjengelige leieboliger til at leieboere overbetaler og tar til takke med boliger av lavere standard og langt verre kontraktsvilkår enn de ellers hadde gått med på.

– Leieboere har også liten botrygghet, og korte tidsavgrensede kontrakter på ett eller tre år dominerer. Vi vil ha lengre leieavtaler og strengere begrensninger på korte leieavtaler. Vi må dessuten få bedre prisvern i loven.

Ikke dyrest i Europa

Leieboerforeningen ønsker også at det skal bli stilt strengere krav for dem som driver boligutleie som næring, enn for privatpersoner som leier ut en kjeller- eller loftsleilighet eller en ekstra bolig.

– Det er mange aktører på utleiesiden som er gjengangere i henvendelsene vi får. I møte med useriøse utleiere er mange leieboere rådville. Utenom å gå til sak mot egen utleier, er det få mekanismer som sikrer leieboeres rettigheter, påpeker Veliqi.

– Er det dyrere å leie i Norge enn i andre land?

– Mange av medlemmene våre melder om høye priser. Konsumprisindeksen er på en «all time high», og vi opplever at de fleste utleiere benytter seg av muligheten til å øke leieprisene deretter. Enten på lovlig eller på ulovlig måte. Ofte til tross for mangelfulle leieboliger.

– Hvorvidt det er dyrere å leie i Norge kan måles på flere måter. Det finnes mange kilder for å sammenligne leiepriser i Europa, og de er alle litt forskjellig og måler ulike ting – og det er ulike ting som er inkludert i husleien.

Veliqi viser i denne sammenheng til Global Property Guide hvor kommer Norge på 12. plass bak Danmark og Sverige. Dyrest er det å leie i Monaco, Luxembourg og Storbritannia, ifølge dette nettstedet.

Når det gjelder europeiske byer, er Oslo den 20. dyreste byen å leie bolig i, ifølge statistikk publisert på Numbeo. Det er enda dyrere i København, mens Stockholm er noe billigere enn Oslo. De dyreste byene å leie bolig i er Genève, Dublin og London, ifølge dette nettstedet.
Mer fra Dagsavisen