Innenriks

Regjeringen vil gi 75 milliarder kroner til Ukraina

Regjeringen vil gi 15 milliarder kroner til Ukraina i fem år – totalt 75 milliarder kroner. Planen er å få med Stortinget på et bredt forlik.

– Vi foreslår at Norge skal gi et forpliktende langvarig bidrag til Ukraina over flere år, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han presenterte pakken mandag.

Han opplyste at forslaget innebærer at de 15 milliardene som gis i 2023, vil fordeles 50 prosent til militær hjelp og 50 prosent til sivil, humanitær hjelp.

Men denne brøken kan bli endret de neste årene.

– Fleksibilitet er viktig, slik at vi svarer på ukrainske behov, sier Støre.

Støtten skal samordnes med andre land og gis via etablerte kanaler.

– Søker nå bred politisk enighet

– Vi tror langsiktigheten dette gir, er viktig. Vi viser ukrainerne at vi vil støtte dem lenge. En støtte over år gjør det også mulig å planlegge bedre slik at støtten brukes der behovene er størst, sier Støre.

Pakken ble mandag lagt fram for de parlamentariske lederne på Stortinget. Til stede var både statsministeren og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det var et godt møte. Vi søker nå bred politisk enighet om det flerårige Ukraina-programmet, sier Støre.

Støtte fra Høyre

Høyre-leder Erna Solberg støtter regjeringens Ukraina-pakke.

– Rammene og detaljene må vi komme tilbake til, men hovedbiten er riktig, sier Erna Solberg til NTB.

Videre sier Solberg at det har vært viktig med et samlet Storting. Det har vært bred enighet om beløpet, noe Solberg mener er viktig når det er snakk om forpliktelser over flere år.

– Hvis vi skal være troverdig overfor ukrainske myndigheter om at vi står ved dette, da er det viktig at det er et samlet storting, sier Høyre-lederen.

For å unngå ekstra problemer hos ukrainske myndigheter mener hun det også er viktig at støtten samordnes med andre land.

– Det er viktig at man sørger for at det blir mest mulig effekt av dette, sier Solberg.

Det har vært bred enighet om beløpet, men det har vært diskusjoner om hvor mye penger Norge skal gi til bistand utenfor Ukraina.

– Vi har sagt det er greit at man tar inn konsekvensene av krigen i Ukraina nå i år, men så må bistand inn i vanlige former i budsjettet, sier Solberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen