Innenriks

Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned: – En tragedie

Oslo universitetssykehus (OUS) legger ned ABC-klinikken. – En tragedie, sier Aida Leistad Thomassen i Barselopprøret.

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS). Endelig vedtak fattes av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag, opplyser OUS.

Aida Leistad Thomassen er styreleder i Barselopprøret. Hun reagerer slik på nedleggelsen av ABC-klinikken.

– Det synes jeg er en tragedie, rett og slett. Det viser at OUS ikke har lyst til å prioritere differensiert fødselsomsorg selv om det faktisk er noe vi skal ha, ifølge både de nye og gamle retningslinjene for fødselsomsorg i Norge, sier Aida Leistad Thomassen til Dagsavisen.

Hun mener det er helt ubegripelig at man ender opp her.

– Forskning viser jo at for å ivareta de normale prosessene i en fødsel er det best med frittstående enheter, altså fødestuer på sykehusene, som er dedikert til de friske gravide uten kjent risiko. Dette er også en måte å avlaste enheter som skal håndtere fødsler med mer komplikasjoner, mener hun.

Aida Leistad Thomassen er styreleder i Barselopprøret

– Fødsel er ikke samlebånd

Thomassen mener konsekvensen av nedleggelsen er fatal:

– Nå får vi en stor fødeavdeling der man blander alle grupper fødende, og der man ikke klarer å ivareta noen av dem godt nok. Fødsel er ikke samlebånd. Store fødefabrikker har vært utprøvd i Sverige i mange år. Jordmødrene flykter og det er virkelige alvorlige tilstander, understreker hun.

– Et annet aspekt er mangel på jordmødre, ingen vil jobbe på de store avdelingene. Jordmødre vil bruke hele kompetansen sin og tilby skreddersydd fødselsomsorg tilpasset den enkelte kvinne. OUS går inn for en uansvarlig løsning vi vet ikke faller godt ut for mor og barn, sier Aida Leistad Thomassen, som er styreleder i Barselopprøret.

Siste arbeidsdag 4. mars

– Vi ble informert om nedleggelsen på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til Aftenposten.

Hun sier at siste arbeidsdag blir 4. mars siden klinikken allerede har helgestengt og 6. mars er en mandag. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

– En desperat handling, sier Bøhn, som legger til at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Byråden reagerer kraftig

Sunniva Holmås Eidsvoll er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune og også hun reagerer kraftig på nedleggelsen av ABC-klinikken.

– Dette er svært urovekkende nyheter. Oslo kommune er dypt uenig i nedleggingen av ABC klinikken. Vi mister nå et høyt verdsatt og ønsket tilbud til Oslos fødekvinner. Både vi politikere og byens innbyggere har over lang tid vært tydelige på hvor viktig det er å opprettholde ABC-klinikken. Denne nyheten kommer brått på kommunen og jeg deler bekymringen rundt nedleggelsen med Oslos fødekvinner og de berørte jordmødrene, skriver Holmås Eidsvoll i en e-post til Dagsavisen.

– Å legge ned et så populært tilbud undergraver det offentlige helsetilbudet og skaper en risiko for en todeling av helsevesenet der flere vil velge private helsetilbud, fordi de ikke får det de ønsker av det offentlige, fortsetter hun.

Oppvekstbyråden forventer at OUS nå på en god måte ivaretar alle kvinner som blir berørt av nedleggelsen.

– Avtalte svangerskapskonsultasjoner hos ABC kan ikke skyves over til kommunen og fødekvinnene må trygges på at de får videre oppfølging som avtalt. Jeg forventer også tydelige avklaringer på hvordan OUS nå skal kunne fortsette å tilby et godt og differensiert fødselstilbud til våre innbyggere, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hevder jordmødre nå vil slutte

Ifølge Marit Kristine Vea i Oslo Venstre har flere jordmødre varslet at de nå slutter.

– Dermed mister OUS noen av sine mest erfarne jordmødre, og kvinner mister muligheten til å velge en naturlig fødsel. Det blir også færre jordmødre totalt sett som kan ta seg av fødende på Norges største fødeavdeling, sier hun.

Nestleder Aina Stenersen i Frps bystyregruppe i Oslo mener nedleggelsen er i strid med politiske føringer fra bystyret om å prioritere fødselsomsorg i Oslo.

Både hun og Vea ber helseminister Ingvild Kjerkol komme på banen.

Gir minst negative konsekvenser

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser, sier leder Miriam Nyberg for Fødeavdelingen ved OUS til NTB.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og 5 ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier hun.

Beslutningen er basert på tre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) fra fagfolk ved Fødeavdelingen. Mandag ble saken drøftet med tillitsvalgte ved Kvinneklinikken og skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag, opplyser Oslo universitetssykehus.

– Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten, vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

– Trist

ABC-klinikken ble i november helgestengt på grunn av mangel på jordmødre ved OUS. Denne avgjørelsen ble møtt med skarp kritikk fra flere, deriblant Norsk Sykepleierforbund.

Anne Hauan Helle er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken.

– Trist for de ansatte, og en tragedie for de fødende, sier Helle om nedleggelsen.

Seher Aydars er Rødts stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Også hun reagerer kraftig, og sier dette om nedleggelsen:

– Dette er helt feil vei å gå i fødselsomsorgen. OUS sliter med at de mister jordmødre og velger å legge ned den eneste avdelingen som har klart å rekruttere og beholde folk.

– All forskning viser at jordmorstyrte enheter som ABC er lønnsomme, de forebygger komplikasjoner og gir gode fødselsopplevelser. Men fødselsomsorg ser ikke lønnsom ut i finansieringsmodellen til helseforetakene. Dette er et kutt som kanskje ser lønnsomt ut på papiret, men som er et tap for jordmorfaget, fødetilbudet i Oslo og tilgangen til jordmødre på OUS, sier Seher Aydar til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen