Innenriks

8 millioner kroner mer til forsinkede togpassasjerer

Vy utbetalte over 20 millioner kroner til togpassasjerer som ble forsinket i fjor, om lag 8 millioner kroner mer enn året før.

– Økningen i refusjonsutgifter fra 2021 til 2022 handler nok i stor grad om en økning i det generelle reisevolumet fra 2021 til 2022, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy.

Den ferskeste tertialrapporten til Vy viser at det ble gjennomført om lag 80 prosent flere reiser med Vys persontog i Norge de åtte første månedene i fjor, sammenlignet med samme periode i 2021, da koronapandemien fortsatt herjet som verst.

– Har gode reisevilkår

Vys reisegaranti innebærer blant annet at du har rett til å få tilbake 50 prosent av billettprisen hvis toget ditt er 30 minutter eller mer forsinket, og forsinkelsen ikke var varslet før du kjøpte billetten.

Du kan også få dekket «dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter».

I 2021 måtte Vy derfor utbetale rundt 12 millioner kroner til sine passasjerer, og over 20 millioner kroner i 2022, får Dagsavisen opplyst.

– Disse summene kan grovt deles i to, der den ene delen handler om billettrefusjoner, mens den andre delen handler om å refundere kundenes utgifter til taxi, hotell, fly, mat og andre erstatninger, opplyser Moen.

Hun mener at Vy «har gode reisevilkår».

– Vi har blant annet valgt å ha dobbelt så høye refusjonssatser som EU-forordningen på dette området angir – 50 prosent i stedet for 25 prosent. Videre har vi ingen krav om et minstebeløp for å få penger utbetalt. Det er også sjelden vi sier nei til søknader om refusjon knyttet til forsinkelser eller innstillinger, sier Moen.

Forsinket i 40.000 timer

– Refusjonsordningen og vår praksis bidrar til at vi opplever at kundene stort sett er fornøyde med vår behandling av reklamasjoner. Vi har ikke noe tall på dette, men får mange hyggelige henvendelser fra kundene, fortsetter Moen.

Det Vy heller ikke har tall på, er i hvor stor grad kundene benytter seg av reisegarantien, som sikrer at de får dekket utlegg ved forsinkelser eller kommer seg videre ved tapte overganger.

– Vi gjør imidlertid det vi kan for å gi kundene informasjon om reisegarantien, både digitalt og om bord i togene, og vi har forenklet selve søknadsprosessen, forteller Moen.

Ifølge NRK var norske persontog og godstog forsinket i 40.000 timer i fjor. Stengningen av Follobanen på så langt ubestemt tid, har ikke akkurat gjort det enklere å være togpassasjer. Forbrukerrådet har i den forbindelse oppfordret togpassasjerer «til aktivt å bruke klagemulighetene som finnes hos Vy der det er avvik», i en sak i Dagsavisen.

Forbrukerrådet har også foreslått at passasjerer med periodebillett kun bør betale halv pris for periodebillettene inntil det er ryddet opp i problemene på Follobanen. Det er blitt avvist av Vy som «i samråd med Jernbanedirektoratet (er) blitt enige om at det beste vi kan gjøre for kundene nå er å forsterke kollektivtilbudet».

2 millioner kroner i fjor

Også SJ og Go-Ahead må punge ut når passasjerene deres blir forsinket, men da handler det om langt mindre beløp enn for Vys del.

For SJs del var det snakk om 1.195.900 kroner i fjor, for å være helt nøyaktig.

Inkludert i dette tallet er også økonomisk kompensasjon i forbindelse med planlagte avvik hvor kundene har hatt krav på slik kompensasjon, presiserer informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

– Hvilke rettigheter har passasjerene deres?

– Ved forsinkelse på mer enn 60 minutter på Dovrebanen og Nordlandsbanen, eller 30 minutter på våre andre strekninger, har kundene våre krav på å få 50 prosent av billettprisen refundert. De kan også ha krav om å få dekket påregnelige utgifter, som for eksempel utgifter til mat, overnatting eller alternativ transport om SJ ikke setter opp dette. Kravet må fremmes senest tre måneder etter hendelsen, svarer Lyng.

– I hvor stor grad blir passasjerers krav om økonomisk kompensasjon innvilget?

– Om de oppfyller kravene for å få innvilget kompensasjon får de det. Er forsinkelsen under 30 eller 60 minutter blir ikke kravet innvilget.

– Vet dere noe om hvor mange som ikke krever kompensasjon, selv om de kan ha rett til det?

– Nei, det vet vi ikke.

– 500.000 kroner i året

Go-Ahead har enda lavere kostnader knyttet til forsinkede passasjerer enn SJ.

– Vi har i gjennomsnitt tilbakebetalt cirka 500.000 koner per år siden oppstarten (i desember 2019, journ. anmrk.), på grunn av forsinkelser, opplyser pressevakt Simen Lockert Rohde.

– Hvilke rettigheter har passasjerene deres?

– I all hovedsak har man rett på 50 prosent tilbakebetaling av billettprisen dersom toget er 60 minutter forsinket på fjerntogene på Sørlandsbanen, eller 30 minutter forsinket på Jærbanen og Arendalsbanen, svarer Rohde.

– Hvordan fremmes krav om tilbakebetaling?

– Kundene kan sende inn refusjonskrav via vårt kundesenter dersom de opplever å få sin togreise forsinket, og det gir rett til kompensasjon i henhold til våre transportvilkår. Dersom kunden har kjøpt billetten på gan.no og huket av for å bli medlem av vårt kundeprogram, vil vi automatisk tilbakebetale 50 prosent av billettprisen dersom forsinkelsen gir rett til dette i henhold til våre transportvilkår.

Heller ikke Go-Ahead vet noe om i hvor stor grad deres passasjerer ikke krever økonomisk kompensasjon selv om de kan ha rett til det, får Dagsavisen opplyst.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: