Innenriks

Wisting-utsettelsen kan få store ringvirkninger

Equinors Wisting-utsettelse kan få betydning for utfallet av klimatoppmøtet i Egypt, tror flere organisasjoner. Utsettelsen har allerede endret budsjettforhandlingene her hjemme.

– Det å få endret norsk oljepolitikk radikalt og å få stoppet Wisting-feltet, er en viktig sak for oss. Vi kommer til å slåss med nebb og klør mot den utbyggingen, sa SVs Lars Haltbrekken i NRKs Politisk kvarter i forrige uke.

Nå kan SV i stedet kjempe på andre fronter i de videre forhandlingene med Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

– Vi er utrolig glade for at Wisting er vunnet i denne omgang. Nå er det klart at Wisting-feltet ikke blir en realitet de nærmeste årene. Da blir andre klimasaker viktigere i forhandlingene, sier SVs Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

– Paralleller til andre land

Det er også flere andre som er glade nå for at Equinor utsetter sin investeringsbeslutning for Wisting-feltet, og som dessuten tror at dette kan få positive ringvirkninger langt utenfor Norges grenser.

– Dette er en positiv nyhet som gjør det lettere for Norge å spille en konstruktiv rolle under klimatoppmøtet i Egypt. Slike ting legges merke til når det skjer under forhandlingene, sier Håkon Grindheim, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Klimarådgiver Lillian Bredal Eriksen i Forum for utvikling og miljø (ForUM) er enig.

– Wisting-feltet, som ville ha blitt det til nå nordligste oljefeltet, har paralleller til andre lands planer om å åpne nye oljefelt i sårbare områder. Dette gir derfor svært gode signaler som kan bidra positivt inn i klimaforhandlingene her på COP27, sier Eriksen.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, er av samme oppfatning.

– Vi håper dette kan være del av et kraftig politisk signal fra COP27, om at det å gi opp fossil energi er nøkkelen til å bekjempe klimaendringene, som mange sårbare land og øystater har bedt om (under det pågående klimatoppmøtet) i Sharm El- Sheikh, sier Andaur.

Dette munnbindet trenger ikke lenger SVs Lars Haltbrekken av flere grunner. Nå kan partiet hans konsentrere seg om andre miljø- og klimasaker enn Wisting-feltet i budsjettforhandlingene med Ap og Sp.

– Spikeren i kista for Wisting

Andaur finner likevel grunn til å minne om Equinors begrunnelse for å utsette investeringsbeslutningen for Wisting-feltet, som ble påvist i Barentshavet i 2013.

– Så lenge Equinors beslutning kommer som følge av inflasjon og høyere kostnader, og ikke klimahensyn, gjør det lite for å endre inntrykket av at Norge snakker med to tunger i klimakampen, sier Andaur.

Kostnadene for Wisting-prosjektet har økt fra 75 til 104 milliarder kroner, går det fram av en pressemelding fra Equinor. Av den grunn har Equinor bestemt seg for å utsette investeringsbeslutningen for feltet, fra desember i år til utgangen av 2026.

Gina Gylver, som er leder i Natur og Ungdom, er helt sikker på at denne utsettelsen betyr en skrinlegging av hele prosjektet.

– På grunn av utsettelsen får ikke Equinor fordeler av oljeskattepakken vedtatt under pandemien. Dermed blir Wisting mye mer økonomisk risikabelt. Det å utsette investeringsbeslutningen til utgangen av 2026, betyr dessuten at feltet først vil komme i drift flere år senere, på et tidspunkt da verden ikke lenger har bruk for mer olje og gass. Derfor vil ikke Wisting bli en realitet, slår Gylver fast.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, har landet på samme konklusjon.

– Dette er en stor seier for alle som bryr seg om klima og miljø. Tiden er over for å bygge nye, store oljefelt. Vi er overbevist om at dette er spikeren i kista for dette horrible prosjektet, sier Gulowsen.

– Bør benytte sjansen

Lillian Bredal Eriksen i ForUM, er likevel ikke helt fornøyd.

– Begrunnelsen Equinor gir for utsettelsen er økte kostnader og usikkerhet rundt lønnsomhet. Vi skulle ønske at Equinor i begrunnelsen også nevnte kostnadene Wisting ville ha påført klima og miljø, langt ut over 2030, sier Eriksen.

– Avgjørelsen ville ha vært enda bedre hvis utsettelsen var en politisk beslutning som ble lansert her på COP27. Da ville Norge som land vist at vi tar klimaansvar, selv når vi taper penger på det, tilføyer hun.

Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp, gjør seg de samme tankene.

– Enda bedre hadde det vært om dette var en politisk beslutning. Nå bør regjeringen benytte sjansen til å si at oljefelt så langt nord aldri kommer til å åpnes, oppfordrer Grindheim.

Olje- og energiministerens første reaksjon på Equinors utsettelse, var en helt annen.

– Jeg (er) glad for at Equinor sier at de ikke avlyser utbyggingsplanene, men at de utsetter dem, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

– Regjeringen er opptatt av at ressursene på sokkelen skal forvaltes godt, og Wisting er et funn som kan bidra til å videreutvikle petroleumssektoren på en måte som kommer samfunnet til gode. Derfor ser jeg fram til det videre arbeidet Equinor nå skal utføre, fortsetter Aasland.

Etterlyser klimaministeren

Lillian Bredal Eriksen i ForUM, håper like fullt på andre signaler fra regjeringen, etter Equinors utsettelse.

– Hvis klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå går ut og sier at dette er noe regjeringen vurderer som svært positivt, ville det ikke bare gi håp, men også muligens øke andre lands vilje til å stanse sine planer for utvinning av olje og gass, tror Eriksen.

Dagsavisen har bedt om en kommentar fra klima- og miljøministeren om Equinors beslutning, men tilbakemeldingen fra Klima- og miljødepartementet er kort og avvisende. Dagsavisen blir i stedet henvist til Olje- og energidepartementet (OED).

– Dette er OEDs felt. Henviser til OED, er beskjeden fra Kommunikasjonsenheten i Klima- og miljødepartementet.

– En utsettelse av Wisting-feltet vil jo også få konsekvenser for klimautslippene, både nasjonalt og internasjonalt. Med det utgangspunktet bør vel klima- og miljøministeren kunne kommenterer dette?

– Det ligger hos OED, så det er først og fremst OED-ministeren, svarer Kommunikasjonsenheten i Klima- og miljødepartementet.

Internasjonal glede

Internasjonalt vekker likevel Wisting-utsettelsen glede hos dem som kjemper for å redde klodens klima, opplyser Naturvernforbundet og viser til uttalelser fra flere hold.

– Equinors beslutning om å forsinke investeringsbeslutningen for verdens nordligste oljefelt til 2026, er en stor seier i retning av å skru av kranen for andre lands avhengighet av skitne energikilder som akselererer klimakrisen, spesielt på et tidspunkt når Det internasjonale energibyrådet ser at toppen for fossile drivstoff vil nås i løpet av det neste tiåret.

Det sier Tzeporah Berman, i Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative.

– Selv om Equinor begrunner utsettelsen med økende kostnader, er dette en seier for klimaet, mener Tessa Khan i Uplift, som jobber for et fossilfritt Storbritannia.

– Foruten Wisting har Equinor til hensikt å åpne to andre enorme oljefelt – Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada, påpeker Khan.

– Sammen med Wisting kan disse tre oljefeltene produsere over 2 milliarder fat olje og utslipp, tilsvarende over 800 millioner tonn CO2. Det er nesten det samme årlige CO2-utslippet som fra alle 48 land i Afrika sør for Sahara, hjem til 1,2 milliarder mennesker, fortsetter hun.

– Hvordan kan Norge, som er majoritetseier i Equinor, vise ansiktet sitt på klimaforhandlingene i Egypt mens de planlegger å tjene på disse klimaødeleggende prosjektene?

Silje Ask Lundberg, tidligere leder i Naturvernforbundet, som nå jobber for Oil Change International, mener utsettelsen av Wisting er begynnelsen for slutten på dette oljefeltet.

– Klimavitenskapen er veldig tydelig på at fossile drivstoff er en driver for klimakrisen og at nye prosjekter hvor som helst i verden, er en trussel mot mennesker over alt. Det er ikke rom for noen nye investeringer i olje eller gass hvis vi skal forbli innenfor de trygge klimagrensene. Ikke nå og heller i 2026. Wisting-feltet vil aldri se dagens lys.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen