Innenriks

Støre får stryk for klimatale

Ikke godt nok, er dommen fra flere hold etter statsminister Jonas Gahr Støres tale under klimatoppmøtet i Egypt.

– Støre gjentok gamle løfter om klimafinansiering, som ikke er fulgt opp i forslaget til statsbudsjett, påpeker Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

– Løftene om klimafinansiering må følges opp med en årlig opptrappingsplan. Norge er heller ikke i rute med å nå sine klimamål, og det trengs nye, kraftige tiltak for en rettferdig omstilling, fortsetter Gulowsen.

– På ingen måte godt nok

Seniorrådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp synes det er bra at Støre vektla betydningen av klimafinansiering under sin tale.

– Vi vil ikke nå de globale klimamålene om ikke utviklingsland får støtte til å gjennomføre klimatiltak, understreker Grindheim.

– Men Norge leverer på ingen måte godt nok i denne sammenheng, fortsetter han.

– Norge ligger langt bak det vi nivået vi må ligge på for at vi skal ta vårt rettferdige ansvar. Her har Støre en viktig jobb å gjøre når han nå skal hjem til budsjettforhandlinger med SV.

Både Gulowsen og Grindheim stiller dessuten spørsmål om regjeringens innsats på hjemmebane.

– Hvordan bidrar Støres regjering til «å holde 1,5 gradersmålet i live» hvis de vil lete etter mer olje og åpne nye oljefelt, som ifølge FN og Det internasjonale energibyrået ikke er i tråd med 1,5 gradersmålet, spør Gulowsen.

– Norge kan ikke vise til store utslippskuttene på hjemmebane. Der må innsatsen betydelig skrus til, konstaterer Grindheim.

– Det største bidraget Støre kan gjøre for å holde 1,5 gradersmålet i live, er å si nei til nye oljeinvesteringer på norsk sokkel, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.

– En menneskeskapt katastrofe

Statsminister Støre inntok talerstolen i Sharm el-Sheiks som dagens 19. taler, etter Pakistans statsminister Shehbaz Sharif.

Sharif brukte mye mer enn sin tilmålte tid, men han hadde et viktig budskap å komme med.

– Gud forby at noe annet land blir offer for en slik menneskeskapt katastrofe, sa Sharif med henvisning til den voldsomme flomkatastrofen som traff Pakistan tidligere i år.

33 millioner mennesker ble rammet da vannet steg til hittil uante høyder, etter voldsomt regnvær og som følge av smeltende isbreer i nord, kunne Sharif fortelle. Ødeleggelsene er beregnet til 30 milliarder dollar. Du kan gange det med ti for å få beløpet i norske kroner.

– Selvsagt var det en menneskeskapt katastrofe! Og nå kommer vinteren, og vi må skaffe medisiner og mat til millioner av mennesker, fortalte Sharif.

– Vi må bruke millioner av rupi av våre begrensede midler til det. Men vi trener også milliarder av dollar for å kunne beskytte vårt folk mot framtidige flommer. Hvordan kan noen tro at vi skal klare å håndtere det på egen hånd?

– Det er nå eller aldri for oss. Det finnes ingen planet B, avsluttet Sharif med.

100 milliarder dollar

Under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor, var det mange land, også Norge, som kom med løfter om klimafinansiering til utviklingsland. Målet er å mobilisere 100 milliarder dollar årlig. Norge har lovet å doble sin årlige klimafinansiering fra 7 til 14 milliarder kroner innen 2026. Dette kom Støre inn på under sin tale i Sharm el-Sheikh.

– Livsgrunnlaget til millioner av fattige og sårbare mennesker er truet av naturtap og følgene av klimaendringene, sa statsministeren og fastslo at ingen må bli latt i stikken, skriver NTB.

Støre tok også til orde for at klimaendringer og tap av naturmangfold må håndteres sammen og nevnte blant annet Norges innsats for å hindre avskoging i verdens regnskoger. Her trakk han spesielt fram samarbeidet med Brasils nyvalgte president Luiz Inacio Lula da Silva.

– Vi vil iverksette en rettferdig klimapolitikk ved å øke karbonavgiften vår til 200 euro per tonn innen 2030. Vi vil kutte utslippene og skape arbeidsplasser. Vi vil tilpasse politikken vår og målsettingene våre ved å gjøre en årlig klimahandlingsplan til en del av statsbudsjettet vårt, sa Støre også.

– Blekner i forhold

– Det er lite nytt som kom fram i talen fra Støre. Kontrasten i intensiteten og alvoret til taleren før, statslederen fra Pakistan, var stor.

Det sier Lillian Bredal Eriksen, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM), som representerer og koordinerer norske organisasjoner som er til stede i Egypt.

– Støres tale blekner i forhold til alvoret som har kommet fram i talene fra sårbare utviklingsland, samstemmer Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond.

– Disse landene forventer at et land som har tjent seg rikt på å bidra til klimaendringer, også må legge penger på bordet for å dempe konsekvensene, påpeker Buan.

– Generelt fremsto ikke Støre og Norge som en spesielt fremoverlent klimanasjon i innlegget i Egypt. Dette bidro ikke til å gi klimaforhandlingene den nye given som nå trengs om vi skal nå Parisavtalens mål, fortsetter Eriksen.

– Det er helt avgjørende at industriland oppfyller og øker 100 milliarder dollar-målet. Norge har lovet å doble vårt bidrag til klimafinansiering innen 2026, men vårt bidrag som da vil være på 14 milliarder kroner årlig, er ikke tilstrekkelig ut fra vår kapasitet og tidligere og nåværende utslipp, som ifølge Stockholm Environment Institute er beregnet til å være 65 milliarder kroner årlig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen