Innenriks

Ingen løsning i lærerstreiken – alvorlig situasjon, sier KS

Utdanningsforbundet forlot søndag forhandlingsbordet etter to timer og fortsetter lærerstreiken. Nå frykter leder Steffen Handal tvungen lønnsnemnd.

Av Andreas Løf, Kenneth Kandolf Haug og Daniel Lundby Olsen / NTB

Søndag formiddag klokken 12 møttes partene i lærerstreiken hos Riksmekleren, men etter kort tid valgte Utdanningsforbundet å bryte. Årsaken var at de mener KS ikke ønsket å komme dem i møte.

– Med en arbeidsgiver som ikke rikker seg, så må vi fortsette. Kort oppsummert så fortsetter streiken. Vi vil trappe opp som planlagt i morgen, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Også Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund deltok på møtet. Streiken har pågått siden juni og er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge. Fra mandag vil 8.200 lærere være i streik.

– Veldig fastlåst

Til NTB sa Handal at KS ikke hadde rikket seg en millimeter, og at man derfor ikke så noen grunn til å fortsette møtet. Tidligere i uka har Utdanningsforbundet flere ganger uttrykt at de er redde for at KS styrer mot tvungen lønnsnemnd.

– Den bekymringen øker nå. De viser ingen tegn til bevegelse, det er veldig fastlåst. Samtidig blir barn og unge rammet hardt av streiken, og det er en oppskrift fra KS for å fraskrive seg ansvaret og heller plassere det hos regjeringen, sa Utdanningsforbundet-lederen til NTB.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Utdanningsforbundet gikk lørdag ut med et forslag som ifølge dem skal hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023 – og samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

– Jeg tror det var viktig for befolkningen å se at avstanden ikke er så stor, at det er rimelige krav, og at det er fullt mulig å løse denne streiken, sa Handal.

– Svært alvorlig

KS mener derimot at de har strukket seg langt i konflikten.

– Jeg kan bare konstatere at vi har strukket oss veldig langt, til og med i dag løftet fram flere ideer som kunne bidratt til å få slutt på denne streiken, men det krever kompromissvilje fra alle for å få dette til. Det kan ikke være sånn at man skal streike seg til mer lønn på bekostning av alle andre som er på jobb i kommunal sektor, sa KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

KS har tidligere uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, og at de har gått utover rammen fra frontfagene i industrien. Det er ikke mer penger å gi, uttalte Gangsø i august.

– Jeg opplever jeg som svært alvorlig at de er ikke villige til å være med rundt forhandlingsbordet. Vi ber lærerne komme tilbake igjen, slik at elevene skal få tilgang til undervisning, sa han etter bruddet søndag.

To forbund sitter igjen

Selv om Utdanningsforbundet ikke kommer til å være med i de videre forhandlingsmøtene i nærmeste framtid, er fortsatt Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund igjen.

– Vi er glad for at vi fortsatt er i en dialog med to av de tre lærerorganisasjonene, sa Gangsø.

Riksmekler Mats Ruland sa partene i lærerstreiken har hatt møte og snakket greit sammen søndag, men at de ikke har kommet noe nærmere en enighet.

– Når konflikten har vart lenge blir posisjonene mer fastlåst, sa han.

– Men det vil pågå en videre prosess og bli nye møter om kort tid. Partene har fått oppgaver som må oppklares videre, fortsatte han.

Mer fra Dagsavisen