Nyheter

Synes ikke hastemøtet var nødvendig. Nå må energiministeren likevel møte Stortinget

Når det gjelder mandagens haste-møte om strøm på Stortinget, er det egentlig bare to ting man kan være helt sikker på.

Det ene er at olje- og energiminister Terje Aaslund (Ap) helt sikkert kommer til å holde en redegjørelse for regjeringens arbeid med strømkrisen, selv om han i utgangspunktet ikke syntes et slikt møte var nødvendig. Det andre er at det kommer til å hagle inn med ulike strøm-forslag fra opposisjonspartiene.

Bare Frp har hittil planlagt å legge fram 9 forslag. SV nøyer seg med «bare» 5, det samme gjør Rødt, får Dagsavisen opplyst. Også Høyre, Venstre og MDG har varslet at de kommer med forslag. Det de fleste i alle fall er helt enige om, er at det haster, og at forslagene må bli behandlet i Stortinget, fortrinnsvis i energi- og miljøkomiteen.

– Jeg gleder meg til å møte Stortinget. Jeg vil informere om hvordan regjeringen håndterer forsyningskrisen og strømpriskrisen, sa olje- og energiminister Terje Aasland til Dagsavisen den augustdagen det ble kjent at Stortinget skal avbryte sommerferien og ha et ekstraordinært strøm-møte 19. september.

SV med spesialavtale

Stortinget kommer nok også til å diskutere regjeringens strømpakke til næringslivet som ble lagt fram fredag, og næringslivet generelt, men denne pakken følger formelt et annet løp. Om kort tid, og trolig etter mandagens hastemøte, vil regjeringen komme med en stortingsproposisjon om bedriftspakken. Den vil bli behandlet i Stortinget senere i høst, etter det Dagsavisen forstår.

Mandagens mange forslag i Stortinget kommer til å handle om strøm-tiltak for husholdningene, men også om andre tiltak som opposisjonspartiene mener kan hjelpe landet gjennom strømkrisen.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken peker på at uansett hvor mange forslag som mandag kommer inn fra de andre partiene, så har SV en avtale om å forhandle med regjeringen om en bedre strømstøtte for folk i høst. Partiet forventer at Aasland legger fram et forslag til en forbedret strømstøtte så snart som mulig.

– Vi er klare til å forhandle nå med en gang, vi, sier Haltbrekken til Dagsavisen. Han viser til en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som slår fast at de høye prisene er vanskeligst for de som har minst fra før, selv om de også har lavest strømforbruk.

– Strømstøtten hittil har ikke virket særlig omfordelende, og det vil vi gjøre noe med, sier Haltbrekken til Dagsavisen.

– Vi kommer derfor til å legge fram et forslag om en forbedret, rettferdig og mer treffsikker strømstøtteordning, sier han, og viser til at SV blant annet kommer til å foreslå å innføre en to-trinns strømstøtte hvor husholdningene får dekket 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene de de forbruker per måned, og 80 prosent støtte for de neste 2000 de bruker per måned. De foreslår også tiltak rettet mot studenter og de som har rett til bostøtte, og en egen ordning i NAV.

– Tverrpolitisk dialog

Rødt kommer som sagt med i alt fem forslag under mandagens møte. Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug sier til Dagsavisen at det aller viktigste for Rødt er at det faktisk kommer noe ut av møtet på mandag.

– Det er på tide med tverrpolitisk dialog om de ulike forslagene om strømtiltak, og Stortinget tar et initiativ. Vi burde prøve å finne et slags minste felles multiplum for hva vi er enige om, for eksempel på energisparing. Jeg tror også mange er utålmodige på å få til noe på solkraft, og på ulike støtteordninger, sier hun.

Rødt kommer til å fremme sine fem forslag i et og samme representantforslag, og ett av dem er makspris på strøm for husholdninger og bedrifter. De vil også gjøre avgiftssystemet mer sosialt, slik at folk med normalt forbruk får lavere avgifter, mens de blir høyere for overforbruk. Rødt foreslår også å reforhandle avtaler de mener truer forsyningssikkerheten og for å begrense eksport av strøm. De har også to forslag som handler om energieffektivisering.

– Et slag i luften

Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen tror ikke mandagens ekstraordinære møte i Stortinget blir det helt store.

– Jeg frykter jo at møtet på mandag blir tomme ord og et slag i luften, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen. Og fortsetter:

– Vi har ni forslag som vi vil fremme selv. Flere av dem er allerede kjent, det er politikk vi har fremmet før og som vi mener er enda mer presserende å fremme nå. Vi vil blant annet ha en 100 prosents støtte over 50 øre for alle strømkunder, både husholdninger, næringsliv, hytteeiere og alle, sier Nilsen.

Videre kommer Frp til å foreslå at regjeringen fjerner el-avgiften, at de må regulere og begrense krafteksporten, ha et minstemål på fyllingsgrad i magasinene og ellers , sikre norsk forsyningssikkerhet. Frp vil også reforhandle avtaler om strømkabler med Tyskland og Storbritannia, og be regjeringen umiddelbart utrede muligheten for avgift på eksportkraft. De vil også stoppe elektrifiseringen av sokkelen og ellers satse på gasskraftverk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: