Innenriks

Utdanningsforbundet: KS kan avslutte streiken for prisen av 1,3 kilometer motorvei

Utdanningsforbundet går til det uvanlige steget med å offentliggjøre forslaget de har lagt fram for å få slutt på lærerstreiken.

Forslaget skal etter planen hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023, og samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

– Dette har vi gjort for å vise hvor lite som skal til for å få avsluttet streiken: Drøyt 300 millioner over to år er det som skal til, og kostnaden medfører altså ikke mer enn at 0,3 prosent av ramma i kommuneoppgjøret vil bindes opp neste år. Totalkostnaden på dette er det samme som det koster å bygge 1,3 kilometer med motorvei i Norge, sier leder Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Streiken begynte for alvor etter sommeren, og involverer i dag drøyt 6.600 lærere, med 1.800 nye på vei ut fra mandag av. Handal mener KS lener seg tilbake og venter på tvungen lønnsnemnd, som han sier vil eskalere konflikten.

Fra KS sin side er imidlertid talen like klar:

– Det er veldig vanskelig for KS å starte forhandlingene for 2023 nå, med bare tre av 40 organisasjoner. Det vil neppe verken sykepleiere, renholdere eller vaktmestre akseptere, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø til NRK.

I tillegg sier han at den reelle kostnaden for Utdanningsforbundets forslag kan bli langt høyere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: