Innenriks

Undersøkelse: Begrenset ytringsfrihet for norske arbeidstakere

Under halvparten av norske arbeidstakere mener at de har frihet til å ytre seg offentlig om faglige spørsmål knyttet til jobben, ifølge en ny undersøkelse.

Sammenlignet med andre ansatte er ledere med personalansvar mer restriktive i synet på hvor stort ytringsrommet for arbeidstakerne bør være, viser Fafo-undersøkelsen gjort på oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord.

Blant ansatte i offentlig sektor er det om lag halvparten (48 prosent) som svarer at arbeidsavtalen begrenser muligheten til å snakke eller skrive offentlig om arbeidsplassen. I en tilsvarende undersøkelse fra 2016 var tallet 33 prosent. I privat sektor svarer 38 prosent av de ansatte det samme.

I undersøkelsen uttrykker norske arbeidstakere stor grad av lojalitet til sin arbeidsgiver.

Saken fortsetter under videoen

56 prosent er enige i påstanden «Lojalitet til virksomheten veier tyngre enn behovet for å ytre meg offentlig om forhold på arbeidsplassen min». 19 prosent er uenige.

Det er med andre ord ikke bare arbeidsgiverne som er opptatt av arbeidsplassens omdømme.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: