Innenriks

Flere ofre for seksuallovbrudd i fjor

I løpet av 2021 er nær 5.800 personer registrert som ofre for seksuallovbrudd. Det er 570 flere enn året før.

Ifølge SSB er dette den største årlige økningen de har sett den siste femårsperioden.

Økningen er størst for lovbruddstypene seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og voldtekt.

Blant ofrene for seksuallovbrudd anmeldt i 2021 er det flest i aldersgruppene 10 til 14 og 15 til 19 år.

Mens nivået er relativt stabilt for aldersgruppen 30 år og over, er det i de siste fem-seks årene blitt langt flere registrerte ofre for seksuallovbrudd blant barn og unge i aldersgruppen 10-19 år.

Kvinner utgjør 85 prosent av alle ofre for seksuallovbrudd i 2021, en andel som har holdt seg noenlunde stabil over tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen