Innenriks

Norske og russiske forskere ønsker å møtes for å snakke om fisk

Havforskningsinstituttet håper at en russisk delegasjon rekker å få visum i tide til et møte i Sør-Varanger i slutten av mai. Det skal handle om fiskebestander.

Ifølge NRK skal møtet finne sted på Svanhovd, rett ved grensa mellom Norge og Russland, 30. og 31. mai.

Havforskningsinstituttet har invitert de russiske forskerne til Norge fordi Russland ble utestengt av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som følge av invasjonen i Ukraina.

– På grunn av at vi må utvikle kvoterådet bilateralt, er det viktig at vi kan møtes for å diskutere hvordan det står til med bestandene. En kan få gode diskusjoner som ofte kan være litt vanskeligere når en må møtes digitalt. Nå er det veldig få andre norsk-russiske delegasjoner som møtes, så sånn sett er det en spesiell setting, sier forskningsdirektør Geir Huse i Havforskningsinstituttet.

Han har fått opplyst at behandlingstiden for visumsøknader er åtte dager, og dermed håper han møtet lar seg gjennomføre.

Utenriksdepartementet kan overfor NRK ikke si noe om ventetiden for behandling av visumsøknader.

Mer fra Dagsavisen