Innenriks

Helsedirektøren til foreldre: – Ikke bruk skjermen som barnevakt

Helsedirektoratet mener nå at barn under to år bør holdes vekk fra skjermen, og at de opp til fem år bør ha maks én times skjermtid om dagen.

Av Anders R. Christensen/NTB

– Et viktig poeng for oss er at skjermen ikke bør brukes som barnevakt, fordi det å sette barna foran en skjerm slik at de passiviseres over lengre tid, ikke er gunstig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Mandag la Helsedirektoratet fram nye råd om fysisk aktivitet og sittestilling. De er basert på råd Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i 2019 og 2020, men er tilpasset noe til norsk kontekst.

Noe av det nye er at Helsedirektoratet nå fullstendig fraråder skjermtid for barn under to år. Samtidig sier de at den daglige skjermtiden for barna mellom to og fem år bør begrenses til én time, og at jo mindre skjermtid, jo bedre er det for barna.

Guldvog understreker at Helsedirektoratet ikke mener det er skadelig med litt skjermtid for barna. Han er også klar på at skjerm kan bidra til å gi barna digital kompetanse og læring.

– Poenget her er at det må være en balanse. For barna mellom to og fem år er det bedre å legge vekt på at de skal være i fysisk aktivitet og ha sosial kontakt, sier Guldvog.

For de litt større barna og ungdommene anbefaler direktoratet særlig å begrense passiv skjermtid på fritiden.

Tre timer fysisk aktivitet om dagen

Nytt er det også at Helsedirektoratet anbefaler at barn i alderen ett til fem år får tre timer fysisk aktivitet om dagen. Tidligere har det generelle rådet vært at alle barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst én time om dagen.

I og med at de fleste av småbarna tilbringer mesteparten av tiden de er våkne på hverdagene i barnehagen, vil mye av ansvaret for å nå målene om fysisk aktivitet falle på de ansatte her.

– Vår inntrykk er at barnehagene er flinke til å aktivisere barna gjennom lek og fysisk utfoldelse. Dermed overoppfyller de minste barna i mange tilfeller allerede disse rådene, sier Guldvog.

Mindre fysisk aktive jo eldre de blir

For dem mellom 6 og 17 år er rådet fremdeles én times fysisk aktivitet om dagen.

Folkehelserapporten til Folkehelseinstituttet (FHI) som kom i fjor, viser at jo eldre barna blir, faller andelen som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet:

  • Blant 6-åringene er 87 prosent av jentene og 94 prosent av guttene aktive nok.
  • Blant 9-åringene er 64 prosent av jentene og 81 prosent av guttene aktive nok.
  • Blant 15-åringene er 40 prosent av jentene og 51 prosent av guttene aktive nok.

All aktivitet teller

Voksne er likevel desidert dårligst til å være fysisk aktive. Ifølge FHI oppfyller kun rundt 30 prosent av de voksne anbefalingene om fysisk aktivitet.

Helsedirektoratet kommer nå med et nytt råd om at all aktivitet teller. Det innebærer at fysisk aktivitet med lav intensitet, aktiviteter som oppfattes som lette, også teller og er viktig for helsen.

– Det er kanskje det viktigste nye rådet vi nå kommer med. Kunnskapen nå er tydelig på at bare det å reise seg opp og gå litt i korridoren eller bevege litt på seg, har betydning for helsen. Man behøver ikke å trene dedikert i minst ti minutter for å få en helseeffekt. Så for dem som leter etter den enkle gevinsten, så er det viktig å si at den også eksisterer, sier Guldvog.

– Hvis man ser på forskjellen fra å være fullstendig inaktiv til å bevege seg litt, så er det der den største helsegevinsten ligger, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Anbefaler styrketrening to ganger i uken

Likevel anbefaler direktoratet at voksne bør være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter i uka med moderat intensitet per uke, eller minst 75 til 150 minutter med høy aktivitet, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. En del av denne anbefalingen er styrketrening to ganger i uken.

– Hva kan voksne gjøre i hverdagen for å klare å oppfylle rådene om fysisk aktivitet?

– Man bør gjøre det til en rutine å trene eller være i fysisk aktivitet de dagene man ikke har avtaler på ettermiddagen og kvelden. Et par dager i uken bør man trene styrke i de store muskelgruppene, og balanse, men det må ikke nødvendigvis være på helsestudio. Man kan også gå eller sykle til jobb.

– Oppfyller du selv anbefalingene om fysisk aktivitet?

– Ja, jeg oppfyller nok våre egne råd. Jeg er aktiv i hvert fall en time om dagen, ofte på en enkel måte ved å gå en kveldstur med kona mi eller noe lignende. I tillegg sykler jeg til jobb.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen