Innenriks

– En historisk dag for klimakampen

– Karbonfangst på Klemetsrud vil bety mye for de norske utslippene, men prosjektet er mye større enn det, sier seniorrådgiver Olav Øye i Bellona.

Seniorrådgiver Olav Øye mener det er «svært gledelig» at Oslo kommune og tre selskaper nå så tydelig varsler at det skal satses på karbonfangst fra søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), etter at det ble kjent at Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, som er heleid av Oslo kommune, Infranode og HitecVision.

Oppkjøpet innebærer at Oslo kommune og de tre selskapene vil bruke inntil 6 milliarder kroner på å få til karbonfangst som vil monne, også i nasjonal sammenheng.

– Utslippskuttet på 400.000 tonn i året, tilsvarer nesten 1 prosent av de norske fossile utslippene av klimagasser, påpeker Øye.

Store ringvirkninger

Ringvirkningene av prosjektet er tydelige allerede lenge før karbonfangsten kommer i gang for alvor, forteller Øye.

– Det har vært stor åpenhet om utviklingen og modningen av dette prosjektet, og det er blitt forklart for andre. Både Stockholm og København har deretter utviklet sine egne lignende prosjekter, opplyser han.

– Stockholm har også fått støtte fra EUs innovasjonsfond til sitt prosjekt, noe Klemetsrudanlegget jo ikke fikk. Prosjektet har også bidratt til at andre lignende prosjekter fikk støtte fra EU i fjor, fortsetter han.

– Kan vi være sikre på at karbonfangsten på Klemetsrud blir en suksess? Vil anlegget klare å fange alle de 400.000 tonene med klimagasser?

– Testene tyder på at det vil være mulig. Teknologien har jo vært prøvd i flere tiår, bare ikke i så stor skala på et avfallsanlegg, svarer Øye.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), her avbildet før tirsdagens pressekonferanse om Klemetsrud-planene. På bildet ser vi også byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og Martin S. Lundby, konserndirektør vekst og investeringer i Hafslund Eco.

Gratulerer Oslo

Også fagsjef Christian Eriksen i Bellona tar i bruk store ord for å omtale konkretiseringen av planene om karbonfangst i hovedstaden.

– En historisk dag for Oslo og for klimakampen. Vi gratulerer Oslo kommune med en offensiv beslutning som tar byen og Norge i riktig retning, og som setter standarden for alle avfallsanlegg. Klemetsrud blir et viktig eksempel for hele Europa, sier Eriksen.

– Nå er det helt avgjørende at regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre kommer på banen og garanterer at staten stiller opp med midler som signalisert, og at vi ikke venter på EUs innovasjonsfond, fortsetter han.

Eriksen håper dette bare er starten på en større satsing på karbonfangst i Norge.

– Med karbonfangst på Klemetsrud og ved sementfabrikken i Brevik kutter vi store utslipp. Nå trengs sju til ti anlegg til for å være i rute innen 2030. Det er fullt mulig å få til. Derfor er dagen i dag så viktig. Nå tar Oslo og Norge et viktig steg for å nå klimamålene, sier han.

– Nødvendig investering

Dagsavisen skrev i november i fjor at staten gjennom CO₂-håndteringsprosjektet Langskip, har garantert for 3 milliarder kroner til karbonfangst på Klemetsrud, forutsatt at de som står bak det selv klarer å få på plass resten av finansieringen. Totalprisen er på i underkant av 7 milliarder.

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, og eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, skriver NTB.

Anlegget står i dag for 14 prosent av byens utslipp, og er med det den største utslippskilden for CO₂ i Oslo.

Ifølge Johansen vil det fra og med 2026 fanges opp mot 400.000 tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 fossilbiler.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå.

– Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen.

– Et sidespor

Mens Bellona lenge har argumentert for karbonfangst og lagring, har andre vært mer skeptiske. Så sent som i april i fjor omtalte Greenpeace Norge dette som «et sidespor som kan gjøre veien til nullutslipp vanskeligere».

«Til tross for flere tiår med dyr forskning på CCS, har vi ennå ikke nådd et steg i utviklingen der vi har fått prøvd ut teknologien i større kommersielle prosjekter», skrev miljøorganisasjonen da på sine nettsider.

«Samtidig har prisen på fornybar energi rast de siste årene, og er nå den billigste energikilden i to tredjedeler av verden. Dette viser at vi heldigvis kan stanse klimakrisen uten å være avhengige av CCS (karbonfangst og -lagring, journ. anmrk.), noe også enkelte av klimaforskernes scenarioer viser», fortsatte Greenpeace.

Dagsavisen har bedt Greenpeace om en kommentar til det som nå planlegges på Klemetsrud, men miljøorganisasjonen har takket nei til det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen