Innenriks

Antallet jobbreiser kan gå ned

Endringer i statens reiseregulativ kan føre til færre og grønnere jobbreiser.

I november skrev Dagsavisen at Unio, Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, krevde at statens reiseregulativ i langt større grad måtte stimulere til både færre og grønnere jobbreiser, for å få ned klimautslippene.

Nå har Unio fått gjennomslag for flere av sine krav, i forhandlingene med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringer av reiseregulativet.

Skal vurdere klimahensyn

Partene er blant annet blitt enige om at «ut fra klimahensyn skal nødvendigheten av en reise alltid vurderes før den foretas. Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for staten hurtigste, og rimeligste og mest miljøvennlige måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.»

Dette gjelder reiser både i Norge og i utlandet.

– Dette betyr i realiteten at klima må vurderes i forbindelse med reiser i de ulike virksomhetene, og vil kunne føre til at antall reiser går ned, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

– Koronaen har vist at det går an å ta ned reisevirksomheten og likevel drive ulike virksomheter, fortsetter hun.

– Med koronaen kom også en rask utvikling av kommunikasjonsteknologi som mange tok i bruk. Denne teknologien bør benyttes videre, også til miljøformål, anbefaler Lied.

Alltid vurdere samkjøring

Unio har også fått gjennomslag for at samkjøring alltid skal vurderes ved bruk av egen bil, og at det skal gis et tillegg for hver passasjer man har med i bilen.

– Dette kan stimulere til økt samkjøring og en reduksjon i det samlete antallet reiser, sier Lied.

Unio fikk derimot ikke gjennomslag for et krav om at sykling skal belønnes.

– Dessverre fikk vi ikke støtte for at bruk av sykkel og elsykkel skal gis kilometergodtgjørelse, sier Lied.

Da Dagsavisen snakket med Lied om dette i november, påpekte hun at slik godtgjørelse ville være bra både for folkehelsa og klimaet.

Nå videreføres i stedet ordningen med at det bare gis kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil, motorsykkel, moped, snøscooter, ATV og båt med motor.

Den nye avtalen mellom Unio og staten om reiseregulativet er likevel «et stort steg i riktig retning», mener Lied.

380.000 medlemmer

Partene er ellers enige om at de i avtaleperioden skal se på hvordan bruk av bil godtgjøres, og ulike modeller for beregning av kilometergodtgjørelse - også i lys av miljø og klimahensyn. Det kan innebære økonomiske insentiver for å velge mer miljøvennlige transportmidler, konstaterer Unio.

Unio representerer om lag 380.000 medlemmer fordelt på 13 forbund, flere av dem med en stor andel offentlige ansatte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: