Innenriks

Oljeansatte fyller flyene

Klimaverstingene hjelper hverandre. Olje- og gassektoren sto for hver femte jobbreise med fly i fjor.

Bare på strekningen Oslo-Stavanger var det 194.000 «oljereiser», går det fram av Avinors reisevaneundersøkelse for 2019, som foreligger nå.

Les også: Stortinget er storforbrukere av flyreiser

– Bidrar til bedre flytilbud

– Er det flyselskapene som er mest avhengige av oljesektoren, eller motsatt?

– Jeg tror oljeselskapene ville slite veldig uten flytilbud, svarer Harald Thune-Larsen, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

– Men på noen ruter utgjør nok oljen forskjellen mellom et godt og dårlig tilbud og positiv og negativ lønnsomhet, tilføyer han.

– Kan man si at oljesektoren bidrar til å opprettholde flytilbudet på et høyt nivå?

– På noen strekninger er nok det tilfelle, for eksempel på Bergen-Stavanger, svarer Thune-Larsen.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, er enig.

– Ja, det ville kanskje vært ruter som ikke hadde vært opprettholdt uten denne og andre næringers bidrag.

– Det gjelder kanskje spesielt til steder hvor det ikke bor mange mennesker. Slik sett bidrar oljenæringen trolig til et bedre flytilbud i distriktene, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass.

Les også: Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

Oljereisene økte

For alle sektorer samlet sett, ble det gjennomført 5,95 millioner jobbreiser med fly i fjor. Siden 2013 har antallet jobbreiser med fly gått ned med 400.000. En lignende trend for olje- og gassektoren ble brutt i 2019. Antallet oljereiser med fly økte fra i underkant av 1 million til om lag 1,1 millioner, sammenlignet med Avinors forrige reisevaneundersøkelse. Den ble gjennomført i 2017.

«19 prosent av yrkesreisene var tilknyttet olje- og gassektoren, en liten oppgang fra 2017», skriver Avinor om dette.

Pressetalsmann Morten Eek i Equinor, bekrefter at det var «høy aktivitet» i selskapet i fjor, og at det førte til mange flyreiser.

– Det var ferdigstillelse av store prosjekter, som Johan Sverdrup-feltet, med produksjonsstart sent på året, som fordret en del reisevirksomhet, også av leverandørbedrifter, opplyser Eek.

Les også: Vil stanse ny vekst i flytrafikken

– Oljearbeidere i nær alle kommuner

– Hvordan ser dere i Norsk olje og gass på at oljesektoren står for en så stor andel av yrkesreisene med fly?

– Det er ikke unaturlig at oljesektoren har en stor andel yrkesreiser med tanke på at det foregår petroleumsvirksomhet langs hele kysten fra sør til nord og at det bor oljearbeidere i nær alle landets kommuner, svarer Kolbjørn Andreassen.

– Det er 225.000 mennesker som direkte og indirekte jobber i industrien, og noen av disse har funksjoner som gjør at man er helt avhengig av å få dem flydd til ulike lokasjoner for å jobbe, fortsetter han.

De travleste strekningene for oljereiser er, etter Oslo-Stavanger, i rangert rekkefølge, Bergen-Stavanger, Bergen-Oslo og Oslo-Trondheim.

– På flere av de travleste strekningene for oljereiser, går det tog. Hva tenker dere om det som et alternativ til flyet?

– Noen bruker tog, og særlig nattoget, men her vil det alltid være en avveining om tog tidsmessig kan konkurrere med fly. Det tar jo en del flere timer å ta tog enn fly på denne strekningen, svarer Andreassen.

– Kan nok kutte noe

TØI-forsker Harald Thune-Larsen gjør seg noen lignende betraktninger om dette.

– Det tar vel omtrent en arbeidsdag Oslo-Stavanger med tog. Hvis turen fortsetter ut på feltet høres det jo drøyt ut med tog + buss + helikopter i løpet av én dag. For mange oljereiser blir jo effekten fort at det går 1-2 dager til reising i stedet for en morgen/ettermiddag, og det koster jo en del.

Andreassen har likevel tro på at det er mulig å redusere antallet oljereiser med fly.

– Vi kan nok kutte noe i antall yrkesreiser ved økt bruk av digitale verktøy som videomøter, og den bruken har økt betraktelig i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder i hovedsak kontoransatte, påpeker han.

Men…

– Ansatte som jobber på landanlegg eller offshore, og som bor over hele landet, er vi avhengige av å ha et godt flytilbud for, understreker han.

«Om lag halvparten av oljereisene er reiser til og fra arbeid (oljependling)», heter det i Avinors nye reisevaneundersøkelse om dette.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen