Innenriks

Næringslivet tømmer flysetene

Samtidig som toppolitikerne flyr stadig mer, lykkes flere av de største bedriftene i Norge i sitt målbevisste arbeid for å fly mindre.

Bilde 1 av 2

Norsk Hydro er blant dem som har klart å kutte kraftig i antallet flyreiser.

– Våre tall for den norske virksomheten, viser at vi også før koronautbruddet hadde en klar nedgang i antall flyreiser. Fra rundt 19.000 reiser i 2017 til rundt 18.000 i 2018 og 15.640 flyreiser i 2019, opplyser kommunikasjonssjef Anders Vindegg i Norsk Hydro.

Det tilsvarer en nedgang på nærmere 20 prosent på tre år.

Les mer: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

– Vi må fly mer

Politikerne på Stortinget har gjort det motsatte, som Dagsavisen nylig kunne fortelle. De fløy nesten 20 prosent mer innenriks i fjor. Ikke sammenlignet med for tre år siden, men sammenlignet med året før. Hvis vi går tre år tilbake, er veksten på nærmere 40 prosent.

I år er stortingspolitikerne blitt satt på bakken på grunn av koronarestriksjonene. Derfor har de i langt større grad enn vanlig, måttet ty til digitale møter siden midten av mars. Men så fort det blir en normalsituasjon igjen, vil turen på nytt hyppig gå til Oslo lufthavn Gardermoen og andre flyplasser.

– Vi må fly mer, slo Geir Pollestad (Sp) fast overfor Dagsavisen for få dager siden, til tross for klimautfordringene vi står midt oppe i.

Les også: Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

– Øke bevisstheten

Slik tenker ikke en rekke av Norge største selskaper, både med tanke på omsetning og antallet ansatte.

– Antallet flyreiser har gått ned i KLP over flere år, fordi vi har jobbet mye for å øke bevisstheten rundt dette og fått stadig bedre muligheter for videomøter og digital samhandling. Fra 2016 til årsslutt 2018 reduserte KLP antallet flyreiser med cirka 17 prosent, og nedgangen fortsetter, opplyser KLPs direktør for samfunnsansvar, Heidi Finskas.

– I gjennomsnitt fløy hver stortingsrepresentant 55 ganger i fjor. Har dere ansatte som fløy enda mer enn dette?

– Ja, av cirka 1.000 KLP-ansatte var det tre som reiste mer enn 55 ganger. De fløy henholdsvis 69, 62 og 58 ganger, svarer Finskas.

– I gjennomsnitt fløy KLP-ansatte 3,8 ganger i fjor, mot fire ganger i 2018. I KLP reiser flertallet veldig lite, mens det er noen få som reiser mye, tilføyer hun.

- I gjennomsnitt fløy KLP-ansatte 3,8 ganger i fjor, mot fire ganger i 2018, forteller KLPs direktør for samfunnsansvar, Heidi Finskas.

–I gjennomsnitt fløy KLP-ansatte 3,8 ganger i fjor, mot fire ganger i 2018, forteller KLPs direktør for samfunnsansvar, Heidi Finskas. Foto: KLP

Les også: Slik vil SV redde Norge ut av krisene

Flyr lite

Også Storebrand har i flere år jobbet for å redusere flybruken, opplyser presseansvarlig Synnøve Halkjelsvik.

– Vi flyr relativt lite ettersom de aller fleste av våre medarbeidere kan gjøre jobben sin fra kontoret, i tillegg til at vi jobber aktivt for å redusere antall flyreiser. Fram til koronautbruddet lå vi under fjorårets tall for samme periode, forteller hun.

– Hvordan har bruken av fly vært etter koronautbruddet?

– Vi har ikke flydd noe etter koronautbruddet, samtlige tjenestereiser er innstilt.

– Har dere tatt i bruk digitale møter til erstatning for jobbreiser, eller har dere løst situasjonen med restriksjoner i flytrafikken på andre måter?

– Vi bruker mye digitale løsninger, og vi ser at både møtevirksomhet og webinarer fungerer veldig godt. Gode erfaringer med digitale løsninger fra koronatiden, gjør at vi vil fortsette med digitale møter som hovedregel også framover.

Les også: Tar veien fatt i ferien

Flyr i snitt to ganger årlig

– Koronapandemien har vist oss at vi klarer å gjennomføre mye uten å måtte reise, konstaterer også informasjonssjef Magnus Line i Telenor Norge.

– Hvordan ligger dere an sammenlignet med den gjennomsnittlige stortingsrepresentanten som fløy 55 ganger i fjor?

– Våre medarbeidere reiser mye mindre med fly. Vi har medarbeidere på 25 kontorer i Norge, og i 2019 hadde vi cirka 7.000 flyreiser totalt. Det vil si cirka to flyreiser i gjennomsnitt per medarbeider, svarer Line.

– Telenor Norge skal være en karbonnøytral virksomhet innen 2030. Å redusere tjenestereiser er en viktig del av dette arbeidet, tilføyer han.

Les mer: Hva vil koronapandemien bety for utvikling av arbeidsplasser i fremtiden? 

Trolig mer digitalt

DNBs over 9.000 ansatte gjennomførte 42.140 flyreiser innenriks og utenriks i fjor, nesten 1.500 færre enn i 2017 og 300 færre enn i 2018. I gjennomsnitt fløy hver ansatt om lag fem ganger i fjor. Nå har koronapandemien lagt grunnlaget for nye klimavennlige vaner.

– Hele organisasjonen har tatt i bruk digitale verktøy for både interne møter og i rådgivningssamtaler med kunder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald.

– Vi har naturlig nok også hatt mye mindre reiseaktivitet blant våre ansatte. Det er litt tidlig å si noe om dette vil føre til varig endring, men det er ikke unaturlig å anta at behovet for tjenestereiser kan bli mindre i fremtiden.

Anders Vindegg i Norsk Hydro er enig.

– Vi forventer at terskelen for å velge digitale møter vil være mye lavere framover, sier han.

Les mer: Sju koronatiltak vil trolig vare hele 2020

Tror på varig effekt

Heidi Finskas i KLP, er overbevist om at koronapandemien vil få en varig effekt på både digital samhandling og reisevaner.

– Vi ser at både ansatte hos oss og våre samarbeidspartnere veldig raskt er blitt flinkere og mer kreative i å bruke digitale møteplasser i ulike sammenhenger. Det er mange som gjennom disse ukene har blitt inspirert og fått øynene opp for mulighetene dette gir, sier Finskas.

– Vi har jobbet mye med dette i flere år, og har sett en klar nedgang i flyreiser i denne perioden. Det viktigste har vært å legge enda bedre til rette for samhandling og møter gjennom videokonferanser, og å ha en oversikt over hvor mye de forskjellige forretningsområdene i KLP reiser. Behovet for å møtes fysisk vil nok alltid være der, men det beste vi kan gjøre for miljøet er å redusere behovet for så mange reiser som mulig.

Vurderer nødvendigheten

Kommunikasjonsdirektør Kari Westersund i Orkla, er en annen som kan fortelle om digitale møter som har erstattet jobbreiser.

– Vi hadde også før koronautbruddet en policy om at det alltid skal vurderes om det er nødvendig å foreta en flyreise, eller om et møte i stedet kan gjennomføres digitalt, forteller hun.

I Coop Norge tenker de på tilsvarende måte.

– Det vil sannsynligvis bli en vedvarende økt bruk av digitale møter, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Mer fra Dagsavisen