Innenriks

Barth Eide om uforutsigbare strømpriser: – Ikke noe man kan trylle bort

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener vi bare må venne oss til store variasjoner i strømprisene.

– Det er nok i noen grad uunngåelig, og ikke noe man kan trylle bort, sier Eide.

Den konklusjonen trekker Eide etter et uformelt møte med EUs klima- og miljøministre i Amiens i Frankrike nylig.

– Det er ikke noe norsk fenomen at strømprisen er høy. Det skjer i hele Europa. Tilbudet og etterspørselen er ute av balanse, konstaterer Eide.

– Større svingninger

– De fleste av ministrene sier at vi må akselerere den grønne omstillingen for å bli mer uavhengig av fossile energibærere. Det er krevende, og vi vil kunne oppleve større svingninger i prisene – fra null den ene dagen til høye priser den neste, påpeker Eide.

– Da kan man jo se på ordninger som i større grad jevner ut prisene forbrukerne betaler. Det er jo det vi driver med nå, med subsidier i en periode med særlig høye priser. Det er en god løsning i perioder der vi opplever rene prissjokk. Men det fritar oss ikke for den mer langsiktige jobben, som går ut på å få til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, altså at vi bygger ut mer fornybar energi samtidig som vi energieffektiviserer mer, understreker Eide.

– Ikke ubegrenset

– Vi må også bruke kraften smartere. Der er det mye å gå på. Vi må bli flinkere til å prioritere hva vi bruker kraften på, fortsetter Eide.

– Hvordan vil du bidra til det?

– Her snakker vi om tiltak som kraftig satsing på energieffektiviseringstiltak i byggeforskrifter, etterisolering, installering av varmepumper og så videre. Mye av dette kommer vi tilbake til i tilleggsnummeret til energimeldingen som kommer om ikke så lenge. Den kommende energikommisjonen skal også se på dette i hele sin bredde, svarer Eide.

– Hvordan stiller du deg til kravene om makspris på strøm, som er blitt fremmet fra ulike hold?

– Det er olje- og energiministerens bord, men jeg tror det er viktig å ikke ta vekk insentiver til mer rasjonell bruk av strøm.

– Mener du med det at lave strømpriser fører til mer sløsing med strøm?

– Et av Norges fortrinn har lenge vært vi har tilgang på ren, rikelig og rimelig strøm. Sånn bør det fortsatt være. Samtidig vil konkurransen om den samme strømmen bli sterkere, rett og slett fordi mer skal elektrifiseres. Da er det viktig at vi bruker strømmen klokt og ikke sløser den bort.

– Det er ingen tvil om at vi lenge var godt vant med så rimelig strøm at vi ikke alltid husket på at heller ikke kraft er en ubegrenset ressurs.

Forventer mindre gass

Eide peker på følgende grunner til at strømprisene lenge har vært så høye både her til lands og i andre land i Europa:

  • Økonomien har tatt seg opp raskere enn mange ventet etter pandemi-nedstengningene.
  • En del kull- og atomkraftverk er tatt ut av drift.
  • Kraftsystemet blir gradvis mer væravhengig fordi det i økende grad er basert på både vind og sol.
  • Russland leverer ikke mer gass enn det landet er forpliktet til.

– Gassprisene synes å være en særlig viktig driver akkurat nå, sier Eide.

– Mener du det tilsier økt produksjon av norsk gass?

– Det samlede forbruket av gass i EU forventes å gå ned på mellomlang sikt. Behovet for gass til kraftproduksjon forventes midlertidig å gå noe opp, men ned til oppvarming og industriell bruk. Sammenlagt vil derfor bruken av gass falle, anslagsvis med 30 prosent til 2030, svarer Eide.

– Men i elektrisitetsproduksjon kan gass spille en viktig rolle mens man faser ut kull og trenger å balansere et stadig større innslag av fornybare kilder, fortsetter han.

– Det er viktig for Norge å forstå hvordan EU nå tenker om gass som bidrag til energiomleggingen, samt at man ønsker at gassen blir stadig renere. Det kan skje i selve produksjonen, i innblanding av for eksempel biogass, og på sikt ved å gjøre gassen om til såkalt blå hydrogen ved bruk av karbonfangst- og lagring.

– Enda litt fortere

– Hvordan vurderer du strømkrisas betydning for kuttene som må gjøres i utslippene av klimagasser, både nasjonalt og internasjonalt?

– Jeg tror det grønne skiftet vil gå enda litt fortere nå, fordi det blir stadig mer åpenbart at det vil lønne seg å gjøre seg mer uavhengig av fossile energikilder. Dessuten tror jeg at dagens situasjon også vil føre til økt interesse for energieffektivisering, svarer Eide.

Interessen for atomkraft har i flere land fått et oppsving i kjølvannet av de høye strømprisene. Hvordan stiller så Eide seg til det?

– Mange mener nok at den tyske avviklingen av atomkraften kom litt tidlig, og jeg merker meg at flere land nå enten bygger eller sier at de vil bygge ny atomkraft. Finland har nettopp blitt ferdig med sitt nyeste anlegg, og den nye nederlandske regjeringen har kunngjort at de vil bygge to, konstaterer han.

– Fra et klimaperspektiv er jo atomkraft en nullutslippsteknologi, og de som allerede har atomkraft vil nok nå ønske å fortsette med den en god stund til, parallelt med at man bygger mer fornybart.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen