Innenriks

Regjeringen foreslår å lovfeste retten til heltid i arbeidslivet

Regjeringen vil lovfeste retten til heltidsjobb og gjøre det vanskeligere for bedrifter å ansette personer i deltidsstillinger.

Bildet er av Hadia Tajik. Hun står foran en blå vegg. Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet.
Foto: Torstein Bøe / NTB

– Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i en pressemelding.

Det legger også opp til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

Forslaget ble sendt på høring mandag og er en del av Arbeiderpartiets 100-dagersplan med 40 løfter til velgerne.

I dag jobber 25 prosent av yrkesaktive nordmenn deltid, ifølge SSB. Flertallet av dem er kvinner.