Innenriks

En halv million norske husholdninger vil ikke få strømstøtte automatisk

500.000 husholdninger vil ikke automatisk få utbetalt strømstøtten fra regjeringen. Årsaken er at de får strøm og nettleie på hver sin faktura.

– Hvis man ikke har gjennomfakturering, altså at du betaler nettleie direkte til nettleieselskapet, så skal vi utbetale det overstigende støttebeløpet utover nettleien til konto til kunden. Utfordringen er å ha korrekt kontonummer til kundene å utbetale til, sier kundesjef Espen Lundberg Pedersen i Glitre energi nett til NRK.

Fire av fem husholdninger får nettleie og strømregningen på samme faktura, og dermed blir hele støttebeløpet fra regjeringen trukket fra fakturaen.

En halv million husholdninger mottar isteden to fakturaer – en for nettleie og en for strøm. Fordi strømstøtten er større enn nettleien for desember, vil mange få et beløp til gode. Det skal nettselskapet betale ut til kunden.

Pedersen sier at selskapet ikke har kontonummeret til alle kunder, eller at de har feil kontonummer. Han opplyser at de har sendt ut en epost til alle sine kunder som ikke har gjennomfakturering og bedt dem registrere riktig kontonummer.

Tilgodebeløpet blir ikke borte for kunden, men vil bli trukket fra neste måneds faktura, opplyser nettselskapene.