Innenriks

82-åring dømt til over seks års fengsel for overgrep mot oldebarnet

En 82 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks og et halvt års fengsel for overgrep mot sitt oldebarn. Han må også betale erstatning.

Oslo  20180711.
Eksteriør Borgarting lagmannsrett i Keysers gate 13.
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Overgrepene skal ifølge dommen ha foregått over en periode på mellom seks og sju år i perioden 2013 til 2019, mens den fornærmede jenta var mellom seks og tolv år gammel.

Mannen var tiltalt for voldtekt av barn etter straffelovens paragraf 195 og grov voldtekt av barn etter straffelovens paragraf 299 for overgrepene som skjedde etter 2015. I tillegg var han tiltalt for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

I tillegg til fengselsstraffen må 82-åringen betale 300.000 kroner i erstatning til jenta.

«Lagmannsretten mener at det store antallet overgrep over lang tid fremstår som særlig graverende i vår sak. Disse pågikk jevnlig i nærmere seks år, og var ikke begrenset til seksuell omgang», skriver lagmannsretten i dommen.

De finner det også skjerpende at handlingene ble utført med forsett, og finner ingen formildende omstendigheter.

«Det er også skjerpende at tiltaltes handlinger hadde et planmessig preg, og at han har utnyttet mange situasjoner der han var alene med fornærmede til å forgripe seg på henne», heter det i dommen.

Tiltalte nektet i retten for å ha hatt noen som helst form for seksuell omgang med fornærmede, og forklarte at han mente hun snakket usant.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen