Innenriks

Krever forpliktende sykkelveiutbygging

Selv i Kristiansand, landets kanskje beste sykkelby, er det fortsatt uvisst når et sammenhengende sykkelveinett kommer på plass. Syklistenes Landsforening (SLF) er tydelig på hva som må gjøres med det.

Gang- og sykkelvei ved Tonsen i Oslo. Etter 44 år med brutte løfter er det fortsatt ingen byer i Norge som har sammenhengende sykkelveier.