Innenriks

Krever forpliktende sykkelveiutbygging

Selv i Kristiansand, landets kanskje beste sykkelby, er det fortsatt uvisst når et sammenhengende sykkelveinett kommer på plass. Syklistenes Landsforening (SLF) er tydelig på hva som må gjøres med det.