Innenriks

Arbeiderpartiet til angrep på «Exit»-skattekutt

Arbeiderpartiet beskylder Høyre for å gi fordeler til virkelighetens «Exit»-menn ved å kutte formuesskatten.

I et nytt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode lar Høyres programkomité være å følge opp landsmøtets vedtak fra i fjor om å fjerne formuesskatten helt.

Men programkomiteen står fast på at formuesskatten skal fjernes for såkalt arbeidende kapital, det vil si for aksjer og driftsmidler.

Det får Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen til å reagere kraftig. Han kaller det «full skatterabatt» for virkelighetens finansmenn à la Adam, Henrik og Jeppe i TV-serien «Exit».

Knutsen viser til at nesten hele kuttet går til de 10 prosent rikeste i landet.

– Det var helt ubegripelig før en krise, men enda verre etter en pandemi hvor arbeidsledigheten skjøt i været, sier Knutsen.

Onsdag utfordret han finansminister Jan Tore Sanner (H) på saken under spontanspørretimen i Stortinget. Sanner forsvarte skattekuttene.

– Når vi senker skatten på arbeidende kapital, så er det for å sørge for at mer privat kapital kan investeres i norske arbeidsplasser, sa finansministeren.

Ifølge ham vil skattekuttene gjøre det lettere for privatpersoner å investere egne penger i arbeidsplasser.

Mer fra Dagsavisen