Innenriks

DNA-beviset avgjørende for gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak

Viggo Kristiansen får straffesaken gjenåpnet. Et flertall mener nye sakkyndige erklæringer og rapporter svekker DNA-beviset.

KRISTIANSAND 20000914:  Viggo Kristiansen (21) er siktet for drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia i Kristiansand i mai i år.
 Arkivfoto: Photoline / SCANPIX

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

– Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Kommisjonen mener også det ikke var lagt fram nye bevis knyttet til Jan Helge Andersens forklaringer som isolert sett ga grunnlag for gjenåpningen.

– Etter kommisjonens vurdering er det likevel ikke nå fremkommet noen nye bevis eller omstendigheter knyttet til Andersens forklaringer eller troverdighet som, isolert sett, gir grunnlag for gjenåpning, skriver kommisjonen i avgjørelsen sin.

3-2

Avgjørelsen ble avsagt under dissens 3–2. Mindretallet mener at det ikke er en rimelig mulighet for at de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset – sammen med øvrige bevis – ville endret bevisbildet slik at Kristiansen hadde blitt frifunnet.

– Flertallet mener det er noe nytt omkring dette DNA-beviset. Jeg har derimot ikke kunnet se at det er mye nytt. Det gjør heller ikke mindretallet, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til VG.

Nå 41 år gamle Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble funnet to dager senere. Kristiansen sitter fortsatt fengslet.

Siden han ble pågrepet av politiet 13. september samme år, har Viggo Kristiansen nektet for å ha vært med da drapene ble begått.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Veldig glad

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken. På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser fram til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, sier advokat Arvid Sjødin.

Viggo Kristiansen var forberedt på nok et avslag, sier Mikkel Tronsrud, talsperson for Kristiansens støttegruppe, til pressen etter at det torsdag ble kjent at han får straffesaken sin gjenopptatt.

– Han sa at dette har jeg vært med på mange ganger, og at han har mistet tro på at staten skal korrigere seg selv. Men han var veldig glad da han fikk beskjeden, sier Tronsrud.

– Han var veldig fornøyd.

– Fra vår side tenker vi at det er klare bevis i saken på at Viggo Kristiansen ikke var med på Baneheia-drapene, og at Jan Helge Andersens fortelling om det ikke stemmer, sier Tronsrud.

– Den er rett og slett full av løgn, og det vil vi føre bevis for i en ny rettssak, fortsetter han.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Tar til etterretning

En gjenopptakelse av straffesaken vil ikke skje i Agder lagmannsrett, som var den domstolen som avsa den rettskraftige dommen i 2002, men ved en annen domstol som Høyesterett utpeker.

– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold, sier advokat Arvid Sjødin.

Foreldrene til de drepte jentene tar avgjørelsen om gjenopptagelse til etterretning.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver foreldrene i en pressemelding.

Justisminister Monica Mæland (H) sier i en uttalelse at hun tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om gjenåpning av Baneheia-saken til etterretning.

– Det er kommisjonens oppgave å sikre en objektiv vurdering av om vilkårene for gjenåpning er oppfylt. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Verken jeg eller departementet kan gripe inn i kommisjonens behandling, sier Mæland.

Hun legger til at hun ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.

Mobilbevis

Viggo Kristiansen ble i to rettsinstanser dømt på bakgrunn av hele det samlede bevisbildet; forklaringen til kameraten Jan Helge Andersen og fordi det ble funnet et delvis DNA-spor på ofrene som domstolen den gangen tilskrev Kristiansen. Dette DNA-sporet er senere blitt analysert på nytt og er blitt definert som uegnet til å bli lagt fram som et bevis i en rettssak.

Også trafikken på Kristiansens mobiltelefon i det tidsrommet da de to jentene ble drept, har blitt anført som et utelukkelsesbevis ettersom den ikke kan ha vært ved åstedet.

Anmeldte Jan Helge Andersen

Viggo Kristiansen har begjært saken gjenopptatt fem ganger, klaget to ganger på avgjørelsen om at den ikke ble tatt opp, og ført en av klagesakene til Høyesterett, men uten å få medhold. Han anmeldte også sin tidligere kamerat Jan Helge Andersen for falsk forklaring, men anmeldelsen ble henlagt etter få uker.

Andersen fastholder sin forklaring om at Viggo Kristiansen var med på Baneheia-drapene, og sier han er overrasket over at saken skal gjenopptas.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som kommer fram, sier Andersen til TV 2.

Til TV-kanalen fastholder han at Kristiansen var sammen med han i Baneheia.

– Ja, kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var.

Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden. Han sier at Kristiansen har flaks dersom gjenåpningen ender med frifinnelse.

– En reell anledning

– Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene – og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse, sier Sjødin.

Flere advokater har vært inne i saken etter Tore Pettersen, som var forsvarer for Kristiansen under de første rettssakene. De siste ni årene er det advokat Arvid Sjødin i Stavanger som sammen med en egen støttegruppe av frivillige har bistått Kristiansen i få saken opp for Gjenopptagelseskommisjonen på nytt.

– En nødvendig avgjørelse

– Gjenopptakelseskommisjonen har nå tatt en nødvendig avgjørelse når det nå viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan være feil, og at han kan være uskyldig, sier leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, til NTB.

– Samtidig er dette en tragedie for alle involverte. Det er en tragedie for de fornærmede og etterlatte som ufrivillig må dras gjennom dette en gang til. Det er også en tragedie for Kristiansen som det nå kan hende at igjen må stilles til ansvar for handlingen, sier Dietrichson.

Fakta om Baneheia-saken

* Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.

* Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

* Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.

* Kristiansen har siden han fikk dommen, hevdet at han er uskyldig. Han har siden november 2017 ventet på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans femte søknad. Behandlingen startet mot slutten av 2019.

* Siden dommen har flere trukket fram svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde, blitt forklart som utelukkelsesbevis.

Fakta om veien videre i Baneheia-saken

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) får behandlet straffesaken sin på nytt. Dette blir veien videre:

* Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker godkjente torsdag Kristiansens søknad om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

* Høyesterett vil peke ut en lagmannsrett som skal behandle saken på nytt. Det kan ikke være Agder lagmannsrett, som avsa den fellende dommen i 2002.

* Påtalemyndigheten kan reise saken på nytt med krav om domfellelse eller be retten avsi en frifinnende dom uten at det holdes hovedforhandling.

* Viggo Kristiansen har også mulighet til å trekke begjæringen inntil hovedforhandlingen begynner. Han kan også trekke den før hovedforhandlingen avsluttes hvis motparten samtykker.

* Blir Kristiansen frikjent, kan han søke erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.