Innenriks

FHI vurderer behovet for ekstra vaksinedoser til Nordre Follo

Folkehelseinstituttet vurderer om det er behov for å sende ekstra vaksinedoser til Nordre Follo etter utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset.

– Det gjøres også vurderinger om det er noen annen bruk av vaksinene som bør vurderes nå, så dette er spørsmål som vi ser på, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Ifølge Vold vil FHI svare tydeligere på spørsmålet i løpet av helgen.

To sykehjemsbeboere i Nordre Follo kommune er døde etter å ha fått påvist en mutert variant av koronaviruset. Kommunen stenges ned fram til onsdag.

Les også: Nakstad: Oslo kan påvirkes av koronautbruddet i Nordre Follo