Innenriks

Dyp bekymring for unges psykiske helse under koronatiden

Organisasjoner og helsearbeidere frykter en pandemi av psykiske problemer hos unge post korona. Mange barn og unge forteller om stadig tyngre dager.

Det var et dystert bilde som ble tegnet, da en rekke aktører som jobber med barn og unge stilte til digitalt innspillsmøte hos statsminister Erna Solberg (H) torsdag. Temaet var unges psykiske helse under pandemien.

– Vi har aldri vært så bekymret før, fortalte Anne Karin Swang, leder for landsgruppen for helsesykepleiere.

Hun fortalte om de alvorlige ettervirkningene av at helsesykepleiere ble omprioritert til smittesporing da landet stengte ned i mars. Når tjenestene de fleste steder åpnet igjen i september, opplevde helsesykepleierne over hele landet en enorm pågang.

– Mange barn fortalte om svært alvorlige tema, som selvskading, selvmordstanker, vanskelige hjemmeforhold som har blitt verre med økt krangling, vold og rusmisbruk, eller om foreldre med sterk angst som nærmest sperrer ungene sine inne og argumenterer med smittevern, fortalte hun.

Les også: De yngre sliter mer enn de eldre under pandemien

Ensomhet og håpløshet

Bildet ble underbygget av en rekke andre aktører. Anne Stine Meltzer, tidligere leder for Norsk forening for barn og unges psykiske helse, sier at mens det kom færre pasienter inn til norske barneklinikker i våres, har det i høst økt voldsomt.

– De som kommer inn i klinikkene nå, har et veldig høyt lidelsestrykk, fortalte hun.

Andre aktører fortalte om unge som har begynt med selvskading for å kjenne på en annen type smerte enn sin egen ensomhet, eller med å henge med rusmisbrukere da fritidsklubber og andre tilbud ble stengt ned.

– Vi snakker hver eneste dag med barn og ungdommer som sier de får det mer og mer vanskelig dess lenger denne pandemien pågår, sa Adrian Wilhelm Kjølø, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Norsk studentorganisasjon (NSO) fortalte om studenter som sitter alene på hybelen dagen lang uten å bli kjent med sine medstudenter. Mange vurderer å droppe ut av studier etter jul fordi de ikke orker mer.

Leder i NSO, Andreas Trohjell, advarte om en tapt generasjon, og sier tall viser at norske studenter aldri har følte seg mer ensomme.

Les også: Styrker innsatsen mot miljøkriminalitet (+)

Lover å følge opp

De alvorlige tilbakemeldingene står i kontrast til en stor undersøkelse blant ungdom i Oslo fra april-mai som fant at det store flertallet opplevde nedstengningen som positivt. En av fem ungdommer svarte at koronatiden hadde flere positive konsekvenser enn negative.

Undersøkelsen ble gjennomført av UngData-senteret ved Oslo Met. Forsker Anders Bakken sier det kan handle om at ungdommene opplevde mindre stress og mer fleksibilitet i hverdagen, at de fikk mer søvn og kunne gjøre flere hyggelige ting sammen med familien sin.

Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel sier hun frykter at tallene i undersøkelsen fra i vår ikke er sammenlignbare med situasjonen nå i høst, og fortalte at hun opplever at stadig flere unge får det verre.

Aktørene var samstemt i at det haster med å normalisere hverdagen for barn, ungdom og studenter.

De ba også regjeringen innstendig om å ruste opp den psykiske helseomsorgen, særlig for unge, men også for voksne. Flere påpekte at barn er avhengig av at de voksne rundt dem har det bra, og at mange foreldre nå også sliter tungt.

Statsminister Erna Solberg uttalte at regjeringen er svært bekymret for situasjonen til barn og unge og har som prioritet å skjerme disse gruppene nest etter å sikre liv og helse.

– Vi skal følge opp dette, lovet hun etter innspillsrunden.

Les også: Disse stedene er fortsatt korona-frie

Mer fra Dagsavisen