Innenriks

Planer om nasjonalpark: Østmarka kan bli turistmagnet

En nasjonalpark i Østmarka kan føre til storinnrykk av turister i området som blir vernet, tror Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi antar at en nasjonalpark blir sterkt drivende for antallet besøkende. Alt snakket om en mulig nasjonalpark i Østmarka og at det er ulv der, har allerede ført til mange flere besøkende, påpeker seniorrådgiver Christian Hillmann i Fylkesmannens klima- og miljøvernavdeling.

Les også denne: Ber dronning Sonja løse strid om DNT-hytte (+)

Naturglade turister

– Erfaringsvis kommer turistene når et område blir nasjonalpark. Nasjonalpark er en internasjonal merkevare, fortsetter Hillmann.

Han viser til hva de har opplevd både i Sverige og Finland.

– Da Tyrestad nasjonalpark ble opprettet like utenfor Stockholm, fikk området mye mer besøk. Utenfor Helsinki har de opprettet to nasjonalparker. Begge har opplevd en veldig tilstrømning i disse koronatider, forteller Hillmann.

Forholdene ligger også til rette for at en nasjonalpark i Østmarka, kort vei fra Oslo sentrum, kan bli en turistmagnet.

– I et normalår er det stor tilstrømning av turister til Norge. Halvparten av dem er innom Oslo, og mange av dem er også opptatt av natur og naturopplevelser, påpeker Hillmann.

Som Dagsavisen nylig skrev, er det å gå turer i skog og fjell noe som mange utenlandske turister gjør under sitt besøk i Norge. Da Transportøkonomisk institutt i 2018 spurte ut 2.530 tyskere, nederlendere, dansker og andre utenlandske turister om hva de hadde gjort i Norge, svarte hele 52,9 prosent av de hadde gjennomført «lett gåtur i skog/fjell». 44,2 prosent opplyste at de hadde vært på «vandring i fjell/skog».

Les også: Tror ulv kan bli gull verdt

Håndtering av besøkende

Forslaget om en nasjonalpark ble først fremmet av Østmarkas Venner og etter hvert også plukket opp av daværende byråd i Oslo, Ola Elvestuen (V). Som klima- og miljøminister drev han forslaget videre. I mars i fjor konkluderte Miljødirektoratet med at et område på 50 til 70 kvadratkilometer i Østmarka er egnet til nasjonalpark. Fylkesmannen i Oslo og Viken skal nå utarbeide et konkret forslag om dette, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Vi er de som kjører selve verneprosessen, forklarer Hillmann.

Det innebærer blant annet at Fylkesmannen skal foreslå hvor grensene for en mulig nasjonalpark skal gå, hva som skal tillates av aktivitet der, framtidig forvaltning av området og eventuelt behov for naturrestaurering og tilbakeføring av områder, for eksempel plantefelt, til «opprinnelig» tilstand.

Hvordan besøkende skal håndteres, er også del av dette arbeidet.

– Vi skal også vurdere andre verneformer, som naturreservat og friluftsvernområder, tilføyer Hillmann.

– Nasjonalparker har strenge krav til inngrep, og en kraftledning som går fra nord til sør litt vest i det aktuelle området, kan ikke legges inn i en nasjonalpark. Det samme gjelder for Rausjøgrenda hvor det bor to familier. Men det går an å ha innsnevringer og avgrensninger i nasjonalparken her.

Les også: Ja til Østmarka

«Car walks» som i USA

Hillmann håper et endelig forslag kan sendes ut på høring fra Fylkesmannen innen utgangen av 2021.

– Etter høringen vil vi gå gjennom forslagene vi får og utarbeide en anbefaling vi sender til Miljødirektoratet, som så skal legge fram sitt forslag for Klima- og miljødepartementet. Et endelig vedtak blir fattet av regjeringen, forklarer han videre.

– Hva tenker du om at en nasjonalpark i Østmarka kan bli en stor turistattraksjon?

– Det aktuelle området er jo veldig stort og veldig kupert. Ved hovedinnfartsårene til nasjonalparken kan det likevel være et poeng å tilrettelegge for det de i USA omtaler som «car walks», kortere gåturer fra bilen. De aller fleste er fornøyde med det, svarer Hillmann.

Det kan tilsi behov for flere parkeringsplasser, noe Hillmann innser kan bli et problem og innebære «litt konflikt».

– Slitasje på naturen og slike ting, er jo også en problemstilling, påpeker Hillmann.

Hos Fylkesmannen har de allerede brukt mye tid på å sette seg inn i hvordan andre nasjonalparker håndterer tilstrømningen av naturturister.

– I Tyresta har de bygd et besøkssenter for å ta litt av toppene og få kontroll på besøkene, nevner Hillmann.

Slike besøkssentre er det også ved 26 av de norske nasjonalparkene som allerede er opprettet.

Les også: Ville dyr er turistmagneter

Rapport om turisme

I det videre arbeidet vil Fylkesmannen i Oslo og Viken også få utarbeidet en rapport om næring, næringsutvikling og turisme i det aktuelle området for en nasjonalpark.

– Vi vil få konsulenter til å se på den nåværende bruken og hvordan bruken framover vil kunne endre seg hvis det blir, eller også ikke blir, nasjonalpark i Østmarka, opplyser Hillmann.

Han nevner i den forbindelse pågående bygging av mange boliger i Enebakk, en av kommunene som vil bli omfattet av nasjonalparken. Så langt har et flertall av politikerne der vært negative til en nasjonalpark.

Oslos politikere, derimot, vedtok allerede våren 2013 et ønske om at indre del av Østmarka skulle bli en bynær nasjonalpark.

– Nasjonalpark i Østmarka er viktig fordi det vil gi bedre vern av nasjonale naturverdier, uttalte Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, til Dagsavisen i 2016.

Da hadde hun nettopp besøkt Tyresta nasjonalpark utenfor Stockholm sammen med politikere fra Oppegård, Ski, Lørenskog og Enebakk, for å lære om hvordan de der kombinerer vern av natur og biologisk mangfold med friluftsliv og aktiv bruk av naturen.

– Ser ikke noen motsetning

– Jeg er veldig glad for at vi har tatt et stort skritt i retning nasjonalpark i Østmarka, sier Berg nå, fire år senere.

– Jeg ønsker å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle som bor i Oslo-området, fordi folk som bruker natur, blir også mer glad i naturen. Sånn får vi større oppslutning om å bevare og restaurere natur, framfor å bygge den ned.

– Når vi får en nasjonalpark i Østmarka betyr det at vi også må invitere til økt besøk, men jeg ser ikke noen motsetning mellom vern og aktiv bruk, det handler om å spre ferdsel og tilrettelegge for skånsom bruk, fortsetter byråden.

Så langt har Norge 47 nasjonalparker. 40 ligger på fastlandet og sju på Svalbard.

«Store deler av fjellet er vernet. Fortsatt er lite skog, kyst og sjøområder vernet», konstaterer Miljødirektoratet.

Disse verneområdene «sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet», påpeker Miljødirektoratet.

Totalt har Norge 3.117 verneområder, fordelt på nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat, marine verneområder og «annet vern».

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen