Innenriks

Dette frykter SV vil skje hvis bremsene settes på i jernbaneutbyggingen

Det vil få store negative konsekvenser for folk flest og næringslivet hvis regjeringen struper jernbaneutbyggingen, advarer SV-politikere som representerer fylkene hvor toget brukes mest.

Bakgrunnen for uroen er uttalelser som samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nylig har kommet med om Nasjonal transportplan.

Les også: Vil fjerne jernbane for godt

Redd for kaos i Østfold

– Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag. Ikke når Østfoldbanen mellom Moss og Sarpsborg var kostnadsberegnet til 12 milliarder, og vi nå vet at den vil koste 50 milliarder, uttalte Hareide til Aftenposten.

Ifølge samme avis kan også utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og Skien, dobbeltsporet jernbane sør for Moss og Nord-Norgebanen mellom Bodø og Tromsø, bli rammet av innsparingene som Hareide mener er nødvendige.

Slik SV-politikerne vurderer det, vil det være et gedigent feilgrep av samferdselsministeren å skrote eller utsette noen av de planlagte jernbaneutbyggingene, ikke minst på de allerede tungt trafikkerte intercitystrekningene.

– Ytterligere forsinkelser og avlysninger vil få store konsekvenser for østfoldbyene, advarer Freddy André Øvstegård, som representerer Østfold på Stortinget i inneværende stortingsperiode.

– Store områder er båndlagt, og andre viktige infrastrukturprogrammer henger sammen med jernbaneutbyggingen, som bypakken for Nedre Glomma-regionen og ny sarpebru. Sarpebrua er snart for gammel til å kjøre tyngre transport, og den er beredskapsvei for E6. Hvis noe skjer på E6 og vi ikke har ny bru på plass innen få år, vil det bli kaos.

###

Freddy André Øvstegård, representerer Østfold på Stortinget for SV. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Les også: Bane Nor-ansatte på pinebenken

Behov i Akershus og Buskerud

Også Nicholas Wilkinson, som representerer Akershus, ser et stort behov for videre jernbaneutbygging i sitt fylke.

– Bedre kapasitet til Halden, flere avganger til Drammen og toglinjer nord for Eidsvoll vil lette trykket i Akershus, og folk her kan få flere avganger til og fra Akershus. Det vil bli mer plass på bussene og mindre kø på veiene, påpeker han.

Arne Nævra, som representerer Buskerud, er opptatt av å redde et jernbaneprosjekt som lenge er blitt etterlyst.

– Ringeriksbanen må nok også tas med i vår bekymringsmelding til statsråden, sier han.

– Den har blitt utsatt år etter år, og det blir vanskelig for Hareide å utsette den enda en gang, når han spiste kake for snarlig oppstart på Ringeriksbanen i 2015.

– Hvorfor må den bygges nå?

– Ringeriksbanen betyr enormt mye for både Hole, Ringerike og hele Hallingdalsregionen, og kommunene har brukt mange penger på å forberede seg til at bygging starter i 2020-2021. Den er også avgjørende for å forkorte Bergensbanen betydelig, svarer Nævra.

Les også: Vil fikse fisken togtransport i nord

Ser potensial i Hedmark

Karin Andersen har i mange år representert Hedmark på Stortinget. Hun er opptatt av dobbeltspor helt fram til Hamar og Lillehammer.

– Dette er en strekning på Dovrebanen med stor persontrafikk og veldig stor godstrafikk. Her bor det mye folk og potensialet for å redusere både personbil- og godstrafikken, er stort.

– Her er det også attraktive byområder i mulig daglig reiseavstand til Oslo, med dobbeltspor. Sporet er bygget dobbelt langs Mjøsa, men kun til Tangen. En stor investering en får lite ut av uten fullføring til Hamar, der det også skal være tilsving mot Rørosbanen for å få mer gods på bane.

– Hvilke konsekvenser kan det få hvis utbyggingen bli utsatt eller avlyst? 

– At Norge forblir en sinke og ikke får moderne jernbane. At en ikke får gods og folk over på bane. At en positiv utvikling stanser opp. At investeringer i milliardklassen som allerede er gjort, ikke har stor verdi, og at en ikke får avklart ny trasé gjennom Hamar, noe som er en konfliktsak, svarer Andersen.

Les også: Vil flytte reiser i Norden fra fly til tog

Ønsker færre biler til Oslo

– Vi er berørt av alle disse utbyggingene, sier Oslo-representant Kari Elisabeth Kaski, om sine partifellers bekymringer.

– Biltrafikken inn til Oslo må reduseres, og da må jernbanen bygges videre ut og kapasiteten økes. Det er også viktig å få på plass Intercity for å dempe presset på boligmarkedet i Oslo, ved at flere kan pendle inn til byen.

Kaski mener det vil få dramatiske konsekvenser hvis samferdselsministeren gjør alvor av det han ser behov for.

– Intercityutbyggingene har lidd under forsinkelser og utsettelser i mange år allerede, og vi kan ikke utsette disse utbyggingene ytterligere, understreker Kaski.

– Jeg skjønner ikke hvordan Hareide kan foreslå dette all den tid disse utbyggingene er så viktige for klimamålene våre og hverdagen til så mange mennesker.

– Men har ikke Hareide et godt poeng? Eller mener dere at intercityutbyggingene og andre jernbaneprosjekter skal gjennomføres uansett hvor sinnssykt høy sluttsummen kan bli?

– SV er eneste partiet i transportkomiteen som tør å flytte milliarder fra vei til jernbane, svarer Nævra.

– Alle de andre vil ha alt samtidig, og da går det ikke.

– Vil dere stanse «all» veibygging?

– Nei, vi skal bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt. SV er et veiparti for distriktene. Ikke mange er klar over det, men vi har nesten hundre milliarder i behov for vedlikehold av fylkesveiene våre og rassikring av utsatte strekninger.

Flertall for Nord-Norgebanen

For få dager siden ble det kjent at Arbeiderpartiet sier ja til Nord-Norgebanen. Dermed er det flertall på Stortinget for å bygge ut jernbanen nordover, konstaterer Fri fagbevegelse. Både Rødt, Frp, MDG og SV har tidligere gitt beskjed om at de ønsker det samme.

Sammen med Ap har de 89 av de 169 representantene på Stortinget.

– Slike satsinger må ses på som avgjørende infrastruktur for å utvikle landet, mener Nævra.

– Nord-Norge-banen burde vært ryggraden i transport gjennom den nordlige landsdelen, ikke minst på grunn av sjømattransport, men også for bosetting og ny næringsutvikling. SV er nå i vurdering av nye finansieringskilder for så viktig infrastruktur. Det innbefatter blant annet store, statlige låneopptak i et nåværende, billig lånemarked.

– Er det noen jernbaneprosjekter dere er villige til å utsette eller avlyse?

– SV er jernbanepartiet. Det betyr at vi vil opprettholde og øke takten i utbyggingen, ikke utsette den, svarer Nævra.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen