Innenriks

Jernbanedirektoratet utsetter konkurransen om togtrafikk rundt Oslo

Jernbanedirektoratet utsetter konkurransen om Trafikkpakke 4. Årsaken er blant annet koronapandemien.

– En utsettelse vil redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene og bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en pressemelding tirsdag.

Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022. Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal neste år og kontrakten tildeles tidlig i 2022.

Oppstart blir i desember året etter.

Les også: Go-Ahead øker prisen på de billigste langdistansebillettene

Korona

Slotsvik viser til koronapandemien som en årsak til utsettelsen. Pandemien har skapt store utfordringer også for togoperatørene, som har måttet nedskalere sitt tilbud etter et trafikkfall de første par månedene på opptil 90 prosent.

– Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltakelse i en ny konkurranse.

I tillegg er det usikkerhet når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i østlandsområdet, flere av disse realiseres i løpet av avtaleperioden.

Jernbanedirektøren sier en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir. (NTB)

Les også: Go-Ahead setter inn natt-togene igjen

Fakta om Jernbanereformen

* Regjeringens jernbanereform innebærer en omfattende konkurranseutsetting av norsk jernbane.

* Regjeringen har anslått at staten vil spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen av togstrekningene.

* Fra 2017 ble Bane Nor delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvaret for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes.

* NSB, nå Vy, ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog, og Entur har ansvar for å selge billetter.

* Britiske Go-Ahead vant anbudet om å drive Sørlandsbanen fram til 2027. Selskapet startet å kjøre det de kaller Sørtoget i desember.

* Svenske SJ vant anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. De tok over driften mandag 8. juni. Avtalen varer ut 2030.

* Vy vant før jul anbudet om Bergensbanen og Vossebanen. Kontrakten varer i inntil elleve år.

* Jernbanedirektoratet melder 30. juni 2020 at konkurransen om drift av persontogtransport på Østlandet -Trafikkpakke 4 – utsettes til første kvartal neste år. Kontrakten tildeles dermed tidlig i 2022.

* Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av denne ordningen.