Innenriks

Organisasjoner med krav: Må ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet

Koronakrisa må ikke ende med at Norges internasjonale arbeid med miljø- og klimaspørsmål lider økonomisk, sier 19 organisasjoner i et brev til flere statsråder. De stiller flere krav til veien videre.

– Akkurat nå er koronakrisen den altoverskyggende krisen, og det å sikre liv og helse er den åpenbare prioriteringen. Like fullt er det nettopp i denne akutte situasjonen helt avgjørende at vi ikke mister av syne at verden også står i andre store kriser. Klimaendringer og naturødeleggelser har store og globale konsekvenser, og er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for milliarder av mennesker, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Regnskogfondet og WWF Verdens naturfond har fått med seg en rekke norske miljø- og bistandsorganisasjoner på et brev til flere statsråder. Der stiller de krav til hva Norge bør gjøre framover, og oppfordrer blant annet til å ta en lederrolle internasjonalt.

– Miljøbistand er viktigere enn noensinne, og det må være en integrert del av politikken, og ikke noe man tar ved siden av, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, til Dagsavisen.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

Tre krav

– Det skal tas en rekke valg om prioriteringer framover, både for Norge og i utenriks- og utviklingspolitikken. Mye handler om at det er ekstremt viktig å ikke bare se på de kortsiktige tiltakene, men også hvordan en tenker når det skal tas større strategiske valg for hvordan vi skal bygge opp samfunnet etter korona, sier Andaur.

Organisasjonene har listet opp tre punkter der de ber regjeringen ta grep:

* At det økonomiske handlingsrommet til Norges internasjonale arbeid ikke svekkes som følge av covid-19-krisen, og at klima- og miljørettet bistand på kort sikt holdes på minst samme nivå som i dag.

* At det utarbeides en strategi for integrering av natur- og klimahensyn i utviklings- politikken.

* At Norge tar en aktiv lederrolle i internasjonale forhandlinger.

Det er viktig at Norge har som mål trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet, ikke ned, for å forebygge framtidige økonomiske og humanitære katastrofer, sier Andaur.

– Vi må stake ut en retning hvor all nasjonal og internasjonal politikk er samstemt med det grunnleggende behovet for å bekjempe natur- og klimakrisen. Dersom vi ikke tar denne utfordringen på større alvor vil de siste tiårene med global framgang i bekjempelsen av fattigdom og sult, og for forbedret helse, stå i fare for å bli reversert, fortsetter hun.

Les også: Rotevatn håper koronakrisen endrer nordmenns jobbreisevaner

Må ta lederrolle

Tirsdag skal revidert nasjonalbudsjett for 2020 legges fram, og miljø- og bistandsorganisasjonene har klare forventninger til regjeringen.

– Vi krever at Norge tar en aktiv lederrolle i de internasjonale forhandlingene om ny naturavtale, og i prosessen med innmelding av nye klimamål til FN. Vi forventer at disse satsningsområdene kommer tydelig fram i det reviderte budsjettet, sier Eggen i Regnskogfondet. 

Andaur i WWF sier de har fått signaler om at det kommer mer om fornybar satsing i revidert nasjonalbudsjett, men hun venter fortsatt mer om Norges nye visjon, og bruker EU som eksempel.

Flere EU-ledere har foreslått at unionens såkalte «Green Deal», som ble lagt fram i fjor, bør ligge i bunn for hvordan EU skal svare på den økonomiske krisa koronautbruddet har ført med seg, ifølge Forbes.

– Den legger et helt nytt rammeverk for EU framover, der utgangspunktet skal være grønt, sier Andaur.

Tidligere i mai la regjeringen fram nye krisetiltak for olje- og gassnæringen. Samtidig ble det varslet en tiltakspakke for grønn omstilling, ifølge NTB. Pakka skal bidra til at tempoet holdes oppe i klimapolitikken, også etter krisa som tiltakene for å slå ned koronaviruset har utløst. Den skal etter planen legges fram i slutten av mai.

Dagsavisen har stilt klima- og miljødepartementet spørsmål knyttet til brevet fra organisasjonene, men får opplyst at statsråden ikke har mulighet til å kommentere saken mandag kveld.

Les også: Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet

Hvem er med?

Brevet er sendt til til utviklingsminister Dag Inge Ulstein (Krf), finansminister Jan Tore Sanner (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

De 19 organisasjonene der lederne har underskrevet, er:

* Besteforeldrenes klimaaksjon

* Caritas Norge

* Changemaker

* Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

* ForUM

* Habitat Norge

* Holistisk Forbund

* KFUK-KFUM Global

* Kirkens Nødhjelp

* Naturvernforbundet

* NORCAP

* Redd Barna

* Regnskogfondet

* Sabima

* Spire

* Utvklingsfondet

* Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet/WILPF

* WWF Verdens naturfond

* ZERO

Les også: Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år

Mer fra Dagsavisen