Innenriks

Studenter dras mot fleksibilitet og hjemmekontor

Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor blir mer attraktivt for fremtidens arbeidstakere, viser Karrierebarometeret 2020.

Bedre muligheter til å jobbe hjemme er viktig for 43 prosent av studentene, dersom de kan velge mellom to jobber som ellers har like oppgaver og lik lønn.

Se hvilke arbeidsgivere som er mest populære lenger ned i saken

Samtidig står Innovasjon Norge og Sintef støtt på toppen av listene over de mest attraktive arbeidsplassene i landet.

Det er økonomistudentene som har satt Innovasjon Norge øverst på sin ønskeliste for femte år på rad, mens teknologistudentene har forskningsinstituttet Sintef som sin favoritt for fjerde år på rad.

Det viser Karrierebarometeret 2020, som er bygget opp av svar fra 4600 studenter, samlet inn i perioden fra februar til april.

Les også: Journalisten som splittet et land (+)

Produkter i tiden

Endringene fra tidligere år har vært litt større blant økonomistudentene enn blant dem som studerer teknologi. Blant selskaper som har seilt opp på popularitetslisten til økonomistudentene, finner vi Finn.no, Schibsted, Norges Bank, Microsoft og Tine.

– Kanskje kan også dette sees i sammenheng med tidene vi er inne i. Så lenge vi har penger, melk, internett og digitale samhandlingsverktøy, så klarer vi oss, sier Arve Kvalsvik i Evidente, selskapet som sammen med KarriereStart.no står bak Karrierebarometeret.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Rådgivende teknologer

Kvalsvik mener det blir interessant å se om koronakrisen fører til at teknologistudenter i større grad trekkes mot rådgivende selskaper. Etter Sintef er det selskapene Equinor, Norconsult og Aker Solutions som topper disse studentenes popularitetsliste.

Andelen studenter som vil jobbe med olje og energi har sunket fra i fjor både blant økonomi- og teknologistudentene. Det er likevel tredjevalget til teknologistudentene, som har fornybar energi som sitt førstevalg og rådgivende ingeniørtjenester som nummer to.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hjemmekontor som gode

Koronakrisen kan også ha gitt studentene nye preferanser når de skal velge mellom flere arbeidsgivere. Står det om to jobber med lik lønn og like oppgaver, er goder som ferie og fleksibilitet mest populært. Hele 67 prosent av studentene legger vekt på fleksibel arbeidstid, mens 47 er opptatt av muligheten til å ta flere og lengre ferier.

43 prosent er opptatt av bedre muligheter til å jobbe hjemmefra.

– Nå gir koronakrisen oss en sjeldent god mulighet til å trene oss i å jobbe virtuelt. De som bruker denne tiden til å «knekke koden» vil dermed kunne ha noen fordeler når det skal kjempes om kandidater fremover, sier Arve Kvalsvik i Evidente.

Les også: Ny E6 ga flere biler og like mye kø

Karrieremulighetene består

Jobbmulighetene blir vurdert på samme måte som i fjor av teknologistudentene. 74 prosent av de spurte ser det som sannsynlig eller svært at de får seg en jobb som er relevant for studiene.

Andelen er høyest for helsestudentene, med 86 prosent, mens den er lavest, 69 prosent, blant dem som har studert samfunnsvitenskap og humaniora. (NTB)

Fakta om mest populære arbeidsgivere blant økonomistudenter

De ti mest populære arbeidsgiverne blant dem som studerer økonomi og marked. Endring i plassering fra 2019 i parentes.

1. Innovasjon Norge (0)

2. Orkla (2)

3. Microsoft (12)

4. Equinor (-2)

5. McKinsey & Company (0)

6. Norges Bank (13)

7. NorgesGruppen (5)

8. Aker Solutions (-2)

9. DNB (-6)

10. Aker BP (-1)

* Hele listen finnes på KarriereStart.no

(Kilder: Karrierebarometeret, Evidente, Karrierestart.no.)

Fakta om mest populære arbeidsgivere blant teknologistudenter

De ti mest populære arbeidsgiverne blant studenter innen ulike teknologiske fag. Endring i plassering fra 2019 i parentes.

1. Sintef (0)

2. Equinor (1)

3. Norconsult (1)

4. Aker Solutions (-2)

5. Hydro (3)

6. DNV GL (6)

7. Kongsberg Gruppen (-2)

8. Aker BP (1)

9. Cowi (6)

10. Multiconsult (-4)

* Hele listen finnes på KarriereStart.no

(Kilder: Karrierebarometeret, Evidente, Karrierestart.no.)