Innenriks

Amsterdam svarer på koronakrisen med ny og bærekraftig økonomi

I etterkant av koronakrisen blir planetens tålegrenser og innbyggernes grunnleggende behov, rettesnoren i gjenoppbyggingen av Amsterdams økonomi. Oslo og andre byer i Norge bør velge samme vei, mener Attac Norge.

Det var rett før påske at den politiske ledelsen i Nederlands største by varslet at den ville skrote den allment etterlevde målsettingen om videre økonomisk vekst, til erstatning for en bærekraftig politikk basert på en økonomisk modell utarbeidet av den britiske økonomen Kate Raworth.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

FNs bærekraftsmål

Utgangspunktet for Raworths såkalte smultring-modell er blant annet FNs 17 bærekraftsmål. De omfatter blant annet å utrydde fattigdom og sult, sikre alle god helse, stoppe klimaendringer og redusere ulikheter.

– Jeg tror dette vil hjelpe oss å overvinne effektene av koronakrisen, sier varaordfører Marieke van Doorninck, om hvorfor Amsterdams politiske ledelse nå gjør dette, i et intervju med den britiske avisen The Guardian.

Hun representerer partiet GroenLinks (det grønne venstre), som er medlem av Det europeiske grønne partiet. Miljøpartiet De Grønne er ett av de andre medlemmene der.

Varaordføreren peker blant annet på Amsterdams boligproblemer, når hun skal begrunne behovet for en grunnleggende ny politikk. I dag er nær 20 prosent av befolkningen i byen ikke i stand til å dekke sine grunnleggende behov, etter å ha betalt husleien.

Les også: Ber om bærekraftige krisepakker

– Bør være til inspirasjon

– Det som skjer i Amsterdam nå bør være til inspirasjon for Oslo kommune, og til slutt også Norge, for å gjøre de nødvendige endringene vi trenger i samfunnet, sier Hege Skarrud, ny leder i Attac Norge.

– Her finner vi en modell som legger til grunn hvordan man skal dekke menneskers behov innenfor planetens tåleevne. Det vet vi at økonomien i dag ikke gjør, ellers hadde vi ikke hatt enorme ulikheter og miljøkrise.

Hun representerer en organisasjon som blant annet vil «bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien», beskatte kapitalinntekter, avskaffe skatteparadis og forsvare det offentlige trygdesystemet.

– Vi kan ikke gjøre de samme feilene nå som etter finanskrisen i 2008, hvor sjokkterapien var mer forbruk gjennom å gi penger til dem som er med på å skape ulikheter og en lite bærekraftig verden, for å få i gang de økonomiske hjulene. Vi trenger ikke nok en runde med krisepakker som i og for seg kun er sosialisme for de rike, fortsetter Skarrud.

Saken fortsetter under bildet.

Se til Amsterdam når norsk økonomi skal gjenreises etter koronaen, anbefaler Hege Skarrud, leder i Attac Norge.

Hege Skarrud, leder i Attac Norge. Foto: Simen Strøm Braaten

Les også: Friluftslivet på felgen

– Leve over evne

Ifølge The Guardian er Amsterdam den første byen i verden som nå forplikter seg til å etterstrebe en politikk hvor miljøet og menneskenes beste skal være avgjørende for beslutningene som fattes.

– Det Amsterdam nå planlegger å gjøre er å legge helt andre premisser til grunn for hvordan samfunnet skal bygges opp, konstaterer Skarrud.

– Vi kan ikke jobbe for å gå tilbake til normalen, når normalen er å leve over egen evne. I stedet for å tenke at økonomien skal holdes i gang gjennom å sikre mer vekst og forbruk, legger man nå til grunn at økonomisk vekst ikke er målet. I stedet må det å leve innenfor sosiale og miljømessige vippepunkter være utgangspunktet for økonomien. Dette er ganske radikalt.

Skarrud håper at denne måten å tenke på, nå vil spre seg til mange andre byer.

– Å starte i lokalsamfunn vil være med å forankre en slik modell. Det vil kunne åpne og tilrettelegge for medvirkning fra befolkningen, som igjen vil skape tilhørighet til en slik samfunnsutvikling. Det er et viktig prinsipp for å skape langsiktige endringer og en demokratisk økonomi. Derfor er det viktig at Oslo og andre byer i Norge starter dette arbeidet allerede nå, sier Skarrud.

Les også: Naturødeleggelser kan ramme norsk økonomi knallhardt

– Mulig å leve mer

– Hva tror du blir effektene av det Amsterdam ønsker å gjøre?

– En slik endring som man gjør i Amsterdam, vil føre til at arbeid ikke settes i sentrum av det å leve trygge liv og ha et sikkerhetsnett. En slik modell vil gjøre det mulig for oss å leve mer, med mindre. Vi vil se at produkter får lengre holdbarhet, fordi det ikke lenger handler om å produsere og forbruke mest mulig for å holde en økonomi i gang. Vi vil se at ting går saktere slik at miljøet ikke settes opp mot kostnadseffektivitet. Det vil gjøre at lokal forurensning og til slutt global oppvarming vil gå ned, svarer Skarrud.

– Tror du Amsterdam vil kunne lykkes med det de ønsker å gjøre, eller er det skjær i sjøen for en slik endring?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at de må lykkes. Det er så utrolig viktig at vi sikrer økonomiske modeller som ikke gjør at vi fortsetter å skape global og lokal ulikhet, miljøkatastrofer, forsuring av havene, klimakrise og sult, svarer Skarrud.

– Men det er klart det vil være vanskelig å implementere dette og lykkes når man er en del av en global økonomi som legger økonomisk vekst til grunn. Handelsavtaler, multinasjonale selskaper, internasjonal skattepolitikk, matproduksjon og import av varer er jo ting Amsterdam fortsatt må forholde seg til. Derfor er det så viktig at flere kommer etter, slik at vi kan endre spillereglene. Dette må skaleres opp til også et globalt nivå.

– Radikale endringer

– Kan konsekvensene av koronakrisen til syvende og sist bli en bedre verden, hvis flere følger i Amsterdams fotspor?

– Vi skal ikke bli alt for opportunistiske her. Det vi står oppe i nå er tøft for folks mentale helse, helsesystemer og liv, svarer Skarrud.

– Men det er i krisetider man kan gjøre store endringer. Og det er i denne krisetiden vi får tid til å virkelig stoppe opp, se litt på verden, og evaluere om det er tilbake til det samfunnet vi hadde, at vi ønsker oss, fortsetter hun.

– Jeg tror det er mange, flere enn hva det var før vi endte opp i denne krisen, som mener at vi nå er nødt til å gjøre radikale endringer for å sikre en bærekraftig og rettferdig verden. Nå ser vi også hva det er som gir mening og trygghet i livet. Det er å ha tak over hodet, god helse, en levelig natur, tillit i samfunnet og rettferdig bidrag inn i samfunnet. Da må krisepakkene også føre oss til det nye samfunnet, ikke tilbake til «normalen» slik det i dag legges opp til. Amsterdam kan ikke bli en enhjørning i denne kampen.

Mer fra Dagsavisen