Innenriks

Støre: – Vi må redde mennesker fra å gå til grunne

Nå må gjenoppbyggingen av Norge planlegges, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Han vil ha på plass en folkehelsepakke som også etter koronakrisa skal sikre at ingen står aleine.

– Fellesskapet har nå stilt opp for å redde bedrifter fra å gå konkurs. Nå må vi også redde mennesker fra å gå til grunne, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. 

– Forskjellene i Norge har økt de siste årene, men internasjonalt er vi et lite land med lite ulikhet. Jeg tror historien vil vise at land med små forskjeller og et sterkt offentlig helsevesen, kommer bedre ut i møte med en epidemi. Men det er et stort varsku, og det er at de som var sårbare før krisa, blir gjennomgående enda mer sårbare under krisa, fortsetter han.

Støre og Arbeiderpartiet vil nå få på plass en form for sosial krisepakke. I motsetning til de andre krisepakkene som er lagt fram for å møte koronakrisa, skal den ikke være midlertidig.

– Nå må vi planlegge gjenoppbyggingen av Norge og få folk tilbake i jobb. Arbeiderpartiet tar det arbeidet på alvor, sier Støre. 

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Flere punkter

Ap-lederen trekker fram de fire hovedpunktene i forslaget:

* Lavterskeltilbud må være lettere tilgjengelige. Det inkluderer blant annet skolehelsetjenesten, familievernkontor, dagtilbud til eldre, uføre eller dem med nedsatt funksjonsevne. Også en generell styrking av tilbudene innen både psykisk helse og rusomsorg er sentralt.

* Frivillighetssektoren vil trenge et løft, og Arbeiderpartiet foreslår blant annet full momskompensasjon og styrking av frivillighetssentralene.

* Barnevernet må styrkes, deriblant bemanningen i førstelinja for å sikre at barn får den hjelpen de trenger.

* Fastlegeordningen trenger et krafttak, og det må ryddes i oppgavene for å gjøre yrket mer attraktivt.

– Det er viktig å følge opp enkeltmenneskene. Mye av dette må skje ved at kommunene settes i stand til å gjøre den jobben. Kommunene vil komme ut av dette med mange store oppgaver, og de må kompenseres økonomisk. De må få ressurser til å drive arbeid som er en blanding av reparering og forebygging, sier Støre.

– Vi har sagt at «ingen skal stå alene» må være vårt motto i denne tida, fortsetter han. 

Les også: Ber politikerne om bærekraftige krisepakker: – Nå har vi en gyllen mulighet (+) 

Samarbeid om pakke

Da Støre i Politisk kvarter på NRK onsdag luftet planene om en folkehelsepakke, sa helseminister Bent Høie (H) at han var enig i at folkehelsa må sterkere på dagsorden. Han svarte «absolutt» på spørsmål om han kan jobbe sammen med Støre for å sikre at den neste store pakka er en folkehelsepakke.

Ap-leder Støre avbildet sammen med helseminister Bent Høie i mars i år. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Overfor Dagsavisen sier Støre at det er bra hvis de klarer å samle oppslutning om en slik pakke. 

– Jeg liker å tolke folk i beste mening. Bent Høie vet at da han tok over helsedepartementet var folkehelse det området jeg hadde vært mest engasjert i som helseminister. Det er en lang linje i Aps politikk at det treffes brede tiltak, så for oss er dette kjent, fortsetter han.

Ap-lederen mener en helsepakke er ett av flere avgjørende tiltak: Folk må tilbake i jobb, de delene av økonomien som ble stengt ned gjennom statlige vedtak må gjenreises, og bedriftene som sliter fordi verdensøkonomien er i krise, må hjelpes.

Les også: Økonomiprofessor om krisepakkene: – Det er alltid lettest å tyne den lille mann

– Må raskt på plass

Flere krisepakker er varslet framover når Stortinget samles igjen etter påske. Arbeiderpartiet vil se om det er relevant at noen av forslagene Støre nå legger fram, kan tas inn i kommende krisepakker. Det kan også være naturlig å fremme egne forslag, sier Ap-lederen, som heller ikke utelukker at forslagene kan fremmes som en samlet pakke.

– Mitt poeng med å ta opp dette nå, er at vi må komme raskt i gang. Allerede viser forskning at de som mistet jobben eller ble permittert først, var de mest utsatte i arbeidsmarkedet. Vi må jobbe med det når vi kommer sammen over påske, sier Støre. 

Ifølge Navs oversikt var 291.000 mennesker registrert som helt ledige 7. april. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier til NTB at han frykter koronakrisa kan føre til økt ulikhet i Norge, og at krisa vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for de mest sårbare gruppene.

– Jeg har helt samme analyse som Gabrielsen, sier Støre.

Han mener partene i arbeidslivet, LO og NHO, sammen bør jobbe for sterke føringer for at permitterte kommer tilbake i jobb.

– Permitteringstida bør forlenges, slik at folk får trygghet. Men det er viktig at de som blir permittert, blir det kortest mulig og at insentivene til å ta folk tilbake i jobb er der, sier Støre.

Han mener en mulig løsning er at noen midler som støtter permitterte, også kan kobles opp til den arbeidsplassen de skal tilbake til.

Kommentar: Barnehagene og skolene åpner snart i Oslo. Men det blir ikke som før.

Ines Margot Zander

Journalist