Innenriks

Oversikt: Disse er døde etter koronasmitte i Norge

Denne saken kommer ikke lenger til å bli oppdatert. FHI har pr 22. april registrert 735 dødsfall.

Til orientering: Det er totalt 735 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet per 24.04.2021. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Tallene i listen nedenfor er konkrete registreringer av dødsfall av eller med covid-19 og som er offentliggjort. Oppdateringen av den listen ble avsluttet i februar.

Du finner tall og statistikk for koronapandemien på FHIs hjemmeside.

Onsdag 24. februar: Den siste tiden er det etterregistrert ytterligere tolv koronarelaterte dødsfall i Norge. Det betyr at det totale tallet nå er oppe i 620 dødsfall. Det fremgår av statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er usikkert hvor nylig dødsfallene skjedde, men de har ikke vært registrert i FHIs systemer tidligere. Ett av de etterregistrerte dødsfallene er en kvinne i 50-årene. I tillegg er det registrert en kvinne og mann i 60-årene. De øvrige ni personene er kvinner og menn over 80 år.

Onsdag 17. februar: Det siste døgnet har Folkehelseinstituttet (FHI) registrert 14 nye dødsfall i sine systemer. Totalt har det nå vært 607 koronadødsfall i Norge. Tirsdag var det totale antallet 593, men nå er det oppjustert med 14 nye dødsfall. Det er usikkert om dødsfallene er nye eller av eldre dato, men de har ikke vært registrert i FHI sine systemer tidligere, melder FHI.

De 14 dødsfallene har rammet 11 menn og tre kvinner. Det er ett nytt dødsfall i aldersgruppen over 90 år, seks i aldersgruppen 80–89 og tre dødsfall i aldersgruppen 70–79 år. I aldersgruppene 60–69 og 50–59 år er det registrert to nye dødsfall i hver aldersgruppe.

Torsdag 4. februar har Folkehelseinstituttet (FHI) registrert åtte nye koronarelaterte dødsfall i sine systemer. Det er imidlertid ikke kjent om dødsfallene har skjedd nylig eller er etterregistrert i systemene. Dermed er det totale antallet registrerte koronarelaterte dødsfall i FHI 582.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19, har FHI presisert om tallene.

Onsdag 20. januar er det registrert 18 nye koronarelaterte dødsfall i FHIs systemer. Økningen skyldes en kombinasjon av etterregistreringer og dødsfall de siste dagene.

– At det er registrert 18 nye dødsfall i Folkehelseinstituttets statistikk onsdag, betyr dermed ikke at det har vært 18 nye dødsfall siste døgn, skriver FHI på sine nettsider. De opplyser at økningen skyldes en kombinasjon av oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret, etterregistrering av dødsfall og dødsfall de siste dagene.

Hittil i inneværende uke har FHI registrert ti koronarelaterte dødsfall. I uke 2 ble det registrert 29 og i uke 1 ble det registrert 36 koronadødsfall.

Onsdag 13. januar har Folkehelseinstituttet registrert 26 nye koronadødsfall i sine systemer. Økningen skyldes en kombinasjon av dødsfall de siste dagene, etterregistrering av dødsfall og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret, opplyser FHI. Totalt er det nå registrert 509 koronarelaterte dødsfall i Norge. FHI understreker at de nye registreringen dermed ikke betyr at det har vært 26 nye dødsfall siste døgn.

Følgende antall dødsfall er registrert de siste ukene. De siste ukene er det registrert 25 koronarelaterte dødsfall i uke 53, 32 i uke 1 og 9 hittil i uke 2.

Onsdag 6. januar har Folkehelseinstituttet (FHI) etterregistrert 14 nye koronadødsfall i sine systemer. Totalt har FHI med det registrert 466 koronadødsfall her i landet. Økningen skyldes en kombinasjon av dødsfall de siste dagene, etterregistrering av dødsfall og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret, skriver FHI på sine nettsider onsdag.

Instituttet presiserer at selv om det er registrert 14 nye dødsfall i deres statistikk onsdag, betyr det ikke at det har vært 14 nye dødsfall siste døgn.

Onsdag 23. desember er det registret 16 nye koronadødsfall i Folkehelseinstituttets systemer. Det skyldes etterregistreringer fra foregående uker og dødsfall denne uken. At det er registrert 16 nye dødsfall i FHIs statistikk denne dagen, betyr dermed ikke at det har vært 16 nye dødsfall siste døgn.

Det er registrert 21 nye dødsfall i Folkehelseinstituttets statistikk som ble publisert torsdag 10. desember. Det kommer av oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret og etterregistreringer. Blant de nye dødsfallene som er registrert, er tre blant personer i 50-årene, to blant personer i 60-årene, to blant personer i 70-årene, åtte blant personer i 80-årene og seks blant personer over 90 år.

Det er registrert 17 nye dødsfall i Folkehelseinstituttets statistikk som ble publisert onsdag 2. desember. Dette skyldes ikke 17 dødsfall siste døgn, men en kombinasjon av sen innrapportering og oppdaterte tall for ukene 47, 48 og 49.

Det betyr også at en del av de FHI-registrerte dødsfallene trolig ikke er meldt om offentlig eller fanget opp slik at de har kunnet føres i vår statistikk.

492

En koronasyk pasient døde torsdag ettermiddag 25. februar på Haraldsplass sykehus i Bergen, opplyser sykehuset.

Sykehuset oppgir ikke alder eller kjønn på pasienten, men sier at vedkommende var mellom 18 og 64 år gammel, skriver Bergens Tidende, som omtalte saken aller først.

491

En eldre person fra Råde kommune med påvist koronasmitte døde fredag 19. februar på Sykehuset Østfold. Ifølge Moss Avis er dette det andre koronadødsfallet i Råde kommune.

490

En koronasmittet person døde tirsdag 16. februar på Sykehuset Østfold. Det er det 18. dødsfallet på sykehuset siden pandemien startet. Ifølge sykehuset er det en eldre pasient som er død.

Moss-ordfører Hanne Tollerud bekrefter overfor Fredriksstad Blad at personen var bosatt i Moss, og at vedkommende ble smittet som en del av et utbrudd i hjemmesykepleien i kommunen.

489

En koronasmittet pasient på Sørlandet sykehus i Kristiansand døde mandag 15. februar. Pasienten var over 65 år.

– Sykehuset gir ikke ut mer informasjon om pasienten, opplyser kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen.

487-488

Søndag 14. februar døde en koronasmittet person innlagt ved Sykehuset Østfold. Den avdøde var i 80-årene og bosatt i Halden, opplyser kommunen på sine nettsider.

Det var det andre koronarelaterte dødsfallet ved Sykehuset Østfold i helgen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Ifølge avisen døde en koronasmittet pasient fra Moss på sykehuset fredag 12. februar.

485-486

To personer som var smittet av koronaviruset på Bærum Sykehus, er døde, melder helseforetaket Vestre Viken. Dermed er totalt 24 personer døde av koronavirus på Bærum sykehus, skriver Budstikka.

– Vi kan bekrefte at to personer er døde, men kan ikke si noe mer grunnet personvern, sier pressevakt Jarand Waaland i Vestre Viken til avisen.

484

Torsdag 11. februar døde en eldre person på koronaavdelingen i Indre Østfold kommune. Det er kommunens andre koronarelaterte dødsfall. Personen hadde underliggende alvorlige sykdommer og fikk behandling og pleie på koronaavdelingen etter å ha blitt utskrevet fra Sykehuset Østfold, skriver kommunen på sine nettsider.

483

En koronasmittet person i Aurskog-Høland er død. Dødsfallet er kommunens fjerde gjennom pandemien. Kommunedirektør Inger Hegna bekrefter dødsfallet overfor Indre Akershus Blad.

482

En beboer ved Uranienborghjemmet i Oslo døde søndag 7. februar med koronavirus. Siden mars 2020 er totalt 60 koronasmittede sykehjemsbeboere i hovedstaden døde.

481

En beboer ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand som var smittet korona, døde natt til onsdag 10. februar.

480

Det har det siste døgnet (9.-10. februar) vært et nytt koronarelatert dødsfall på Stabæktunet sykehjem i Bærum. Det har vært totalt ni koronarelaterte dødsfall påsykehjemmet. Bærum kommune bekrefter dødsfallet overfor NRK.

479

En koronasmittet pasient døde mandag 8. februar ved Ahus. Dermed har til sammen 41 pasienter mistet livet som følge av koronaviruset på sykehuset.

Det opplyser Akershus universitetssykehus (Ahus) til Romerikes Blad. Sykehuset oppgir ikke informasjon om alder, kjønn eller bosted på de avdøde.

477-478

To koronasmittede beboere ved Stabæktunet sykehjem i Bærum døde mandag 8. februar, melder NRK. Det er nå bekreftet åtte koronarelaterte dødsfall ved sykehjemmet.

476

En kvinne i 80-årene med covid-19 fra Trysil i Innlandet døde på sykehus denne uka. Det opplyser kommunen på sine nettsider fredag 5. februar.

Gjennom pandemien har det til nå vært tre koronadødsfall i Trysil.

471-475

I alt fem koronasmittede personer har dødd på sykehjem, helsehus og Kommunal covid-19 behandlingsenhet de siste dagene, opplyser Oslo kommune.

En koronasmittet beboer på Uranienborghjemmet døde lørdag 30. januar. Dagen etter, søndag 31. januar, døde en beboer på et annet sykehjem, men de pårørende ønsker ikke at det offentliggjøres hvilket sykehjem det gjelder. Det opplyser Sykehjemsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Onsdag 3. februar døde en smittet beboer på Smestadhjemmet.

I tillegg til de tre sykehjemsdødsfallene døde også en pasient som var syk med covid-19 og innlagt på Solvang helsehus mandag 1. februar. Det var det fjerde helsehusdødsfallet knyttet til koronautbruddet.

Fredag 29. januar døde også en pasient på Kommunal covid-19 behandlingsenhet. Det var det 15. dødsfallet der siden utbruddet startet.

470

En koronasmittet beboer ved Stabæktunet sykehjem i Bærum er død, opplyser kommunen. Dette er det sjette dødsfallet ved sykehjemmet. Den eldre beboeren døde onsdag 3. februar, opplyser kommunen.

– Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

469

Fredrikstad kommune melder om et nytt koronarelatert dødsfall. En koronasmittet beboer døde på et sykehjem mandag 1. februar. Den døde er en mann i 80-årene, skriver Fredriksstad Blad.

468

En koronasmittet beboer ved Stabæktunet sykehjem døde mandag 1. februar, opplyser Bærum kommune. Dette er det fjerde koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen opplyser på kommunens nettsider at t det var en eldre beboer som gikk bort.

466-467

To nye koronasmittede beboere har dødd de siste dagene på Stabæktunet sykehjem i Bærum. Søndag 31. januar døde en beboer med koronasmitte ved sykehjemmet. Siden 27. januar har tre beboere dødd med koronasmitte der.

465

En eldre pasient som var smittet av koronavirus, døde ved Sykehuset i Vestfold fredag 29. januar, opplyser sykehuset. På sine nettsider opplyser sykehuset at de på grunn av personvernet ikke vil gi flere opplysninger om avdøde.

460-464

To koronasmittede sykehjemsbeboere og tre koronasmittede hjemmeboende pasienter i Oslo har dødd, opplyser kommunen. En beboer på Uranienborghjemmet døde tirsdag 26. januar, mens en beboer på et annet sykehjem gikk bort før helgen. Totalt 53 koronasmittede beboere på sykehjem har dødd. I tillegg har tre sykehjemsbeboere dødd på sykehus.

Denne uken gikk også tre hjemmeboende pasienter Solvang helsehus bort. Dødsfallene fant sted tirsdag 26. og onsdag 27. januar.

459

En beboer på Smestadhjemmet i Oslo døde lørdag 23. januar. Beboeren var smittet av den engelske varianten av koronaviruset. Sykehjemsetaten bekrefter dødsfallet, skriver VG.

458

Onsdag 27. januar døde en person i 70-årene fra Moss etter å ha blitt smittet med koronaviruset. Den avdøde var innlagt på Sykehuset Østfold og døde der, skriver Moss kommune i en pressemelding.

457

En beboer ved Vilberg helsetun i Eidsvoll kommune døde på Ahus onsdag 27. januar etter å ha vært smittet av koronaviruset.

– Vedkommende ble innlagt på Ahus noen dager i forkant. Det er så klart trist og beklagelig. Vi får nye påminnelser om at denne infeksjonen er vanskelig å tåle for de svakeste innbyggerne våre, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til Romerikes Blad.

Dødsfallet er det 13. i kommunen siden pandemien startet.

456

En koronasmittet kvinne i 70-årene døde onsdag 27. januar på Glemmen sykehjem i Fredrikstad. Det er det sjuende koronarelaterte dødsfallet på sykehjemmet.

455

En beboer ved Stabæktunet sykehjem i Bærum som hadde påvist covid-19, døde onsdag 27. januar. Dette er det første dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.

453-454

To pasienter er døde i forbindelse med koronautbruddet ved ortopedisk avdeling på Drammen sykehus, skriver Drammens Tidende. Til sammen ble 23 pasienter smittet med covid-19 ved avdelingen. Pasientene som ble skrevet ut, ble fulgt opp av sykehuset i samarbeid med kommunen, skriver avisa.

– Dessverre vet vi nå at to av disse 23 pasientene har gått bort, en av disse døde på Drammen sykehus i helgen. Vi beklager dette, og vår medfølelse går til de etterlatte, sier fagsjef Ulrich Spreng i Vestre Viken helseforetak.

452

En koronapasient som var innlagt ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), døde lørdag 23. januar. Det er det åttende koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset. Pasienten som i helgen gikk bort, var mellom 70 og 80 år, opplyser sykehuset til Stavanger Aftenblad.

451

En koronasmittet beboer på Nesoddtunet bo- og behandlingssenter døde søndag 24. januar. Det melder Akershus Amtstidende.

Avdøde hadde en alvorlig underliggende sykdom, opplyser Nesodden kommune i en pressemelding mandag.

449-450

De to sykehjemsbeboerne på Langhus bo- og servicesenter som ble smittet av den britiske varianten av koronaviruset, er døde. Nordre Follo har stengt ned. Personene var over 90 år gamle, opplyser Folkehelseinstituttet.

446-448

Etter tre dødsfall den siste uken er til sammen 50 beboere på sykehjem i Oslo døde som følge av koronaviruset. De tre siste dødsfallene kom på Madserudhjemmet torsdag 14. januar, Oppsalhjemmet lørdag 16. januar og Uranienborghjemmet tirsdag 19. januar.

445

Mandag 18. januar døde en eldre covid-19-syk person ved Sykehuset Østfold, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Sykehuset oppgir ikke flere opplysninger om dødsfallet, ifølge avisa.

Det har vært i alt 14 koronarelaterte dødsfall ved sykehuset gjennom pandemien.

444

Mandag 18. januar døde en covid-19-pasient ved St. Olavs hospital, melder Adresseavisen. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved sykehuset til avisen.

Kjønn og alder på personen som døde, er ikke kjent. Det er heller ikke kjent i hvilken kommune vedkommende hadde bostedsadresse.

442-443

Mandag 18. januar var det to koronarelaterte dødsfall på Ahus, opplyser kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem til Romerikes Blad. Totalt har det vært 38 koronadødsfall ved sykehuset gjennom pandemien, ifølge avisa.

Sykehuset opplyser ikke om kjønn, alder eller bosted på de avdøde.

441

En koronasmittet beboer ved Glemmen sykehjem i Fredrikstad døde søndag kveld, 17. januar. Kvinnen, som var over 90 år, er den sjette beboeren ved sykehjemmet som er død.

Utbruddet på sykehjemmet får stadig mer alvorlige konsekvenser, skriver Fredriksstad Blad.

440

En koronasmittet person i 70-årene døde lørdag 16. januar, opplyser Asker kommune.

– Vi kan bekrefte at vi har fått et nytt koronadødsfall. Avdøde var i 70-årene, bosatt i Asker, var innlagt på kommunens koronaavdeling og døde 16. januar, skriver kommuneoverlege Meera Grepp i Asker i en pressemelding. Dette er det 14. koronarelaterte dødsfallet i Asker.

438-439

Onsdag 13. og torsdag 14. januar døde to koronasmittede beboere ved Glemmen sykehjem i Fredrikstad. Dødsfallene er det fjerde og femte på sykehjemmet i løpet av drøye to uker. Det var en mannlig beboer i 80-årene som døde onsdag kveld, skriver Fredriksstad Blad. Torsdag døde en kvinnelig beboer i 80-årene. Begge var smittet med koronavirus.

436-437

To beboere ved en omsorgsbolig i Moss døde forrige uke etter å ha blitt smittet med koronavirus. Beboerne bodde på Rosnes omsorgsboliger, opplyser kommunen, ifølge Moss Avis.

– Ved årsskiftet ble Rosnes omsorgsboliger rammet av et utbrudd av koronasmitte hvor sju beboere var blant de smittede. To av beboerne ved omsorgsboligen døde i forrige uke av covid-19, skriver kommunen i en pressemelding.

435

En eldre koronasmittet innbygger i Råde kommune i Viken fylke døde tirsdag 12. januar, opplyser kommunen. Vedkommende døde på Sykehuset Østfold som følge av koronaviruset, opplyser Råde kommune på sine nettsider.

434

Det er meldt ett nytt dødsfall på Fjell bo- og servicesenter i Drammen. Til sammen 17 koronasmittede beboere ved senteret har til nå mistet livet. Ifølge Drammen kommune er det en kvinne i 70-årene som har gått bort.

431-433

Tre koronasmittede eldre er døde i Vinje kommune. Kommunens første tre dødsfall kom da smitte fra sykehuset i Skien kom til grenda. I en pressemelding skriver Vinje kommune at det dreier seg om «tre eldre personer, alle med underliggende sykdommer».

Dødsfallene er knyttet til utbruddet i bygda Edland, heter det videre. Ordfører Jon Rikard Kleven sier til Varden at utbruddet oppsto da en Edland-beboer som var innlagt på Sykehuset Telemark i Skien, i slutten av desember hadde med seg smitten hjem.

430

En koronasmittet person døde i Rakkestad søndag kveld, 10. januar, opplyser kommunen. Det er det sjette koronadødsfallet i Rakkestad, skriver NRK.

– Våre tanker går til de pårørende i denne triste tiden, skriver kommunen i en oppdatering på sine nettsider.

429

En koronasmittet person fra Gjerdrum på Romerike døde tirsdag 12. januar på et behandlingssted i Oslo.

– En beboer fra Gjerdrum kommune som var smittet med covid-19, døde tirsdag 12. januar. Beboeren var overført til Kommunal covid-19-behandlingsenhet (KCB) etter rasulykken i desember, opplyser sykehjemsetaten i Oslo tirsdag ettermiddag.

428

En pasient ved Kommunal covid-19-behandlingsenhet (KCB) i Oslo døde tirsdag 12. januar. Pasienten døde av andre årsaker, men med påvist covid-19-smitte, ifølge kommunen.

426-427

Oslo kommune opplyser at to beboere ved Hovseterhjemmet som var syke med covid-19, døde mandag 11. januar. Hovseterhjemmet driftes av Lovisenberg omsorg på oppdrag for Oslo kommune.

424-425

To eldre, koronasmittede beboere på Langhus bo- og servicesenter døde søndag 11. og mandag 12. januar. De pårørende er informert om dødsfallene, opplyser Nordre Follo kommune.

423

En beboer på Glemmen sykehjem i Fredrikstad døde mandag 11. januar etter å ha blitt syk med covid-19. Det er det andre dødsfallet på to dager ved samme sykehjem. Beboeren var en mann på over 90 år, opplyser etatssjef i Fredrikstad kommune Birgitte Skauen Kopperud til Fredriksstad Blad.

422

En beboer på et sykehjem i Fredrikstad døde søndag 10. januar etter å ha blitt syk med covid-19. Etatssjef Birgitte Skauen Kopperud i Fredrikstad bekrefter overfor NRK at en beboer ved Glemmen sykehjem er død.

421

En 96 år gammel person døde av covid-19 i Sarpsborg på søndag 10. januar. 96-åringen døde på Helsehuset, men hadde opprinnelig bosted i Karl Johans gate bofellesskap, opplyser kommunen på sine nettsider.

420

En koronasmittet kvinne i 90-årene er død ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen. Siden smitteutbruddet ved senteret har 16 beboere gått bort. Kommunen opplyser at det dreier seg om en kvinne i 90-årene.

419

En covid-19-pasient ved Stavanger universitetssykehus (SUS) døde lørdag 9. januar, melder Stavanger Aftenblad. Pasienten som døde, var i aldersgruppen 50-60 år, ifølge avisa. Sykehuset gir ikke ytterligere informasjon om avdøde.

415-418

Fire nye koronasmittede beboere på Fjell bo- og servicesenter i Drammen gikk bort torsdag 7. januar. Dermed har nå 15 beboere på sykehjemmet dødd med koronaviruset. Det var to kvinner og to menn som gikk bort torsdag. Alle var over 90 år gamle, opplyser Drammen kommune i en melding på sine nettsider.

414

En koronasmittet beboer på Oppsalhjemmet døde onsdag 6. januar, opplyser sykehjemsetaten i Oslo. I Oslo har 46 beboere på sykehjem dødd som følge av covid-19, opplyser etaten i en pressemelding.

413

Tirsdag 5. januar døde en eldre koronasmittet person fra Indre Østfold kommune ved Sykehuset Østfold. Koronadødsfallet er det første i kommunen. Det opplyser kommunen selv på sine nettsider.

– Det er trist at vi har mistet en av våre innbyggere, og jeg vil uttrykke min medfølelse med de etterlatte. Mine tanker går til dem som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i en pressemelding.

412

En koronasmittet pasient som var innlagt ved Sykehuset Telemark, er død. Sykehuset meldte om dødsfallet, som har skjedd i løpet av det siste døgnet, mandag formiddag, 4. januar.

Ifølge Varden er det ikke kjent hvilken kommunen vedkommende var hjemmehørende i.

410-411

En kvinne i 80-årene er den 11. beboeren ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen som er død etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det melder Drammen kommune mandag.

I tillegg døde en person som var hjemmehørende i kommunen, på Drammen sykehus lørdag kveld, 2. januar.

409

En koronasmittet person på 96 år døde i Sarpsborg søndag 3. januar. Det er det femte koronarelaterte dødsfallet i kommunen. Avdøde var pasient på Kruseløkka sykehjem, opplyser kommunen på sitt nettsted.

408

En pasient som var innlagt på Sykehuset Telemark med koronasmitte, er død. Det er det åttende dødsfallet ved sykehuset siden pandemien startet. Det opplyser sykehuset på sine nettsider. Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved Sykehuset Telemark vil ikke gi noen ytterligere opplysninger om den døde til Telemarksavisa.

407

Enda en beboer ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen som var smittet av koronaviruset, er død. Det er det tiende koronadødsfallet ved sykehjemmet. Beboeren var en kvinne i 80-årene som døde fredag 1. januar, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

406

En koronasmittet pasient ved Stavanger universitetssjukehus døde nyttårsaften, torsdag 31. desember. Vedkommende var i aldersgruppen 80-90 år. Av personvernhensyn gir ikke sykehuset ytterligere opplysninger om dødsfallet, skriver Stavanger Aftenblad.

Dødsfallet nyttårsaften er det tolvte som følge av koronasmitte i Rogaland.

405

En koronasmittet sykehjemsbeboer i Fredrikstad døde onsdag 30. desember. Totalt to ansatte og tre beboere er smittet. Det opplyser Fredrikstad kommune fredag.

403-404

To koronasmittede beboere ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen døde torsdag 31. desember. Med det siste dødsfallet er i alt ni koronasmittede beboere ved Fjell bo- og servicesenter døde, skriver Drammen kommune på sine nettsider.

402

En kvinne i 90-årene som var smittet av koronaviruset, døde onsdag 30. desember på Fjell bo- og servicesenter i Drammen.

401

En koronasmittet innbygger i Jevnaker kommune døde i romjula. Det melder kommunen på sine nettsider.

– Dette er veldig trist, og særlig for avdødes nærmeste familie. Mine tanker går til dem, sier ordfører Morten Lafton.

400

En person på Haukeland sykehus er død med sykdomsforløp med covid-19, melder Askøy kommune. Pasienten, som var i aldersgruppen 18 til 64 år og hadde alvorlig underliggende sykdom, døde mandag 28. desember, skriver Askøy kommune i en pressemelding.

399

En pasient på Moen sykehjem i Elverum døde med covid-19 mandag 28. desember, opplyser kommunen. Det er det tredje koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet. Den første pasienten døde fredag 1. juledag, mens en annen pasient døde søndag 27. desember.

398

Ytterligere en beboer ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen er død med koronasmitte. En kvinne i 80-årene døde mandag 28. desember etter å ha fått påvist koronasmitte. Dødsfallet er det sjette dødsfallet ved sykehjemmet siden smitteutbruddet startet i midten av desember, opplyser kommunen.

397

En mann i 70-årene er død etter sykdomsforløp med covid-19, opplyser Ringerike kommune søndag kveld, 27. desember. Den døde var beboer på Hov Gård, et bofellesskap med omsorgsboliger i kommunen.

396

En person hjemmehørende i Fredrikstad kommune er død med covid-19. Fredrikstad kommune skriver i en oppdatering på sine nettsider 27. desember at personen som døde, var innlagt på Sykehuset Østfold.

395

Én pasient på Moen sykehjem i Elverum døde med covid-19 søndag 27. desember, opplyser kommunen. Dødsfallet er det andre dødsfallet i forbindelse med smitteutbruddet på Moen sykehjem, der 18 ansatte og 10 pasienter søndag hadde fått påvist koronasmitte.

394

En innlagt pasient med koronasykdom døde 2. juledag, 26. desember, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS). Dødsfallet er det 38. ved sykehuset som kan knyttes til pandemien, ifølge sykehuset.

393

En koronasmittet kvinne i 90-årene på Fjell bo- og servicesenter i Drammen døde 2. juledag, 26. desember. Dødsfallet er det 32. koronarelaterte i Drammen, opplyser kommunen.

392

En koronasmittet person mellom 18 og 64 år døde på Haukeland universitetssjukehus 1. juledag, 25. desember. Totalt har elleve koronasmittede pasienter i Helse Bergen dødd, viser helseforetakets oversikt.

391

Moen sykehjem i Elverum var det koronarelatert dødsfall 1. juledag, 25. desember.

– Dette er en veldig trist beskjed å få, og mine varmeste tanker går til de pårørende og andre etterlatte, og jeg ønsker å uttrykke min kondolanse, sier ordfører Lillian Skjærvik (Ap) til kommunens nettsted.

389-390

Bærum sykehus døde to pasienter som var innlagt med koronasmitte julaften, 24. desember, opplyser Vestre Viken helseforetak til VG.

388

I Kongsberg kommune døde en eldre beboer på Skinnarberga helsehus julaften, 24. desember, melder Laagendalsposten. Det er det fjerde koronadødsfallet i kommunen denne uka.

386-387

Drammen kommune opplyser at to innlagte med koronasmitte på Drammen sykehus døde julaften, 24. desember.

– Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet kjære familiemedlemmer. Vi har alle forståelse for at det er ekstra sårt å få et slikt trist budskap ved starten av julehøytiden, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding fra kommunen.

384-385

Oslo universitetssykehus opplyser på sine nettsider at to pasienter døde på julaften, 24. desember. Det er det 36. og 37. koronadødsfallet på sykehuset. Forrige dødsfall på sykehuset ble registrert 21. desember. Av personvernhensyn kan ikke sykehuset gi ytterligere informasjon om dødsfallene.

383

En kvinnelig beboere i 90-årene ved koronarammede Fjell sykehjem i Drammen er død etter å ha blitt smittet av viruset.

Det er det 29. koronadødsfallet i kommunen, skriver de på sine nettsider.

381-382

Det ble registrert to koronarelaterte dødsfall på tirsdag 22. desember i Kongsberg, melder Laagendalsposten. Ifølge avisen var begge eldre beboere på helseinstitusjoner. Kommunen har totalt tre dødsfall relatert til koronaviruset.

380

Vestre Viken helseforetak melder om et nytt koronadødsfall tirsdag 22. desember, på Bærum sykehus, ifølge VG. Dødsfallet er det 19. ved sykehuset relatert til pandemien.

379

En koronasmittet pasient ved Oslo universitetssykehus døde mandag 21. desember. Det er Oslo universitetssykehus som opplyser om dødsfallet på sykehuset på sine nettsider, ifølge VG.

Det koronarelaterte dødsfallet er det 35. ved sykehuset gjennom pandemien.

378

En eldre beboer med koronasmitte ved Tislegården bo- og behandlingssenter i Kongsberg er død. Det opplyser kommuneoverlege Ane Wigenstad Kvamme i en pressemelding, ifølge Laagendalsposten.  Beboeren døde mandag 21. desember.

376-377

Drammen kommune rapporterer om to koronarelaterte dødsfall i helgen. Lørdag 19. desember var det en kvinne i 90-årene som gikk bort, og søndag 20. desember var det en annen kvinne i 90-årene som gikk bort. Begge var beboere ved Fjell bo- og servicesenter, ifølge en pressemelding fra Drammen kommune.

375

En koronasmittet pasient ved Sykehuset Telemark har dødd det siste døgnet 20.-21. desember. Det bekrefter sykehuset på sine nettsider.

374

En eldre beboer med koronasmitte ved Solvik sykehjem i Bærum døde søndag 20. desember. Det opplyser Bærum kommune i en pressemelding mandag.

– Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Solvik sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

373

En pasient med covid-19 døde torsdag 17. desember, opplyser sykehjemsetaten i Oslo i en pressemelding. Pasienten ble overført fra sykehus til den kommunale covid-19 behandlingsenheten (KCB) i Oslo etter å ha fått påvist smitte. Pasienten var hjemmeboende.

Behandlingsenheten er ikke et sykehjem, men driftes av Sykehjemsetaten for Oslo kommune.

372

Søndag 20. desember melder Rakkestad om det første koronarelaterte dødsfallet i kommunen. Det var en beboer ved Andebo omsorgsboliger som døde, skriver Rakkestad Avis.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at koronaviruset har tatt liv i Rakkestad. Våre tanker går til familien og de pårørende til den avdøde, sier ordfører Karoline Fjeldstad (Sp).

371

Torsdag 17. desember ble det registrert ett nytt koronarelatert dødsfall i Helse Bergen. Det opplyser helseforetaket, ifølge Bergens Tidende.

Pasienten er kategorisert som voksen, det vil si i alderen 18-64 år.

370

En beboer med covid-19 ved Hospice og Stabekk sykehjem i Bærum døde torsdag 17. desember. Det opplyser kommunen på sine nettsider.

– Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Hospice og Stabekk sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

369

Det siste døgnet 16.-17. desember er det registrert et nytt koronarelatert dødsfall på Ahus i Lørenskog.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt dødsfall nummer 33 i løpet av det siste døgnet, sier kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem på Ahus til Romerikes Blad.

Sykehuset opplyser ikke om avdødes kjønn, alder eller bosted.

368

Det siste døgnet 16.-17. desember er det registrert ett koronarelatert dødsfall i Drammen. Det er en beboer ved Fjell bo- og servicesenter som hadde fått påvist koronasmitte, som har gått bort, opplyser kommunen.

Beboeren var en kvinne i 80-årene.

366-367

To koronasmittede eldre personer har dødd i Drammen det siste døgnet 15.-16. desember. De to døde var beboere ved Saniteten bo- og servicesenter og Losjeplassen bo- og servicesenter, melder kommunen på sine nettsider.

362-365

Tirsdag 15. desember er det meldt om fire nye koronarelaterte dødsfall. To personer med covid-19 er døde i Oslo, én i Bærum og én i Bergen kommune.

En beboer ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo som var syk med covid-19, døde fredag 11. desember, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Lørdag 12. desember døde en pasient med koronasmitte ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, bekrefter kommunikasjonsdirektør Tone Hærem til VG. Det er det femte koronadødsfallet ved sykehuset.

En beboer ved Hospice og Stabekk sykehjem i Bærum kommune som hadde påvist covid-19, døde mandag 14. desember.

Helse Bergen melder tirsdag formiddag om et nytt koronadødsfall, ifølge BT. Personen som er død, kategoriseres som «eldre». Dette er det niende dødsfallet i Helse Bergen.

360-361

En koronasmittet beboer ved Slettemarken sykehjem i Bergen har dødd. Også i Oslo har en koronasmittet pasient på Oslo universitetssykehus dødd.

Dødsfallet i Bergen er det 42. koronarelaterte dødsfallet ved et sykehjem i Bergen, opplyser kommunen på sine nettsider.

Dødsfallet i Oslo er det 33. koronarelaterte dødsfallet ved Oslo universitetssykehus, ifølge VG.

358-359

Bærum kommune melder fredag 11. desember om to nye dødsfall med koronavirus. Den ene døde på Bærum sykehus, den andre på Hospice og Stabekk sykehjem, skriver Bærum kommune.

357

Torsdag formiddag 10. desember døde en eldre person med koronasmitte i Nordre Follo kommune. Personen var innlagt ved kommunens koronaavdeling ved Langhus bo- og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo- og aktiviseringssenter blir isolert, skriver kommunen.

Dette er det femte dødsfallet knyttet til utbruddet på Solborg.

356

En koronasmittet person fra Porsgrunn som var innlagt på sykehus, døde torsdag 10. desember.

– Vi har fått melding fra Sykehuset Telemark om at en eldre person fra Porsgrunn med koronavirus har dødd på sykehuset. Våre kondolanser går til de pårørende, sier Porsgrunns ordfører Robin Kåss i en pressemelding, ifølge Telemarksavisa.

355

Vestre Viken HF melder tirsdag 8. desember at en eldre person med koronasmitte har dødd ved Bærum sykehus. Dette er det 16. koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset, skriver Budstikka.

Vestre Viken vil ikke opplyse mer rundt dødsfallet av hensyn til personvern.

354

En person innlagt på Sykehuset Innlandet med covid-19, er død, opplyser sykehuset. Dette er det sjuende dødsfallet på sykehuset, skriver Oppland Arbeiderblad.

352-353

To personer med koronavirus som var innlagt på Sykehuset i Vestfold, døde søndag 6. desember.

– Den ene avdøde er i kategorien eldre, den andre i kategorien voksen, skriver sykehuset i en pressemelding.

350-351

En beboer med påvist covid-19 døde i dag på Slettemarken sykehjem, melder Bergen kommune på sin hjemmeside lørdag 5. desember.
En beboer ved et annet sykehjem er også død etter påvist covid-19. Pårørende ønsker ikke navnet på sykehjemmet offentliggjort, skriver kommunen.

349

En koronasmittet beboer ved Stalsberg bo- og behandlingssenterStrømmen døde lørdag 5. desember. Dette er det tredje koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet.

348

Bergen kommune opplyser at en beboer med påvist covid-19 døde fredag 4. desember på Røde Kors sykehjem.

347

En koronasmittet person i Rana kommune er død, opplyser kommunen. Dette er det første koronarelaterte dødsfallet i Nordland. Personen er blant dem som er blitt smittet under det pågående utbruddet i Rana, melder NRK.

345-346

To personer som var smittet av koronaviruset, er døde, opplyser Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

En pasient som ble overført fra sykehus til den kommunale covid-19-behandlingsenheten etter å ha fått påvist smitte, døde onsdag 2. desember. Fredag 4. desember døde en koronasmittet beboer ved Stovnerskogen sykehjem.

Totalt er 39 beboere på sykehjem i Oslo døde som følge av covid-19. Siden mars har totalt elleve koronasmittede pasienter dødd på den kommunale covid-19-behandlingsenheten.

344

En eldre person med koronasmitte døde torsdag 3 desember i Nordre Follo. Det er det tredje koronarelaterte dødsfallet knyttet til utbruddet ved Solborg bo- og aktiviseringssenter, opplyser kommunen.

Personen var innlagt ved kommunens koronaavdeling ved Langhus bo- og servicesenter, der beboere fra Solborg er isolert.

343

Drammen kommune melder fredag 4. desember på sine nettsider om ett koronarelatert dødsfall i kommunen det siste døgnet. Det var en kvinne i 80-årene som bodde ved Saniteten bo- og servicesenter som døde.

341-342

Ytterligere to beboere ved Vindafjordtunet i Vindafjord i Rogaland er døde etter å ha blitt smittet med covid-19. Totalt er fire beboere døde etter koronautbruddet ved sykehjemmet.

– Vindafjord kommune må med sorg melde at ytterligere to av våre beboere ved Vindafjordtunet som var smittet med covid-19, døde 2. desember, oopplyser kommunen.

340

Tidlig onsdag morgen 2. desember døde en eldre person som var smittet av koronaviruset i Nordre Follo, melder Østlandets Blad.

Personen var innlagt ved koronaavdelingen ved Langhus bo- og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo- og aktiviseringssenter er isolert, ifølge avisa.

339

En 94 år gammel pasient døde tirsdag 1. desember på Helsehuset i Sarpsborg. Det er det fjerde koronarelaterte dødsfallet i kommunen.

Vedkommende døde på Helsehuset der det er opprettet en egen avdeling for koronapasienter, opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

338

Nordre Follo kommune skriver i en pressemelding mandag 30. november at en eldre koronasmittet beboer ved Solborg bo- og aktiviseringssenter er død.

336-337

To beboere ved Bergen Røde Kors sykehjem døde søndag 29. november etter å ha vært smittet med koronaviruset, ifølge NRK. Sykehjemmet, som ligger like nord for byen, har unngått koronasmitte helt fram til midten av denne måneden, skriver kanalen.

Bergen kommune har til nå registrert 50 koronarelaterte dødsfall, over 30 av dem har vært på sykehjem.

335

En beboer ved Slettemarken sykehjem i Bergen kommune døde lørdag 28. november av covid-19, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

334

Sykehjemsetaten i Oslo melder at de har hatt et nytt dødsfall. En hjemmeboende pasient som ble overført fra sykehus til kommunal covid-19 behandlingsenhet etter å ha fått påvist smitte, døde lørdag 28. november.

333

Lørdag 28. november døde en koronasmittet pasient på Oslo universitetssykehus. Det er det femte koronarelaterte dødsfallet på en uke ved sykehuset.

Sykehuset opplyser på sine nettsider at de ikke vil gi ytterligere informasjon om den avdøde.

332

En covid-19-pasient ved St. Olavs hospital i Trondheim er død. Dødsfallet har skjedd det siste døgnet (27.-28. november), bekrefter kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne til Adresseavisen.

331

Østre Toten kommune melder at en eldre person fredag 27. november døde som følge av covid-19-infeksjon. Vedkommende hadde alvorlig underliggende sykdom og ble smittet av covid-19 i oktober. Vedkommende var de siste dagene av sitt liv på sykehjemmet Labo på Lena.

– Vedkommende har vært isolert på egen avdeling og har ikke hatt kontakt med de andre pasientene på Labo, skriver kommunen.

330

En koronasyk beboer ved Solvik sykehjem i Bærum døde fredag.

– Jeg kan bekrefte at en beboer ved Solvik sykehjem døde fredag 27. november. Vi kondolerer, og våre tanker går til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i en pressemelding fra Bærum kommune.

Bærum kommune opplyste først at dødsfallet hadde skjedd ved Stabekk sykehjem, men har senere rettet dette.

328-329

To covid-19-pasienter ved Ahus i Lørenskog har dødd det siste døgnet (27.-28. november). Det bekrefter kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem ved Ahus til Romerikes Blad.

Sykehuset ønsker ikke opplyse om alder, bosted eller kjønn på de avdøde.

327

Drammen kommune opplyser på sine nettsider at en 90 år gammel mann ved Solberglia sykehjem i løpet av det siste døgnet (26.-27. november) har gått bort.

326

En beboer på Stabekk sykehjem i Bærum er død etter å ha vært smittet av koronavirus, opplyser kommunen.

Dødsfallet torsdag 26. november er det fjerde i Bærum knyttet til korona i november, skriver kommunen på sine nettsider.

– Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabekk sykehjem er død som følge av koronasmitte. Vi kondolerer og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

325

En koronasmittet pasient ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) døde onsdag 25. november. Det er det 28. koronarelaterte dødsfallet på sykehuset.

Det er ikke gitt ytterligere kommentarer om det siste dødsfallet, skriver Romerikes Blad. Dermed er alder, kjønn og bosted ikke kjent.

324

En koronasmittet mann i slutten av 40-årene fra Øygarden utenfor Bergen er død etter et lengre sykehusopphold.

Dette er det første koronadødsfallet i Øygarden kommune, skriver Bergens Tidende.

Kommunen opplyser at mannen har barn i skolealder, og flere enheter i kommunen er involvert i oppfølgingen av familien.

– Dette er en trist dag for hele Øygarden kommune. Mine tanker går til familie og venner som nå har mistet en av de aller nærmeste. Dette dødsfallet preger oss alle. Det viser hvor alvorlig denne pandemien er og hvor viktig det er at vi tar vare på hverandre, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

323

Sykehjemmet Villa Skaar Valstad i Eidsvoll har fått sitt niende dødsfall på to uker. Det er sykehjemmet selv som opplyser om det siste dødsfallet på sine nettsider. Avdøde er en kvinne i 90-årene.

– Alle beboerne ved sykehjemmet er nå smittet av koronaviruset, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til NRK. Nesten 100 smittetilfeller knyttes nå til sykehjemmet.

322

En pasient ved Oslo universitetssykehus (OUS) døde mandag 23. november med covid-19-sykdom. Dette er det 24. dødsfallet ved sykehuset.

Det melder Vårt Oslo.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, opplyser sykehuset.

321

En person som er under 65 år, er død etter koronasykdom i Bergen, melder Helse Bergen tirsdag 24. november.

320

En hjemmeboende pasient som ble overført fra sykehus til Oslo kommunes covid-19-behandlingsenhet (KCB) etter å ha fått påvist smitte, døde lørdag 21. november. Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding mandag.

Totalt ni koronarelaterte dødsfall er registrert på den kommunale covid-19-behandlingsenheten. Det er sykehjemsetaten som drifter dette tilbudet for kommunen. Forrige uke besluttet Oslo kommune å øke antall plasser på den kommunale behandlingsenheten til 45.

318-319

Det er registrert to nye koronarelaterte dødsfall i Sarpsborg. Det dreier seg om to eldre mennesker på 72 og 89 år. Det opplyser Sarpsborg kommune i en pressemelding mandag. Begge dødsfallene ble rapportert søndag 22. november.

Personen på 89 år døde etter å ha blitt innlagt på Sykehuset Østfold. 72-åringen ble funnet død i hjemmet. Sistnevnte ble testet etter sin død, og testen var positiv.

317

En pasient ved Domkirkehjemmet i Bergen døde søndag kveld 22. november etter å ha vært smittet av koronavirus, opplyser Haraldsplass diakonale stiftelse.

– Våre tanker og vår medfølelse går til de pårørende, og vi synes dette trist og vondt, sier institusjonssjef Elin Sjursen i en pressemelding som er gjengitt av NRK.

316

En koronapasient ved Sykehuset Østfold Kalnes døde mandag 23. november. Det er det åttende koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset.

Sykehuset har foreløpig ikke oppgitt alder på den døde pasienten. Det siste koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset fant sted 20. mai.

315

En eldre koronasmittet beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll er død. Det er det åttende koronadødsfallet ved sykehjemmet.

– Våre tanker går til avdødes familie og venner, skriver sykehjemmet på sine nettsider.

313-314

Bærum kommune har siden fredag fått melding om to nye koronarelaterte dødsfall. En person døde på Bærum sykehus fredag 20. november, mens en annen døde søndag 22. november på Gullhaug sykehjem søndag.

– Jeg kan bekrefte to nye dødsfall med korona i Bærum, og med dette er det til sammen tre dødsfall i november. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i en pressemelding.

312

En koronasmittet beboer ved et sykehjem i Lillestrøm kommune døde natt til søndag 22. november.

– Vedkommende var syk og fikk covid-19 i tillegg, og gikk da bort i natt, sier ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune til Romerikes Blad.

Den avdøde var pasient på Stalsberg bo- og behandlingssenter, der ti beboere og ti ansatte har fått påvist koronasmitte.

311

En pasient med påvist koronasmitte døde torsdag 19. november på Drammen sykehus. Det er det sjuende dødsfallet på sykehuset som er relatert til koronaviruset.

310

En beboer ved Akerselva sykehjem i Oslo som var syk med covid-19, døde torsdag 19. november. Totalt er 38 beboere døde med koronasmitte på sykehjem i Oslo, skiver Oslo kommune i en pressemelding.

– Beboere på våre langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien. Snittalderen på beboerne på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Dessverre merkes også smitteøkningen i Sykehjemsetaten. Å få ned smittepresset i byen er det viktigste bidraget hver og en av oss kan gjøre for å beskytte de sårbare gruppene, sier Jagmann.

309

En beboer ved Vindafjordtunet i Rogaland som var smittet med covid-19, døde natt til fredag 20. november, melder VG. Av hensyn til personvernet gir ikke kommunen nærmere informasjon om avdøde.

– Våre tanker går til de pårørende i denne tiden, sier ordfører Tove Elise Madland i Vindafjord i en pressemelding.

308

En eldre koronasmittet pasient døde torsdag 19. november på Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset opplyser til Bergens Tidende at pasienten var over 65 år, men ønsker ikke gi ytterligere opplysninger.

307

En pasient med påvist koronasmitte døde torsdag 19. november på Drammen sykehus. Det er det sjuende dødsfallet på sykehuset som er relatert til koronaviruset.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, sier kommunikasjonssjef ved Vestre Viken HF Hege F. Dahle til Drammens Tidende.

306

En koronasmittet beboer ved Røde Kors sykehjem i Bergen er død, melder Bergens Tidende.

– Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte i en tung tid, opplyser administrerende direktør Morten Amundsen ved sykehjemmet i en pressemelding.

305

Det er registrert et nytt koronadødsfall ved Stavanger universitetssjukehus. Dødsfallet er det femte relatert til koronapandemien ved sykehuset.

Pasienten som er død, var mellom 50 og 60 år, ifølge Stavanger Aftenblad. Av personvernhensyn kommer ikke sykehuset med flere opplysninger om pasienten.

304

Onsdag kveld, 18. november, døde en koronasmittet kvinne på Modumheimen i Modum kommune. Kvinnen var i 90-årene. Kvinnens pårørende er informert, opplyser kommunen på sine nettsider.

I forrige uke ble det meldt om flere smittetilfeller blant ansatte og beboere på Modumheimen, ifølge Bygdeposten, som først omtalte dødsfallet.

303

Et barn døde onsdag 18. november av koronarelatert sykdom ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose.

– Av hensyn til personvern og etter familiens ønsker kommenterer vi ikke saken ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

302

Tirsdag kveld, 17. november, ble det bekreftet ytterligere ett koronarelatert dødsfall ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, det sjette ved sykehjemmet.

Den døde er en mann, opplyser sykehjemmet på sine nettsider.

– Våre tanker går til avdødes familie og venner, skriver sykehjemmet.

300-301

Mandag 16. november døde ytterligere to koronasmittede beboere ved Liertun sykehjem i Lier. Dermed har totalt fire beboere med koronaviruset mistet livet på sykehjemmet.

– Mine kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier i en pressemelding.

Det var Lierposten som først omtalte dødsfallene.

299

En femte koronasmittet beboer ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll døde mandag 16. november, skriver Romerikes Blad.

– Vi har dessverre fått et nytt dødsfall ved Ahus i formiddag, vedkommende var beboer ved Valstad, skriver kommuneoverlege Carl Magnus Jensen i en tekstmelding til avisa.

Han opplyser at de pårørende er varslet.

Dødsfallet skjer etter et smitteutbrudd på sykehjemmet. Fra tidligere er det bekreftet fire koronarelaterte dødsfall ved sykehjemmet.

298

En eldre koronasmittet beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll er død. Det er det fjerde koronadødsfallet ved sykehjemmet denne uken.

Det bekrefter kommunen til Romerikes Blad.

Den mannlige beboeren døde på Akershus universitetssykehus lørdag kveld, 14. november, opplyser sykehuset på sine egne hjemmesider.

– Villa Skaar Valstad fikk i dag melding fra Ahus om at en beboer fra sykehjemmet døde på sykehuset lørdag kveld. Avdøde er en mann født i 1940. Våre tanker går til avdødes familie og venner, skriver sykehjemmet.

296-297

Lørdag 14. november døde én beboer ved Gullhaug sykehjem i Bærum og én ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll etter å ha blitt smittet av koronavirus.

– Vi beklager å måtte meddele at en beboer er død i dag med koronasmitte, skriver daglige leder Grethe Venner ved Gullhaug sykehjem i en epost til Budstikka.

I Eidsvoll bekrefter Villa Skaar Valstad dødsfallet lørdag morgen på sine nettsider. Dødsfallet er det tredje på sykehjemmet den siste uken.

295

En hjemmeboende pasient, som ble overført fra sykehus til kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB) etter å ha fått påvist smitte, døde torsdag 12. november.

Siden mars er det totalt åtte pasienter som er døde med covid-19 på KCB, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Det er sykehjemsetaten som drifter dette tilbudet for kommunen.

294

Torsdag 12. november døde en koronasmittet pasient ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Så langt har sykehuset 21 koronarelaterte dødsfall.

Kommunikasjonssjef ved Ahus, Geir Boye Lindhjem, bekrefter dødsfallet til Romerikes Blad, men ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger.

Derfor er verken kjønn, alder eller hvor avdøde er fra kjent.

293

En ny beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem som var smittet av koronaviruset, er død. Det er det andre koronadødsfallet ved sykehjemmet denne uken. Det bekrefter kommuneoverlege Carl Magnus Jensen i Eidsvoll kommune til Romerikes Blad.

I alt har 19 av 23 beboere ved sykehjemmet testet positivt på korona på en snau uke.

291-292

To personer bosatt i Drammen er gått bort i løpet av det siste døgnet etter påvist koronasmitte. Det opplyser Drammen kommune på sine hjemmesider. Den ene var en kvinne i slutten av 60-årene, mens den andre var en kvinne i slutten av 80-årene. De to bodde på Fredholt bo- og servicesenter og Åskollen bo- og servicesenter.

290

En beboer ved Løvåsen sykehjem i Bergen døde tirsdag kveld, 10. november. Det er det 42. koronarelaterte dødsfallet i kommunen.

– Pasienten sovnet stille inn med sykepleiere og nærmeste pårørende. Mine kondolanser og medfølelse går til de nærmeste, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) da Bergen kommune orienterte om koronasituasjonen i byen onsdag.

289

En beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll kommune er død, opplyser kommunen mandag kveld, 9. november. Vedkommende fikk påvist koronasmitte forrige uke.

288

Sykehuset Ahus har registrert ett nytt koronarelatert dødsfall, melder VG. Dødsfallet er det 20. ved sykehuset i forbindelse med koronapandemien.

Til avisa opplyser sykehuset at pasienten døde om kvelden mandag 9. november.

286-287

To pasienter på sykehjemmet Liertun i Lier kommune døde i helgen 6.-8. november. Begge var smittet med korona. Det skriver Lierposten , som siterer en pressemelding fra kommunen.

Dødsfallene kommer etter et smitteutbrudd på sykehjemmet.

285

En eldre koronasmittet pasient døde torsdag 5. november på Drammen sykehus, melder Drammens Tidende.

Av personvernhensyn kan ikke Vestre Viken gi nærmere informasjon rundt pasienten, opplyser helseforetaket i en pressemelding, som avisa siterer.

284

En beboer på Nes sykehjem i Viken er død etter å ha vært koronasmittet. Vedkommende døde på smitteenheten som er opprettet på sykehjemmet. Pårørende er varslet, opplyser kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim til Raumnes.

Begge beboerne på sykehjemmet som fikk påvist covid-19 forrige fredag, er nå døde, skriver avisa.

Ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli, sier at dette er en tung beskjed å få og kondolerer til de pårørende.

– Koronaviruset har tatt nok et liv i Nes. Jeg ønsker å uttrykke min medfølelse med de nærmeste og takke de ansatte som har gjort sitt ytterste. Det er tøft å stå i første linje i denne krevende situasjonen, sier Sjøli til Raumnes.

283

En koronapasient ved Oslo universitetssykehus døde mandag. Det melder sykehuset på sine nettsider.

Dette er det 23. dødsfallet ved sykehuset som er relatert til koronapandemien. Per 3. november er elleve pasienter innlagt på Oslo universitetssykehus med covid-19.

Dødsfallet ved OUS er det andre som er meldt i Norge tirsdag. Nes kommune opplyste på sine nettsider at en beboer ved Nes sykehjem på Romerike døde som følge av korona.

282

En beboer ved Nes sykehjem på Romerike døde som følge av koronarelatert sykdom. Det skriver Nes kommune på sine nettsider tirsdag.

– Mine tanker går først og fremst til de etterlatte – dette berører meg dypt, sier ordfører Grete Sjøli.

Sykehjemmet er stengt for besøkende i første omgang fram til 9. november.

– Det har vært arbeidet godt og systematisk med isolering, testing og informasjon ved Nes sykehjem etter at smitte ble påvist fredag 30. oktober, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim.

281

Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert et nytt dødsfall hos en person med covid-19. Totalt antall døde med koronasmitte i Norge er nå 281. Det viser oppdatert statistikk torsdag.

Det er en mann i aldersgruppen 70-79 år som er død. Det er ikke kjent om dødsfallet er nytt, eller om det er snakk om en etterregistrering.

280

En mann i aldersgruppen 60–69 år med koronavirus er registrert død siden mandag 26. oktober, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). FHI bekrefter overfor NTB at dette er et nytt dødsfall.

279

Beboer i 80-årene på Losjeplassen bo- og servicesenter i Drammen er død som følge av covid-19.

278

Det er ikke oppgitt noen detaljer for dette dødsfallet.

277

En pasient ved Oslo universitetssykehus døde i tidsrommet 9.-12. oktober.

276

En pasient ved Oslo universitetssykehus døde 8. oktober.

275

En 65 år gammel pasient ved Førde sentralsjukehus som var smittet av covid-19, døde torsdag, opplyser Helse Førde. Dødsfallet er det første som følge av viruset i helseforetaket.

– Den døde var en person over 65 år som fikk intensiv behandling ved koronakohorten på Førde sentralsjukehus, skriver Helse Førde i en pressemelding.

Pasienten ble innlagt på sykehuset 29. september.

271-274

I en oppdatering melder Folkehelseinstituttet om fire nye koronarelaterte dødsfall.

Dødsfallene har skjedd i aldersgruppen over 80 år og over 90 år, melder VG. Det er uklart om dette er dødsfall som har skjedd siden siste oppdatering, eller om det er etterregistreringer.

268-270

I en oppdatering melder Folkehelseinstituttet om tre nye koronarelaterte dødsfall. Dødsfallene er ikke nye siste døgn, men fordeler seg på de tre siste ukene. Ut over det gir ikke FHI flere opplysninger om dødsfallene.

267

Er person er død av covid-19 ved Haukeland sykehus i Bergen, melder Helse Bergen. Personen var over 65 år, skriver NRK, som først meldte om dødsfallet.

266

En koronapasient døde søndag 13. september ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dødsfallet er det 19. ved OUS siden pandemien startet, melder VG. Sykehuset ønsker ikke å oppgi kjønn eller alder på den døde.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det ikke alltid mulig å fastslå om en person har dødd av eller med korona.

265

En beboer ved sykehjemmet Domkirkehjemmet i Bergen som ble smittet av covid-19 i forrige uke, døde onsdag som følge av sykdommen.

– Vi synes dette er svært leit, og våre tanker og medfølelse går til de pårørende, sier institusjonssjef Elin Sjursen til NRK.

Av personvernhensyn ønsker ikke Domkirkehjemmet å gå ut med mer informasjon om dødsfallet, bortsett fra at det er snakk om en eldre person, skriver Bergens Tidende.

Onsdag var det tre uker siden Folkehelseinstituttet (FHI) sist fikk inn rapporter om nye koronadødsfall.

263-264

FHI melder på sine nettsider at det nå er meldt inn 264 koronadødsfall til Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en økning på to fra onsdag.

Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn.

FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

262

Ingen videre opplysninger.

258-261

Disse dødsfallene er registrert fredag 14. august. Etter en manuell gjennomgang av dødsattester, presiserer imidlertid FHI : «Dødsfallene som har blitt registrert ved denne kvalitetssikringen, ligger tilbake i tid». Det gis ikke mer informasjon om tidspunkter eller sted for dødsfall. Men ifølge VG gjelder et av de fire dødsfallene en person mellom 0 og 39 år. I Norge har det aldri før blitt registrert et koronadødsfall på noen yngre enn i 40-årene.

257

En kvinne i 80-årene er død som følge av koronaepidemien, ifølge ny statistikk fra Folkehelseinstituttet. Til sammen er dermed 257 mennesker registrert døde som følge av koronaviruset her i landet.

FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

256

En eldre person døde ved Rosnes omsorgsboliger i Moss fredag 31. juli. Vedkommende var blant de smittede i et utbrudd etter et selskap.

255

Dødsfall meldt inn uten ytterligere opplysninger.

254

En pasient som var innelagt på Kommunal covid-19 behandlingsenhet i Oslo døde mandag 13. juli, ifølge VG.

253

Akershus universitetssykehus (Ahus) melder om et nytt koronarelatert dødsfall som skjedde onsdag eller torsdag i uke 28. Sykehuset ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger.

251 og 252

To dødsfall meldt inn uten ytterligere opplysninger.

250

En innbygger i Løten kommune døde 26. juni som følge av covid-19.

Løten kommune ønsker av personvernhensyn ikke å gå ut med mer informasjon om dødsfallet, bortsett fra at det er snakk om en eldre person.

249

Et dødsfall meldt inn uten ytterligere opplysninger.

246, 247 og 248

Tre eldre beboere ved Furusethjemmet i Oslo døde henholdsvis lørdag 20., søndag 21. og mandag 22. juni.

245

En beboer ved Paulus sykehjem i Oslo døde torsdag 18. juni.

243 og 244

Ett av dødsfallene skal ifølge VG ha skjedd mandag 15. juni da en person som bodde hjemme døde på kommunal covid-19 behandlingsenhet i Oslo.

Det andre dødsfallet foreligger det foreløpig ingen opplysninger om.

240, 241 og 242

En pasient ved Akershus universitetssykehus døde av korona onsdag 10. juni. Det bekrefter pressesjef Geir Boye Lindhjem ved sykehuset overfor Romerikes Blad.

VG melder at en eldre hjemmeboende person fra Rælingen døde ved Ahus tirsdag 9. juni.

I tillegg har FHI rapport om et dødsfall uten nærmere informasjon.

239

En kvinne i 80-årene som var smittet av covid-19, døde i helgen lørdag6.-søndag 7. juni på et sykehjem i Trondheim.

Totalt er det nå meldt om 239 dødsfall knyttet til koronapandemien i Norge

Kvinnen som døde i Trondheim, fikk påvist covid-19 5. mai. Hun sovnet stille inn ved Havsteinekra helse- og velferdssenter natt til lørdag, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

238

Et dødsfall registrert av Folkehelseinstituttet, men ingen nærmere informasjon.

237

Et dødsfall registrert av Folkehelseinstituttet, men ingen nærmere informasjon.

236

En eldre pasient som var smittet med koronavirus, døde 28. mai ved Sykehuset i Vestfold etter lengre tids sykdom, opplyser sykehuset. Dødsfallet er det tredje koronarelaterte dødsfallet som er registrert ved sykehuset.

Av personvernhensyn og hensyn til pårørende gir ikke sykehuset flere opplysninger om avdøde.

235

En koronasmittet beboer på Hemnes sykehjem i Aurskog-Høland i Viken døde i helgen.

Det bekrefter kommunalsjef for helse og livsmestring, Kjersti Vevstad, overfor Indre Akershus Blad.

Avdødes alder og kjønn offentliggjøres ikke.

Dødsfallet er det andre koronarelaterte på sykehjemmet. Fire beboere og to ansatte har fått påvist koronaviruset.

234

En person med påvist koronasmitte døde onsdag 20. mai på Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg.

Sykehuset opplyser torsdag at det var en voksen person som døde. Av personvernhensyn kan ikke sykehuset gi nærmere informasjon om pasienten, heter det i en pressemelding.

233

En koronasmittet eldre kvinne døde natt til 17. mai på et sykehjem i Sør-Odal. Ifølge Folkehelseinstituttet er 233 koronasmittede personer i Norge døde.

Kvinnen, som var i 70-årene, hadde en underliggende sykdom, skriver NRK.

Hun bodde på Sør-Odal alders- og sykehjem der også en kvinne i 80-årene som var smittet, døde tidligere denne måneden.

231 og 232

To dødsfall varslet av FHI uten noe mer informasjon, ifølge VG.

230

En eldre koronasmittet mann døde torsdag 14. mai på et sykehjem i Fredrikstad kommune. Mannen var beboer på Glemmen sykehjem, men døde på Helsehuset i Fredrikstad.

229

Folkehelseinstituttet har varslet om et dødsfall som følge av koronaviruset, men uten å oppgi mer informasjon, ifølge VG.

228

En eldre person er ifølge VG død som følge av koronasmitte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Dødsfallet skjedde 13. mai.

227

En person døde på en helseinstitusjon som følge av covid-19-sykdom melder Folkehelseinstituttet i sin dagsrapport 12. mai, ifølge VG.

226

Onsdag døde den sjuende pasienten med påvist koronasmitte på Sykehuset Østfold.

Sykehuset melder at det er en eldre pasient, men vil av personvernhensyn ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, skriver NRK.

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til dødsfallet, da sykehuset i etterkant har opplyst at det ikke er covid-19-relatert.

225

En koronasmittet beboer på Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er død.

– Personen var beboer på Fyllingsdalen sykehjem og var flyttet til covid-19-avdelingen ved sykehjemmet da dødsfallet inntraff, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

224

En beboer ved Nordseterhjemmet i Oslo er død på grunn av covid-19. Dødsfallet skjedde 7. mai. En test tatt etter dødsfallet viste at vedkommende var smittet.

Ifølge Oslo kommune hadde beboeren tidligere testet negativt for covid-19 flere ganger, men ble likevel behandlet som smittet fordi vedkommende har hatt indikasjoner på smitte.

Nordseterhjemmet har hatt et stort utbrudd der flere beboere og medarbeidere har blitt smittet. Dødsfallet som nå er bekreftet, er det ellevte koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet.

Fem beboere og 24 medarbeidere har blitt friske etter å ha vært smittet. Det er ingen nye registrerte smittede ved sykehjemmet siden 29. april, opplyser kommunen.

222 og 223

Bergen kommune melder mandag 11. mai at ytterligere to beboere på Metodisthjemmet er døde på grunn av koronaviruset. Totalt er da 18 beboere ved sykehjemmet døde.

De to var innlagt på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem da dødsfallet inntraff, opplyser kommunen.

Til sammen 18 av 46 beboere på Metodisthjemmet er døde som følge av covid-19.

Totalt har 577 personer testet positivt på covid-19 i Bergen.

221

En eldre koronasmittet kvinne døde mandag på Sykehuset Østfold. Fredrikstad kommune opplyser at kvinnen tilhørte aldersgruppen «over 75 år».

I en pressemelding opplyser kommunen at dette er det første dødsfallet som kan knyttes til covid-19 i kommunen.

220

En koronasmittet pasient i 60-årene døde natt til mandag på et sykehjem i Trondheim.

Pasienten var innlagt på covid-posten ved EC Dahls sykehjem. I en pressemelding opplyser Trondheim kommune at vedkommende var flyttet fra Havsteinekra helse- og velferdssenter.

219

En mann fra Bjørnafjorden kommune i Vest døde lørdag 9. maiav covid-19.

Overfor Bergens Tidende bekrefter ordfører Trine Lindborg dødsfallet.

Mannen var innlagt på sykehus, opplyser ordføreren. Hun kan av personvernhensyn ikke svare på hvor gammel mannen var eller om han var i en risikogruppe, skriver Os & Fusaposten.

218

En eldre koronasmittet kvinne døde torsdag på Bærum sykehus.

Den 81 år gamle kvinnen hadde ligget 21 dager i respirator da hun døde, skriver Budstikka.

218 personer i Norge har nå dødd etter koronasmitte.

217

Sykehuset Telemark melder om at en pasient med koronasmitte døde torsdag 7. mai.

Dette er det fjerde registrerte dødsfallet i Telemark, og det 217. dødsfallet i Norge.

Det skal være snakk om en eldre pasient, skriver sykehuset i en pressemelding.

216

En koronasmittet person er død ved Oslo universitetssykehus tirsdag 5. mai. Det melder VG.

215

En sykehjemsbeboer i Bergen er død etter koronasmitte, opplyser kommunen ifølge NTB.

– Pårørende ønsker ikke at det gis opplysninger om dødsfallet, så derfor kan vi ikke opplyse om hvilket sykehjem beboeren hørte til, opplyser Bergen kommune.

Dermed er det registrert 215 dødsfall knyttet til koronautbruddet i Norge.

214

En kvinne i 80-årene fra Sør-Odal døde fredag 1. mai etter å ha fått påvist koronaviruset.

– Vedkommende hadde underliggende sykdommer, og hun var pasient ved Sør-Odal alders- og sykehjem, skriver kommunen i en pressemelding.

Dette er det 213. registrerte dødsfallet etter koronasmitte i Norge, men det første i Sør-Odal, ifølge Glåmdalen.

213

En person med koronasmitte døde ved Ahus fredag 1. mai. Det melder VG.

212

Torsdag i forrige uke døde en pasient på Sykehuset Innlandet av koronasmitte. Det er det femte koronarelaterte dødsfallet på sykehuset.

– Dødsfallet skjedde torsdag 30. april, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug ved Sykehuset Innlandet overfor NRK.

211

En pasient med påvist koronasmitte døde fredag 1. mai på Fyllingsdalen sykehjem. Det opplyser medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til Bergensavisen.

Den eldre mannen var beboer ved Metodisthjemmet før han ble flyttet til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem. Mannen er den 16. koronasmittede beboeren ved Metodisthjemmet som er død.

Fylkeslegen i Vestland gjennomfører nå et tilsyn ved sykehjemmet.

210

Enda en koronasmittet beboer ved Metodisthjemmet i Bergen er død, opplyser Bergen kommune torsdag 30. april. Ifølge VG døde beboeren onsdag 29. april..

15 av beboerne ved Metodisthjemmet er nå døde av covid-19. Til sammen er 24 koronasmittede beboere på sykehjem i Bergen døde.

209

En eldre koronasmittet person er død ved St. Olavs hospital i Trondheim. Det er sykehusets første dødsfall som følge av covid-19.

St. Olavs hospital meldte om dødsfallet dødsfallet torsdag 30. april. På Twitter opplyser sykehuset at de ikke ønsker å gi ytterligere informasjon i saken.

208

Ved Oslo universitetssykehus døde en koronasmittet person torsdag 30. april, opplyser sykehuset på sine nettsider.

207

Enda en koronasmittet beboer ved Metodisthjemmet i Bergen er død, opplyser Bergen kommune. Beboeren var innlagt på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem da vedkommende døde. Dødsfallet skjedde mandag 27. april, melder VG.

14 av beboerne ved Metodisthjemmet er nå døde av covid-19.

206

En eldre pasient som var smittet med koronaviruset, døde ved Sykehuset Telemark.

På grunn av personvernet, og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den avdøde, skriver sykehuset i en pressemelding tirsdag.

204 og 205

To sykehjemsbeboere i Oslo, som var bekreftet syke med covid-19, har dødd i løpet av helgen. En beboer på Oppsalhjemmet døde lørdag 25. april og en beboer på Nordseterhjemmet døde søndag 26. april.

31 beboere er nå døde med covid-19 på sykehjem i hovedstaden. Snittalderen på de døde på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer.

Det er rundt 4.100 beboere på kommunale sykehjem i Oslo, og inntil videre er det besøksforbud.

203

Mandag 27. april ble det meldt om at en eldre pasient ved Drammen sykehus døde av covid-19-viruset søndag 26.april. Det var VG som meldte om dødsfallet.

202

En eldre mann som testet positivt for covid-19 da han ble innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, er død.

Av hensyn til personvern vil det ikke bli gitt ytterligere informasjon, opplyser sykehuset.

Dette er den tredje innlagte pasienten med covid-19 som dør ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

201

Ytterligere en koronasmittet person i Bærum er død. Vedkommende døde på en institusjon, opplyser Bærum kommune.

Til sammen har det vært 23 koronarelaterte dødsfall i kommunen.

201 personer som har vært smittet med koronavirus, er nå døde i Norge.

200

En eldre pasient med påvist koronasmitte døde fredag 24. april på Bærum sykehus.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Totalt er det nå 18 pasienter med påvist koronasmitte som er døde i vårt sykehusområde, skriver Vestre Viken helseforetak i en melding på sine nettsider.

198 og 199

To beboere på ulike sykehjem i Oslo som var bekreftet syke med covid-19, har dødd i løpet av de siste to dagene, opplyser sykehjemsetaten fredag 24. april.

Den ene beboeren døde på Nordseterhjemmet torsdag 23. april. Den andre beboeren døde fredag 24. april på Madserudhjemmet. I alt 29 personer er nå døde med covid-19 på sykehjemmene i Oslo.

Totalt er dermed 199 personer døde av koronaviruset her i landet.

197

En beboer på Metodisthjemmet i Bergen, som var smittet av koronaviruset, er død. Dermed er i alt 13 beboere ved sykehjemmet døde som følge av covid-19. Det opplyser Bergen kommune fredag 24. april.

Torsdag meldte Bergensavisen at Fylkesmannen i Vestland har åpnet tilsyn ved sykehjemmet etter at mange av beboerne har dødd etter koronasmitte.

Fredag var det avtalt møte mellom Metodisthjemmet og tilsynsmyndigheten.

196

En beboer på Metodisthjemmet i Bergen, som var smittet av koronaviruset, er død, melder VG.

195

En koronasmittet beboer ved Orkerød sykehjem døde torsdag 23. april, opplyser Moss kommune.

Dette er den femte koronasmittede beboeren ved sykehjemmet som dør. Nå skal alle beboerne ved avdelingen testes.

194

Ytterligere en koronasmittet beboer ved Kopås sykehjem i Enebakk i Viken har dødd. Det er det femte koronadødsfallet ved sykehjemmet.

Ordfører Hans Kristian Solberg bekrefter dødsfallet overfor Romerikes Blad torsdag kveld.

192 og 193

To smittede personer er døde i Bergen det siste døgnet onsdag 22.-torsdag 23. april. En av dem døde på koronaklinikken ved Bergen helsehus, mens en annen døde på Fyllingsdalen sykehjem, opplyser kommunen.

Begge var beboere ved Metodisthjemmet sykehjem.

191

En pasient med koronasmitte er død på Oslo universitetssykehus, melder VG.

190

En eldre pasient ved Haraldsplass sykehus i Bergen er død av koronaviruset. Dødsfallet ble meldt torsdag 23. april, melder NRK. Vedkommende var beboer ved Metodisthjemmet sykehjem.

189

En eldre koronasmittet pasient ved Universitetssykehuset i Nord-Norge døde onsdag kveld 22. april.

188

En eldre koronasmittet pasient døde torsdag formiddag 23. april på Sørlandet sykehus.

Dette er det andre koronadødsfallet ved Sørlandet sykehus, opplyser sykehuset i en pressemelding til NTB.

186 og187

Oslo kommune melder onsdag 22. april om at to beboere, ved henholdsvis Ellingsrudhjemmet og Nordseterhjemmet, tirsdag 21. april døde av koronaviruset. 27 beboere er nå døde med covid-19 på sykehjemmene i hovedstaden, skriver kommunen i en pressemelding.

184 og 185

Onsdag 22. april melder Bergen kommune om to dødsfall ved covid-19-avdelingen ved Fyllingsdalen sykehjem. Dødsfallene inntraff 9. og 16. april, men er ikke registrert før nå på grunn av forsinkelse i innmeldingen.

Begge dødsfallene gjelder pasienter som var flyttet til sykehjemmet fra sykehus, og var ikke sykehjemsbeboere.

183

En person ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste dagene dødd av koronaviruset, melder VG.

182

En eldre, koronasmittet pasient som var innlagt på Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen, er død.

Dødsfallet er det første på Haraldsplass sykehus og det 21. dødsfallet i Vestland fylke, skriver NRK.

181

Én person ved Oslo universitetssykehus har dødd i helgen etter å ha blitt smittet av koronavirus. Det skriver NRK.

Dødsfallene ble kjent mandag, men skjedde i helgen. Dermed er 17 dødsfall blitt kjent mandag, som er det høyeste tallet på én dag under koronaepidemien, men mange av disse dødsfallene skjedde altså lørdag eller søndag.

178, 179 og 180

Tre eldre beboere på Metodisthjemmet i Bergen, som var smittet av koronaviruset, er døde, melder Bergen kommune.

De tre beboerne har dødd i løpet av helgen lørdag 18. - søndag 19. april.

Med de tre nye dødsfallene er i alt åtte beboere ved sykehjemmet døde som følge av covid-19. I alt har Bergen hatt 17 koronadødsfall på sine sykehjem.

171-177

Seks beboere på ulike sykehjem i Oslo som var bekreftet syke med covid-19, har gått bort i løpet av de siste dagene, opplyser sykehjemsetaten. Det skriver NTB.

Tre av dem døde på Nordseterhjemmet, to på Madserud sykehjem og én døde på Vinderen bo- og servicesenter. Alle døde fra fredag 17. april til mandag 20. april.

Dermed er totalt 25 beboere med covid-19 døde ved sykehjemmene i hovedstaden.

I tillegg er en hjemmeboende pasient død etter å ha blitt lagt inn på Kommunal covid-19 behandlingssenter (KCB), opplyser sykehjemsetaten i Oslo.

169 og 170

I løpet av siste døgn er to personer døde, opplyser Bærum kommune på sine nettsider mandag 20. april.

– Jeg har fått informasjon om at en beboer på et sykehjem døde søndag 19. april, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Litt tidligere opplyste han følgende:

– Jeg har fått informasjon om at en innbygger er død på Bærum sykehus.

168

Mandag 20. april melder Moss kommune at nok en beboer ved Orkerød sykehjem har dødd som følge av koronaviruset.

Den avdøde er en mann i 80-årene.

Dette er det fjerde dødsfallet knyttet til viruset så langt på sykehjemmet, melder Moss Dagblad.

167

Kristiansand kommune melder at en beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til mandag 20. april.

165 og 166

En pasient på Lovisenberg sykehus i Oslo etter å ha hatt koronaviruset. Pasienten døde i løpet av døgnet søndag 19. - mandag 20. april

I tillegg er ytterligere en person død ved Sykehuset Innlandet. Pasienten døde i løpet av døgnet søndag 19. - mandag 20. april.

Det er VG som melder om disse to dødsfallene.

164

En person er død på Oslo universitetssykehus i helgen lørdag 18.-søndag 19. april som følge av kronasmitte, melder VG.

163

Enebakk kommune bekrefter i dag et nytt dødsfall på Kopås sykehjem knyttet til covid-19 sykdommen, opplyser kommuneoverlege Kurt Hetland på Enebakk kommunes nettsider lørdag 18. april.

Dette er det fjerde dødsfallet på Kopås som har sin årsak i covid-19.

162

Aurskog-Høland har fått sitt første dødsfall grunnet koronaviruset.

– En av de to smittede beboerne ved Hemnes sykehjem døde i går kveld (17. april), sier kommunedirektør Inger Hegna til Indre Akershus Blad.

Kommunedirektøren ønsker ikke gå ut med kjønn og alder på vedkommende.

161

En eldre pasient innlagt ved Sørlandet sykehus og som var smittet med koronavirus, døde natt til lørdag 18. april.

Dette er det første koronadødsfallet ved Sørlandet sykehus, opplyser sykehuset i en pressemelding.

På grunn av personvernet til vedkommende, og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den døde eller ved hvilket sykehus pasienten var innlagt for behandling, skriver sykehusets kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen.

158, 159 og 160

To beboere på Metodisthjemmet i Bergen er døde som følge av koronasmitte, melder kommunen.

En kvinne i 90-årene døde torsdag kveld (16. april) av koronaviruset i Drammen. Kvinnen var beboer ved Saniteten bo- og servicesenter i Drammen.

157

En mann i 60-årene fra Moss smittet med koronavirus, døde torsdag, opplyser Moss Dagblad.

Mannen var beboer ved Orkerød sykehjem. Dette er tredje smittede beboer ved samme sykehjem som dør.

156

En koronasmittet person innlagt ved Oslo universitetssykehus er død. Vedkommende døde torsdag 16. april.

Det opplyser sykehuset på sine nettsider.

Dette er det tolvte dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien.

155

En pasient ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) smittet med koronaviruset, er død. Personen var mellom 70 og 80 år gammel. Vedkommende døde torsdag 16. april, opplyser SUS på en pressekonferanse.

Dette er det fjerde koronarelaterte dødsfallet ved SUS, ifølge NRK.

153 og 154

To koronasmittede pasienter innlagt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo døde rett før påske.

Det bekrefter kommunikasjonssjefen ved sykehuset overfor VG.

152

En eldre, koronasmittet beboer ved et sykehjem i Lillehammer er død. Dette er det andre koronadødsfallet i kommunen og på det samme sykehjemmet.

Vedkommende døde 16. april etter å ha vært syk i lengre tid. Personen bodde på Lillehammer helsehus, ifølge NRK.

150 og 151

To nye koronasmittede personer fra Bærum er døde. Det opplyser kommunen i en pressemelding torsdag. Den ene personen døde på Bærum sykehus, og kommunen ble varslet om dette onsdag 15. april, opplyser kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

– Den andre ble testet etter sin død 8. april, og vi fikk testresultatet nå, sier kommuneoverlegen.

Det har vært 18 koronadødsfall i kommunen.

149

En pasient ved Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim er bekreftet død som følge av koronarelatert sykdom.

Ifølge Trondheim kommune døde pasienten onsdag 15. april. Dødsfallet er det første som er registrert i Trondheim kommune.

Vedkommende er over 80 år, og personens pårørende er varslet.

145, 146, 147 og 148

Fire pasienter som var lagt inn på behandlingsenheten for hjemmeboende med påvist covid-19 i Oslo, har dødd de siste to dagene.

Tre døde tirsdag 14. april og en døde onsdag 15. april, opplyser Oslo kommune onsdag kveld.

Behandlingsenheten er et spesialtilbud for å avlaste sykehusene. Pasientene overføres enten fra sykehus eller hjemmefra o alle har fått påvist covid-19 før innleggelse.

Oslo kommune har rustet seg for å totalt kunne ta imot inntil 500 pasienter for å avlaste sykehusene om det blir behov for det.

– Fem beboere har blitt erklært friske etter behandling. Det er nå 26 pasienter som er innlagt og vi kan gradvis utvide kapasiteten til å ta imot inntil 117 pasienter med bekreftet Covid-19 hvis det er behov for det, sier etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten, som drifter tilbudet for kommunen.

144

Tirsdag døde en pasient ved Oslo universitetssykehus etter å ha blitt koronasmittet, melder NRK. Dette er det ellevte koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset.

143

Bærum kommune bekrefter onsdag 15. april et nytt korona-dødsfall.

– En innbygger er død på Bærum sykehus som følge av koronasmitte, sier Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege i Bærum kommune.

142

Tirsdag 14. april døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Sykehuset Østfold Kalnes, skriver VG.

140 og 141

To pasienter som var innlagt med koronaviruset på Akershus universitetssykehus (Ahus), er døde.

Begge pasientene døde på sykehusets avdeling på Norbyhagen i Lørenskog, opplyser sykehusets pressevakt til NTB.

Dermed har tolv koronapasienter dødd på Ahus. Det var VG som først meldte om de to dødsfallene.

139

En eldre person med koronasmitte er registrert død i Bergen, ifølge VG.

138

I Bærum er det meldt et nytt dødsfall – ved et sykehjem, melder NRK.

137

Moss kommune melder tirsdag 14. april at en mann i 80-årene døde dagen før, mandag 13. april, på Sykehuset Østfold.

Mannen var beboer på Orkerød sykehjem, skriver Dagsavisen Moss Dagblad.

136

– Vi er informert om at en eldre person ved et av kommunens bo- og omsorgssenter døde i dag på grunn av koronavirus, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, i en pressemelding fra kommunen tirsdag 14. april, ifølge Budstikka.

De pårørende er varslet. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

135

En eldre pasient ved Innlandet sykehus døde mandag 13. april av koronaviruset, opplyser sykehuset til VG.

134

En koronasmittet pasient ved Oslo universitetssykehus (OUS) er død. Dette er det tiende dødsfallet ved sykehuset relatert til korona-pandemien.

Vedkommende døde i løpet av det siste døgnet (mandag 13. - tirsdag 14. april), opplyser OUS i 11-tiden tirsdag 14. april.

133

En eldre beboer ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune er meldt død etter koronasmitte.

131 og 132

Sykehjemsetaten i Oslo melder mandag 13. april om at en person med covid 19-smitte døde på Majorstutunet bo- og behandlingssenter søndag 12. april. 19 beboere ved Oslos 39 langtidshjem er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Bergens Tidende skriver at en beboer på Metodisthjemmet er død etter å ha testet positivt på covid-19. Dermed er 11 beboere på sykehjem i Bergen nå døde etter koronasmitte, melder Bergen kommune.

129 og 130

To nye personer i Drammen kommune er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

– Den ene som nå er død, var en eldre mann med underliggende sykdom som bodde på Fredholt bo- og servicesenter. Den andre personen bodde også på et av kommunens sykehjem, men etter ønske fra de pårørende gis det ikke ut ytterligere opplysninger om vedkommende, skriver kommunen i sin daglige oppdatering om koronasituasjonen.

Dødsfallene er registrert i løpet av det siste døgnet søndag 12. - mandag 13. april.

128

En ny pasient ved Oslo universitetssykehus (OUS) er død etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

126 og 127

To beboere ved Kopås sykehjem i Enebakk er døde det siste døgnet opplyser kommunen på egne nettsider om kvelden søndag 12. april.

124 og 125

Ytterligere to beboere på sykehjem i Oslo kommune som var smittet med covid-19, er døde i løpet av helgen.

En beboer med påvist covid-19-smitte døde på Oppsalhjemmet lørdag 11. april, mens en annen døde på Bekkelagshjemmet søndag 12. april.

Totalt er nå 18 beboere ved Oslos 39 langtidshjem døde etter å ha blitt koronasmittet.

– Beboere på våre langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien, da snittalderen ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, opplyser sykehjemsetaten i Oslo.

123

En eldre pasient med koronasmitte døde lørdag 11. april på Drammen sykehus. Totalt er fire personer døde av koronasykdom på sykehuset.

Det skriver Drammens Tidende, som siterer nettsidene til helseforetaket Vestre Viken.

Totalt har 14 personer dødd av covid-19 på sykehusene i området, ni av dem på Bærum sykehus, fire på Drammen sykehus og en på Ringerike sykehus.

120, 121 og 122

Bærum kommune bekrefter søndag 12. april tre nye koronarelaterte dødsfall i kommunen. Alle døde påskeaften, lørdag 11. april, opplyser kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune til NTB.

– Vi er informert om at til sammen tre eldre beboere ved to sykehjem i Bærum døde i går, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum i en pressemelding.

Det er nå til sammen 14 dødsfall relatert til koronaviruset i kommunen.

119

En beboer ved et sykehjem i Drammen som var smittet av koronaviruset, er død, opplyser kommunen.

Den døde er en eldre mann som bodde på Fredholt bo- og servicesenter, opplyser kommunen i sin daglige oppdatering til mediene søndag, skriver Dagsavisen Fremtiden.

118

En koronasmittet kvinne døde natt til fredag 10. april på Kongsvinger sykehus, skriver Glåmdalen.

Den 88 år gamle kvinnen kom fra Ullensaker og ble syk dagen etter at hun kom hjem fra et ferieopphold i Spania, skriver avisen.

Kvinnen reiste 10. mars til feriestedet Solgården, like nord for Alicante i Spania. Ifølge flere medier ble mange av de reisende på denne turen smittet, og noen er også døde av koronarelatert sykdom.

117

En beboer på Kopås sykehjem i Enebakk i Viken er død etter å ha blitt smittet og syk av koronaviruset. Sykehjemmet er hardt rammet av flere smittetilfeller.

– Det er sørgelig, vi har hatt dødsfall i sykehjemmet på Kopås som skyldes covid-19. Pårørende til avdøde er informert, skriver kommuneoverlege Kurt Hetland i en pressemelding.

116

En person er meldt død på Oslo universitetssykehus som følge av koronaviruset, melder VG. Dato for dødsfallet og hvilken kommune vedkommende hører hjemme i er ikke kjent. Sykehuset vil av personhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

115

En beboer på Metodisthjemmet i Bergen døde lørdag 11. april etter å ha hatt koronaviruset. Dermed har det vært dødsfall på alle sykehjem i Bergen hvor det har vært koronasmitte.

– Dette bekrefter dessverre hvor alvorlig covid-19-infeksjoner er for sykehjemsbeboere med underliggende sykdommer, sier etatsdirektør Anita W. Johansen i Etat for sykehjem, skriver VG.

114

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, bekrefter at en eldre person bosatt i Asker kommunen er gått bort på grunn av koronaviruset. Dette er det niende dødsfallet i Asker.

Personen døde fredag 10. april på Bærum sykehus. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

113

En koronasmittet pasient døde natt til lørdag 11. april på Akershus universitetssykehus på Lørenskog.

Dermed er det til sammen ti dødsfall relatert til viruset ved sykehuset, skriver Akershus Amtstidende.

112

I Vestland er en person død ved Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen. Det er ikke kjent når vedkommende døde.

111

Bærum kommune bekrefter nytt koronadødsfall.

– En eldre innbygger døde på Bærum sykehus torsdag 9. april, sier Bjørg Dysthe som er smittevernoverlege i Bærum

Det er nå til sammen 11 dødsfall relatert til koronaviruset i kommunen.

110

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, bekrefter det åttende dødsfallet i kommunen på grunn av Covid-19. Personen døde fredag 10. april på koronasmitteavdelingen som nylig ble opprettet i Asker. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

109

En person ble bekreftet død ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fredag 10. april, men ytterligere detaljer, bl.a. kommune, er ikke kjent. Det er det niende dødsfallet ved Ahus.

108

En eldre koronasmittet person er også bekreftet død på Haukeland sykehus fredag, skriver Bergensavisen. Dødsfallet skjedde torsdag 9. april, ifølge VG.

106 og 107

Bærum kommune bekrefter ytterligere to koronadødsfall onsdag 8. april.

– Vi er informert om at tilsammen tre eldre beboere ved sykehjem i Bærum døde i går, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum.

Det betyr at det nå er ti registrerte koronadødsfall i kommunen.

105

En beboer ved Skedsmostun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm døde onsdag kveld, 8. april, etter å ha vært smittet av koronavirus, melder Romerikes Blad.

– Vi har medlidenhet og sender de varmeste tankene til familien, sier ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm til avisa.

Dette er det fjerde korona-relaterte dødsfallet ved behandlingsenteret.

104

En person innlagt på Akershus universitetssykehus Nordbyhagen døde tirsdag 7. april som følge av koronaviruset, ifølge VG. Det er ikke kjent hvilken kommune den døde kom fra.

103

En beboer som var smittet av koronavirus ved Lillehammer helsehus, døde onsdag 8. april. Det er det første koronarelaterte dødsfallet i Lillehammer kommune.

I helgen ble det kjent at to beboere ved helsehuset hadde fått påvist covid-19, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

102

I løpet av det siste døgnet onsdag 8. - torsdag 9. april er det et nytt dødsfall av én person som har vært smittet av koronaviruset i Drammen kommune, melder kommunen på sin hjemmeside. Vedkommende var en eldre person som bodde på et av kommunens sykehjem. Etter ønske fra de pårørende gis det ikke ut ytterligere informasjon om personen som nå er død.

101

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, bekrefter det sjuende dødsfallet i Asker kommune på grunn av Covid-19. Personen døde onsdag 8. april på koronasmitteavdelingen som nylig ble opprettet i Asker. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

100

En eldre beboer på et sykehjem i Bærum døde onsdag 8. april av koronaviruset, skriver VG.

Dødsfallet er det åttende i kommunen.

99

En sykehjemsbeboer i Bergen døde onsdag 8. april etter å ha fått påvist smitte av koronaviruset. Beboeren på Fyllingsdalen sykehjem hadde en alvorlig underliggende sykdom, skriver Bergens Tidende.

93 - 98

Seks nye beboere ved sykehjem i Oslo har dødd som følge av koronasmitte. Dato for dødsfall er ikke oppgitt. De seks var beboere ved Bekkelagshjemmet, Hovseterhjemmet, Økernhjemmet, Akerselva sykehjem, Oppsalhjemmet og Nordseterhjemmet.

Så langt er 16 beboere ved Oslos 39 langtidshjem døde som følge av covid-19.

13 sykehjem har én eller flere beboere som er smittet.

Av medarbeidere er 1.445 testet, og 106 av dem har fått påvist smitte. 21 sykehjem har medarbeidere som er smittet. 330 medarbeidere er i karantene.

Beboere på våre langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien, da snittalderen ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, skriver sykehjemsetaten i en pressemelding.

92

En koronasmittet beboer ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde onsdag 8. april. Vedkommende var en av beboerne med kjent smitte, opplyser Kristiansand kommune i en pressemelding.

Fem av de sju koronadødsfallene i kommunen knytter seg til en avdeling ved Stener Heyerdahl omsorgssenter. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier det oppsto smitte på omsorgssenteret i tiden fra om lag 19. mars til 27. mars.

– Alle tilfellene er knyttet til dette utbruddet, sier Haarr.

90 og 91

I løpet av det siste døgnet har Drammen kommune fått beskjed om at to innbyggere som har vært smittet av koronaviruset, er døde, melder Drammen kommune på sine hjemmesider onsdag 8. april.

Begge to var eldre personer som bodde på sykehjem i Drammen kommune. Den ene var en kvinne i 80-årene som hadde underliggende sykdommer og bodde på Fredholt bo- og servicesenter. Ytterligere opplysninger om den andre døde er ikke oppgitt.

89

En pasient innlagt med covid-19 ved Sykehuset Telemark er død. Dette er Telemarks andre registrerte koronadødsfall.

– På grunn av personvernet, og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den avdøde, opplyser kommunikasjonssjef Lars Kittilsen i en pressemelding onsdag 8. april.

Sykehuset har nå fem pasienter innlagt med koronasmitte. I løpet av uka har to pasienter blitt utskrevet.

88

En person i 60-årene døde tirsdag 7. april som følge av koronaviruset ved Stavanger universitetssykehus.

Sykehuset vil verken opplyse kjønn eller hjemkommune for den døde personen i 60-årene.

Dødsfallet tirsdag betyr at totalt tre mennesker i Stavanger nå har dødd av viruset. Tidligere har to personer i 80-årene dødd etter å ha vært smittet av koronaviruset. De to døde henholdsvis søndag 5. og mandag 6. april, skriver Stavanger Aftenblad.

85, 86 og 87

Tre eldre personer som var smittet av koronaviruset, har dødd i Drammen løpet av det siste døgnet 6.-7. april, ifølge kommunen.

En av dem døde på Drammen sykehus, mens de to andre døde på Saniteten bo- og servicesenter, skriver NRK.

83 og 84

To koronasmittede beboere ved Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen er døde. Til sammen har sju beboere dødd av covid-19 ved byens sykehjem.

82

En person over 80 år med koronarelatert sykdom døde mandag 6. april på Stavanger universitetssjukehus.

Dette er det andre dødsfallet som følge av covid-19 ved sykehuset.

80 og 81

Bærum kommune opplyser tirsdag at det nå er totalt sju korona-relaterte dødsfall i Bærum etter at to personer døde i helgen 4.-5. april.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

79

En koronasmittet beboer ved omsorgssenteret Stener Heyerdahl i Kristiansand døde tirsdag 7. april. Dødsfallet var ventet, ifølge kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

– Vedkommende var en av de pasientene som fikk påvist koronasmitte rundt 26. mars. Alle tilfellene på det aktuelle omsorgssenteret henger sammen, og de testet positivt i tiden fra 26.–30. mars, sier Haarr.

Han påpeker at det ikke er påvist smittespredning eller ny smitte på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

Kommunen gir ikke øvrige opplysninger om beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Seks smittede personer er nå døde i Kristiansand.

78

En koronasmittet person fra Asker døde mandag 6. april. Dette er kommunens sjette dødsfall.

Asker kommune opplyser ifølge Dagbladet at personen var innlagt på Bærum sykehus.

Ordfører Lene Conradi (H) skriver i en pressemelding at hun kondolerer og sender sine varmeste tanker til de etterlatte.

77

En person på Nesodden i Viken er død etter å ha blitt smittet av koronavirus. Det er ikke opplyst når vedkommende døde.

Det er Nesoddens første dødsfall under pandemien, opplyser kommunen. Tidligere har en person i nabokommunen Frogn dødd etter koronasmitte, melder avisa Amta.

Totalt har Nesodden kommune fått påvist 44 smittede. 25 er erklært friske. To av de 18 som fremdeles er syke er innlagt på sykehus, opplyser kommunen.

76

En person fra Ringebu kommune døde på sykehuset Innlandet i løpet av helga 4.-5. april.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et dødsfall som er relatert til covid-19. Pasienten døde på sykehuset Innlandet i helga, sier kommuneoverlege i Ringebu, Per Ove Hagestuen til GD.

Han sier at dette er en godt voksen person, som hadde underliggende sykdommer. Og at koronasmitten er relatert til en utenlandsreise.

74 og 75

To koronasmittede beboere ved Gullstøltunet sykehjem på Bønes i Bergen er bekreftet døde.

To koronasmittede personer har dødd og 37 nye personer har testet positivt på smitte siden Bergen kommunes siste oppdatering fredag, skriver Bergens Tidende.

Dette er det femte dødsfallet blant koronasmittede beboere ved Gullstøltunet sykehjem.

73

En beboer ved Ternevig omsorgssenter i Kristiansand døde natt til mandag 6. april. Vedkommende var en av beboerne med kjent smitte, opplyser kommunen i en pressemelding.

Med dette er fem personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle fem har vært beboere på sykehjem og med kjent smitte.

Kommunen opplyser ikke om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Sykehjemmene i Kristiansand er stengt for besøkende og strenge smittevernprosedyrer følges.

72

En beboer på Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde om ettermiddagen søndag 5. april. Beboeren var smittet av koronaviruset.

Det opplyser Kristiansand kommune i en pressemelding.

Kommunen vil ikke si noe om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten, annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren bodde på sykehjem.

Med dette er i alt fire personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle fire har vært beboere på sykehjem.

71

En eldre mann bosatt i Mandal døde søndag som følge av koronaviruset, opplyser Lindesnes kommune til NRK.

Mannen ble akuttinnlagt på sykehus 23. mars.

70

Søndag døde en person med påvist koronasmitte. Det er ukjent hvilken kommune personen tilhører.

69

Lørdag døde en beboer med påvist koronasmitte på Majorstutunet bo- og behandlingssenter ​i Oslo Kommune. De to dødsfallene er de første ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Den døde var fra Oslo kommune.

68

Lørdag døde en beboer med påvist koronasmitte på Majorstutunet bo- og behandlingssenter ​i Oslo Kommune. Den døde var fra Oslo kommune.

67

Lørdag døde en beboer med påvist koronasmitte på Nordseterhjemmet i Oslo Kommune. Dette er det andre dødsfallet på Nordseterhjemmet. Den døde var fra Oslo kommune.

66

Lørdag døde en person med påvist koronasmitte på Akershus universitetssykehus. Den døde var fra Lillestrøm kommune

65

En eldre innbygger. Dødsfallet skjedde på Bærum sykehus, skriver kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i en epost.

64

En eldre mann med påvist koronasmitte døde på Strømsø bo- og servicesenter i Drammen lørdag kveld.

63

En eldre koronapasient døde lørdag på Sykehuset Innlandet, ifølge VG. Pasienten var blant dem som først ble utsatt for forveksling av prøver.

62

En eldre pasient døde lørdag av covid-19-sykdom på Træleborg sykehjem i Tønsberg. Ifølge NRK hadde pasienten en underliggende sykdom.

61

En 80-årig kvinne fra Åsnes i Innlandet døde lørdag morgen 4. april av koronaviruset. Hun hadde ligget på isolat på sykehjem.

60

En person i en 70-årene døde i Frogn i Follo. Vedkommende hadde underliggende sykdommer og var innlagt ved Akershus universitetssykehus, opplyser kommunen.

58 og 59

Det har vært meldt to nye koronadødsfall i Viken fylke fredag kveld 3. april – ett i Lillestrøm kommune og ett på Ringerike sykehus.

En mann døde etter å ha blitt smittet av koronavirus ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune fredag. Dette er det tredje dødsfallet ved Skedsmotun, ifølge avisa.

Fredag kveld døde også en mann fra Hol kommune ved Ringerike sykehus, skriver Hallingdølen. Mannen var i slutten av 60-årene. Hol har vært blant de hardest rammede av koronautbruddet, men dette er likevel det første dødsfallet i kommunen.

I Norge er det meldt om ni dødsfall knyttet til koronavirus fredag 3. april. Tallet på meldte dødsfall er det høyeste antallet på én dag til nå under epidemien.

57

En beboer ved Gullstøltunet sykehjem i Bergen er død etter å ha blitt smittet av koronavirus. Dette er det tredje dødsfallet ved sykehjemmet.

56

En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold fredag 3. april. Dette var det andre registrerte koronadødsfallet ved sykehuset.

55

Drammen kommune opplyser at en kvinne i 90-årene er død som følge av koronasykdom. Det er det tredje dødsfallet i Drammen som følge av viruset.

52, 53 og 54

Ytterligere tre personer er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Torsdag morgen, 2. april, døde en eldre kvinne på Giske omsorgssenter i Møre og Romsdal.

Sykehuset Østfold Kalnes melder om to dødsfall, ett torsdag 2. april og ett fredag 3. april om morgenen. Begge de døde var eldre pasienter som hadde testet positivt på koronaviruset.

51

En koronasmittet person fra Asker døde på Bærum sykehus om kvelden 2. april, bekrefter kommuneoverlegen i Asker.

– Vi kan bekrefte det femte dødsfallet i Asker på grunn av Covid-19. De pårørende er varslet, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker til NRK.

De vil ikke gi flere opplysninger av hensyn til personvernet.

49 og 50

To sykehjemsboere i Oslo døde torsdag 2. april etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Dermed er det totale antallet koronarelaterte dødsfall i Norge oppe i 50.

– Den ene døde var på Nordseterhjemmet. Det er en institusjon som driftes av Oslo kommune. Den andre døde bodde på Bekkelagshjemmet, som er en institusjon som driftes av Kirkens Bymisjon på oppdrag av Oslo kommune, sier samfunnskontakt Henrik Mevold i Sykehjemsetaten i Oslo kommune til VG.

De to var begge langtidsboere. Sju langtidsboere har nå dødd ved sykehjem i Oslo.

48

Oslo universitetssykehus har offentliggjort at en pasient døde ved sykehuset torsdag 2. april etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

Dette er det sjuende dødsfallet relatert til pandemien ved sykehuset, skriver de på Twitter.

I alt har nå 48 personer dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Norge.

47

Ytterligere en koronasmittet pasient på Akershus universitetssykehus har dødd.

Dødsfallet skjedde onsdag 1. april, bekrefter pressekontakt Geir Lindhjem til VG.

Han vil ikke gå ut med flere opplysninger rundt dødsfallet. Pasienten er den fjerde smittede som har dødd på Ahus i Lørenskog.

46

En eldre person som var smittet av koronaviruset, er død på Bærum sykehus, melder kommuneoverlegen i Bærum.

Dødsfallet er det fjerde koronadødsfallet i Bærum, ifølge Budstikka.

– Det har vært nok et dødsfall på grunn av korona i Bærum. Den avdøde er en eldre person som var innlagt på Bærum sykehus, opplyser kommuneoverlege Frantz L. Nilsen i en pressemelding.

45

En koronasmittet mann i slutten av 70-årene fra Drammen døde onsdag, opplyser kommunen.

Mannen hadde underliggende sykdommer.

– Jeg kondolerer til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Dette er nok et bevis på hvor alvorlig koronaviruset er, spesielt for alle som er i risikogrupper som følge av blant annet alder og andre sykdommer, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen.

Siden onsdag har ni personer bosatt i Drammen fått påvist koronavirus. Totalt har kommunen nå 112 bekreftede smittetilfeller.

44

En mann i 50-årene fra Halden døde natt til onsdag 1. april som følge smitte av koronaviruset, opplyser Halden kommune.

Mannen ble fraktet til Sykehuset Østfold natt til onsdag og døde der kort tid senere. Han hadde vært syk noen dager og ble akutt verre natt til onsdag, opplyser Halden kommune

– Det var ikke på det tidspunktet kjent at han var smittet av koronaviruset. I løpet av onsdagen er det utført nødvendige tester på sykehuset som bekrefter at den døde var smittet av koronaviruset covid-19, sier kommuneoverlege Halvard Bø i en pressemelding.

Personer som har vært i kontakt med mannen de siste dagene, er varslet, opplyser kommunen. Dette gjelder veldig få.

– Jeg synes det er veldig trist at en av våre innbyggere har mistet livet som følge av koronaviruset. Våre tanker går nå til de nærmeste, som har vår dypeste medfølelse i denne tunge stunden, sier ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune.

42 og 43

Bærum kommune melder onsdag 1. april om to nye korona-relaterte dødsfall, det ene på en institusjon og det andre på sykehus.

Ifølge Budstikka er det dermed tre koronadødsfall i kommunen.

– Vi er informert om to dødsfall i Bærum, og begge er eldre personer. Det ene døde på en institusjon i Bærum, og den andre døde på Bærum sykehus. Begge dødsfallene er korona-relatert, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum.

Det ene dødsfallet kom 30. mars og det andre 31. mars ifølge Budstikka.

– Det er trist å høre at ytterligere to personer har mistet livet på grunn av koronaviruset. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Det første koronadødsfallet i kommunen ble rapportert 28. mars.

41

Oslo kommune bekrefter at en eldre kvinne som ble funnet død i sitt eget hjem i Oslo søndag 29. mars, var smittet med koronavirus.

Kvinnen hadde fått påvist koronasmitte etter utenlandsopphold, skriver VG.

40

En eldre kvinne som bodde i en omsorgsbolig på Giske i Møre og Romsdal, er død etter å ha hatt koronaviruset. Det er det første koronadødsfallet på Sunnmøre.

– Det er svært trist at pandemien skulle gi et så tragisk utfall. I dag tenker vi mye på den avdødes familie og føler med dem, sier Giske-ordfører Harry Valderhaug i en pressemelding.

Den eldre kvinnen fikk påvist viruset for drøyt to uker siden og har vært i isolat siden. Hun døde om kvelden tirsdag 31. mars.

39

En person fra Asker døde tirsdag 31. mars etter å ha vært innlagt ved Drammen sykehus med koronasmitte.

Asker kommune har dermed fått sitt fjerde koronadødsfall, og tallet på døde i Norge totalt er nå oppe i 39.

Ved Drammen sykehus er det en eldre person som er gått bort, skriver Budstikka.

Kommuneoverlegen i Asker sier i en pressemelding at de pårørende er varslet.

37 og 38

To pasienter med covid-19-sykdom ved Oslo universitetssykehus døde i løpet av helgen 28.-29. mars. Seks dødsfall ved sykehuset knyttes dermed til pandemien, skriver NTB.

Av hensyn til personvernet gis det ingen ytterligere informasjon om de døde.

Tallet på døde i Norge er dermed 38 tirsdag ettermiddag.

36

En beboer ved Bekkelagshjemmet i Oslo er død som følge av koronaviruset, skriver NRK. Personen døde mandag 30. mars, opplyser Sykehjemsetaten til NRK.

Dette er den femte beboeren med påvist smitte som har dødd som følge av viruset på et langstidssykehjem i Oslo, ifølge NRK.

35

En eldre pasient som var innlagt på Sykehuset i Vestfold med påvist koronasmitte, døde 31. mars.

Det er det første dødsfallet ved dette sykehuset knyttet til pandemien.

Sykehuset vil av personvernopplysninger ikke gi ytterligere opplysninger om avdøde.

33 og 34

En eldre mann på Gullstøltunet sykehjem i Bergen og en eldre innbygger bosatt i Askøy er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Begge døde 30. mars. Personen fra Askøy var innlagt på Haukeland sykehus, og fikk der påvist virusinfeksjon, opplyser Askøy kommune i en pressemelding.

32

En eldre person med covid-19-smitte døde 30. mars i Asker. Dette er det tredje koronadødsfallet i kommunen.

Ifølge Budstikka kom meldingen om dødsfallet litt over klokka 14 mandag.

– Vi ble tidligere i dag informert om det tredje dødsfallet i Asker på grunn av covid-19. Det er en eldre person som er gått bort. De pårørende er varslet, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker.

30 og 31

Søndag 29. mars døde en sykehjemspasient på Romerike, og natt til mandag 30. mars døde en pasient på Akershus universitetssykehus etter koronasmitte.

Det melder Romerikes Blad.

29

En pasient døde på Bærum sykehus 29. mars etter koronasmitte. Dette er det andre koronadødsfallet på Bærum sykehus. Pasienten var ifølge Budstikka bosatt i Bærum.

Vestre Viken helseforetak vil verken oppgi omtrentlig alder, kjønn eller hvilken kommune avdøde kommer fra.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding.

27 og 28

To eldre beboere ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde søndag 29. mars. Begge var smittet av koronaviruset.

Det bekrefter ordfører Jan Oddvar Skisland overfor Fædrelandsvennen.

Dermed er i alt tre personer døde etter smitte av korona i Kristiansand. Alle tre har vært beboere på sykehjem. Det første dødsfallet skjedde 28. mars på Ternevig omsorgssenter.

Stener Heyerdahl har i likhet med andre sykehjem i Kristiansand vært stengt for besøk av familie og pårørende siden 13. mars.

26

En pasient som var smittet av koronaviruset, døde på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

– Vi kan bekrefte at en koronasmittet pasient døde. Av hensyn til personvernet kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen ved Diakonhjemmet sykehus til VG.

25

Bergen kommune melder at en beboer ved et sykehjem i Bergen er død som følge av koronavirus.

pressemeldingen står det at Bergen kommune 29. mars fikk den triste meldingen om at en beboer på Gullstøltunet sykehjem er død som følge av koronavirus.

24

En eldre mann i Ullensaker døde i sitt eget hjem. Kommunen opplyser 29. mars at dødsfallet er knyttet til koronaviruset.

I en pressemelding opplyser kommunen at han ble testet etter sin død, skriver Romerikes Blad.

Kommunikasjonssjef Siri Wolland i Ullensaker kommune opplyser at de ansatte i hjemmesykepleien som har vært i kontakt med mannen de siste dagene er satt i karantene.

23

En eldre person som var smittet av koronaviruset, døde 27. mars på Ternevig omsorgssenter i Kristiansand.

Det er det første registrerte koronadødsfallet i Kristiansand, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi tenker først på etterlatte, og ventet samtidig at kommunens første dødsfall av en person som er smittet med korona, snart ville komme, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Kommunen skriver at de ikke kan opplyse om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten, annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

– Smitten på Ternevig ble oppdaget tidligere denne uka, og det har vært jobbet godt og systematisk med isolering, testing og informasjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

22

En kvinne på over 90 år som var smittet av koronaviruset, døde 28. mars på Strømsø sykehjem i Drammen.

Kvinnen hadde underliggende sykdommer, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

Kommunalsjef Trine Aas opplyser at kvinnen var innlagt på isolasjonsavdelingen ved Strømsø sykehjem, som er tilrettelagt for koronasmittede, i noen dager før hun døde.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er orientert om dødsfallet og uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende.

Hun påpeker at dødsfallet er en påminnelse om alvoret i situasjonen vi nå står oppe i, og at det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smittespredningen.

21

En eldre koronapasient døde 28. mars på Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark og Vestfold fylke.

Det melder Sykehuset Telemark i en pressemelding.

De opplyser samtidig at de ikke vil gi noen flere opplysninger om den døde, på grunn av personvernet og av hensyn til de pårørende.

– Ved Sykehuset Telemark er det tre pasienter som er innlagt med koronasmitte lørdag 28. mars, skriver sykehuset.

De opplyser samtidig at sju ansatte har testet positivt for viruset.

20

En mann i 60-årene med påvist koronasmitte døde 27. mars på Kalnes sykehus i Sarpsborg.

Ifølge Moss Dagblad er avdøde en mann i 60-årene fra Moss. Han skal ha vært i risikogruppen.

Dødsfallet er det andre knyttet til koronaviruset som Moss opplever på to dager. 26. mars døde en kvinne i 80-årene på Orkerød sykehjem. Mannen som døde fredag, var ikke beboer på sykehjemmet.

Den avdøde mannen er den første med påvist koronasmitte som har dødd på Kalnes sykehus.

19

En pasient som var innlagt med covid-19-symptomer, døde på Oslo universitetssykehus 27. mars.

Dødsfallet er det fjerde ved sykehuset relatert til pandemien.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver sykehuset på Twitter.

17 og 18

To beboere ved sykehjem i Oslo er døde etter å ha fått påvist koronaviruset, melder Aftenposten.

En beboer ved Økernhjemmet i Oslo, som døde helgen i uke 12, testet positivt for koronaviruset.

En beboer på Oppsalhjemmet, som tidligere hadde testet positivt for viruset, døde 27. mars. Begge to døde på institusjonene der de bodde, og alle de pårørende er varslet.

16

En koronasmittet kvinne døde 26. mars på Drammen sykehus, opplyser familien til Drammens Tidende. Kvinnen var ifølge Budstikka fra Asker.

Helseforetaket Vestre Viken ønsker overfor avisa ikke å uttale seg om dødsfallet.

15

En koronasmittet kvinne som var bosatt på Orkerød sykehjem i Moss, er død.

– Våre tanker går til de etterlatte, sier ordfører Hanne Tollerud, som mottok meldingen om dødsfallet torsdag kveld.

Kvinnen ble utskrevet fra Sykehuset Østfold 19. mars og oppholdt seg på sykehjemmet fram til 25. mars, ifølge kommunen. Hun døde 26. mars, samme dag som hun fikk påvist smitte.

14

En eldre pasient med covid-19-sykdom døde 24. mars i Nord-Aurdal kommune i Innlandet.

– Det er en eldre pasient som har dødd, forteller kommunedirektør Kristian Damstuen til VG.

Kommunen kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om pasienten.

13

En eldre mann innlagt på sykehus i Tromsø med covid-19-smitte, døde natt til 25. mars. Han hadde en alvorlig, underliggende sykdom, opplyser sykehuset.

Pasienten var den første som ble innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

– Av hensyn til de pårørende og personvernet vil ytterligere informasjon ikke bli gitt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll i en e-post.

12

En 72 år gammel mann i Tromsø er død etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

Mannen døde i sitt eget hjem 23. mars, opplyste kommunen på en pressekonferanse.

Pårørende ringte ambulansen, som rykket ut.

– Ambulanse ble tilkalt, og han døde med ambulansepersonell til stede. Livet hans sto ikke til å redde, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen.

Dette er den første koronasmittede personen som dør i Nord-Norge.

Mannen hadde en underliggende sykdom, ifølge sjef for akuttmedisinsk klinikk John Mathiesen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Av hensyn til personvernet og de pårørende vil de ikke gi nærmere detaljer.

11

En eldre koronapasient på Haukeland universitetssjukehus døde 23. mars. Det er det første utenfor østlandsområdet.

Haukeland universitetssjukehus sier at de av personvernhensyn ikke vil gi opplysninger kjønn eller alder på avdøde utover at det dreier seg om en eldre person.

8, 9 og 10

23. mars ble det kjent at to personer har dødd av koronaviruset på Ahus, og én person har dødd av viruset på Oslo universitetssykehus.

– Det er til sammen to personer som har dødd på Ahus, etter å ha blitt smittet av koronavirus, sier sykehusdirektør Øystein Mæland.

Et av dødsfallene skjedde søndag, opplyser sykehuset til NTB. Avdøde hadde hjemstedskommune i Nordre Follo.

På en pressekonferanse 23. mars ble det opplyst at en pasient hadde dødd på Oslo universitetssykehus som følge av viruset i løpet av dagen.

7

En beboer på Hovseterhjemmet i Oslo som i helgen uke 11 ble bekreftet smittet med koronavirus, døde torsdag 19. mars.

Det opplyser Sykehjemsetaten i Oslo i en pressemelding.

Sykehjemsetaten opplyser samtidig at tre beboere på Ellingsrudhjemmet er bekreftet smittet. En av disse døde før smitten ble bekreftet.

4, 5 og 6

Tre eldre pasienter med covid-19 døde onsdag 18. mars.

En av dem som er døde av viruset kommer fra Lillestrøm, én var bosatt i Ringsaker, mens den tredje var innlagt på Bærum sykehus. Sistnevnte var fra Asker.

Det bekreftet Vestre Viken helseforetak i en pressemelding, ifølge Budstikka.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra helseforetaket

Dødsfallet som først ble meldt, var en pasient på sykehjemmet Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Åtte personer ved bo- og behandlingssenteret ble tirsdag 17. mars bekreftet smittet av viruset.

– Min første reaksjon er dyp medfølelse med de etterlatte. Vi bøyer hodet i sorg og respekt for den som er gått bort og de nærmeste pårørende, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Senere 18. mars sendte Ringsaker kommune ut en pressemelding hvor de bekreftet at en eldre pasient på en institusjon i kommunen er død som følge av covid-19.

I en pressemelding til Ringsaker Blad uttrykker Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Mine tanker går til de som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren.

3

En beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo er død etter at ha blitt koronasmittet. Dødsfallet ble kjent 14. mars.

Beboeren døde tidligere i uken, og Oslo kommune har nå fått bekreftet at vedkommende var smittet, opplyser Sykehjemsetaten til NTB.

– Det arbeides for å avgrense smitten og ivareta beboere, pårørende og medarbeidere, opplyser etaten.

2

Det andre dødsfallet kom natt til lørdag 14. mars og ble kjent lørdag ettermiddag.

Dette rammet også en eldre person og skjedde også på Oslo universitetssykehus, som det første. Heller ikke i dette tilfellet er noen detaljer om vedkommende kjent.

1

Torsdag 12. mars ble det første koronadødsfallet i Norge bekreftet, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på NRK Dagsrevyen.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

Pasienten var innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det dreier seg om en eldre pasient, men sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere opplysninger, skriver OUS på Twitter torsdag kveld.

Helseminister Bent Høie (H) uttrykte torsdag sin medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.