Innenriks

Troms Ap vil flytte iskanten sørover, men åpner for fortsatt oljevirksomhet

Troms Ap åpner for oljevirksomhet nord for iskanten selv om de har stemt for å flytte den lenger sør av miljøhensyn. Frp mener Ap forlater industriarbeidere.

Et stort flertall på fylkesårsmøtet i Troms Ap vedtok søndag å gå inn for å flytte iskanten i Barentshavet lenger sør, melder NRK.

Troms Ap er det første fylkeslaget i Arbeiderpartiet som har behandlet spørsmålet om flytting av iskanten.

– Gavepakke til sjeikene

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp), som sitter i energi- og miljøkomiteen, mener vedtaket viser at Ap er i «fritt driv mot venstresiden i stadig flere saker som handler om norsk industri og norske arbeidsplasser».

– Vedtaket viser at Arbeiderpartiet dessverre er i ferd med å forlate industriarbeideren, sier Dale.

– Å flytte iskanten sørover vil svekke betingelsene til den norske oljenæringen og være en gavepakke til sjeikene i Midtøsten som vil øke egen produksjon.

Les også: Hva er egentlig iskanten og hvorfor er den så viktig? Her er alt du trenger å vite

Åpner for oljevirksomhet

Men leder Nils Ole Foshaug i Troms Ap åpner for å tillate oljevirksomhet i området selv om fylkeslaget har stemt for å flytte iskanten sørover.

Vedtaket sier at dette er et verdifullt område der det er viktig å ta særlig hensyn, men Troms Ap vil også bygge nye næringer parallelt med fortsatt olje- og gassvirksomhet, sier Foshaug.

– Det skal være aktivitet i området, og definisjonen av iskanten utelukker ikke aktivitet og næringsvirksomhet i området. Hvilken aktivitet som skal tillates i området, er en politisk beslutning, og uttalelsen sier ikke at gitte konsesjoner skal inndras.

Les også: "Erna kan ende på dypt vann" 

– Tut og kjør for oljeselskapene

Vedtaket er et innspill til Aps stortingsgruppe som skal behandle saken når regjeringen har lagt fram sitt forslag. Stortinget tar den endelige avgjørelsen.

SVs Lars Haltbrekken mener at det blir helt meningsløst om Arbeiderpartiet flytter iskanten sørover, men samtidig tillater oljeboring innenfor iskantsonen.

– Troms Aps vedtak innebærer i verste fall tut og kjør for oljeselskapene i noen av våre aller sårbare områder. Dette kan få store konsekvenser for naturen i området og fiskeriene, sier Haltbrekken.

Stortinget avgjør

Den siste tiden har det pågått en intens politisk diskusjon om den såkalte iskanten og hvor grensen skal gå for oljeaktivitet i Barentshavet.

Frp er partiet som i størst grad åpent argumenterer for å flytte iskanten lenger nord. Tre fylkeslag i Høyre har sagt nei til å flytte iskanten lenger sør.

– Dette gir en klar og tydelig retning for Høyres vei videre, som vil vektlegge arbeidsplasser og vår felles velferd, sa distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB tidligere i februar.

Også Troms Sp har under helgas årsmøte vedtatt at de ønsker å flytte iskanten sørover. Forrige helg fattet Finnmark Sp et tilsvarende vedtak. Også Oslo Sp har gått inn for å flytte iskanten sørover.

Mer fra Dagsavisen