Innenriks

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en usedvanlig dårlig idé

Statsminister Erna Solberg (H) avviste alle forslag om styrt avvikling av oljenæringen da hun åpnet NHOs årskonferanse.

Av Gunnhild H. Bjerve og Johan Falnes

– Parisavtalen er basert på at utslipp telles der utslippene faktisk skjer. Likevel tar noen til orde for en styrt avvikling av norsk petroleumsnæring, selv om norsk produksjon altså lett kan erstattes av andre. Et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land, med i beste fall minimal klimaeffekt, sa Solberg i åpningstalen.

Ifølge henne tyder meningsmålinger på at de fleste har forstått at dette er en dårlig idé.

– Det er en usedvanlig dårlig idé, fastholder Solberg overfor NTB.

Kommentar: «Vi er en oljedopet miljønasjon, og lever godt med det selvbildet»

Beholder rammebetingelsene

Om lag 1.300 mennesker deltok på NHO-konferansen, deriblant eliten i politikk og næringsliv.

Tema for konferansen var hvordan Norge kan bygge opp nye, bærekraftige næringer som gir arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten og samtidig løser klimautfordringen.

Statsministeren åpnet likevel med en uforbeholden støtteerklæring til norsk oljeutvinning. Hun trakk fram både åpningen av det nye Johan Sverdrup-feltet og Equinors planer om elektrifisering av sokkelen.

– Slike investeringer forutsetter stabile rammebetingelser, understreket hun.

Solberg skjøt også ned SVs idé om å ta initiativ til en avtale mellom produsentland om en styrt avvikling. Hun påpekte at dette vil åpne for nye kamper og forhandlinger, og viste til at det var krevende nok å bli enige om Parisavtalen.

– Verden har ikke tid til mer forhandlinger. Vi må nå handle, ikke fortsette å forhandle, sa Solberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

SV: Olje må bli liggende i bakken

SV står for sin del fast på at verden må gjøre mer enn det Parisavtalen legger opp til.

– Verden står foran en dyp klimakrise. Utslippskuttene som er lovet i Parisavtalen, er langt fra nok til å redde oss fra denne, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ifølge ham kan Norge gå foran ved å la olje bli liggende i bakken.

MDGs Une Bastholm betegner Solbergs tale som «arrogant».

– Jeg syns det er trist å se statsministeren starte året med å snakke ned alle de klimaengasjerte menneskene i landet som tar til orde for en styrt nedtrapping av norsk olje, sier hun.

Kommentar: Oljegigant bør feires

Støtte fra Støre

Men Solberg får støtte fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han er enig i at styrt avvikling er en dårlig idé.

– Vi skal ha sluttdato for utslipp, ikke for en næring som sitter med kunnskap og erfaringer som verden trenger, sier han til NTB.

Samtidig mener han statsministeren ikke peker framover på hva Norge faktisk skal gjøre for å få fram ny industri.

– Skal vi få til det vi snakker om her, for klima, reduserte utslipp og verdiskaping, må det en mye mer aktiv industripolitikk til, mener han.

Les også: Erna Solberg åpnet Johan Sverdrup

– Det grønne skiftet er her

Statsministeren vedgikk at oljeproduksjonen vil gå ned i Norge. Equinor har anslått at produksjonen vil halveres innen 2050.

Men oljealderen kan forlenges, ifølge Solberg. Hun trakk spesielt fram muligheten for å produsere hydrogen av naturgass, på en slik måte at CO2-en skilles ut og pumpes ned igjen under havbunnen ved hjelp av fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Solberg hadde følgende svar til dem som etterlyser det grønne skiftet:

– Men kjære venner: Det grønne skiftet skjer nå. For å si som britene pleier å si det: Wake up and smell the coffee.

Mer fra Dagsavisen